Maryjo Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

O Maryi Wspomożycielce wiernych, o obronie katolickiej wiary i o kardynale salezjaninie, który odważnie stawał w obronie tradycyjnej Mszy Świętej czytajmy TUTAJ→

Referat Kard. Sticklera musi iść w Polskę i do środowisk polonijnych!
Zadbajmy o to!