Katolickie rekolekcje wielkopostne

Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej w Białymstoku

Rekolekcje wielkopostne, 19-21.02.2016
„Instaurare omnia in Christo”.
Obronić wiarę katolicką i katolickie obyczaje

Kaznodzieja: Ks. Leopold Powierża CSMA

Cenne będzie jedno Zdrowaś Maryjo… odmówione z wiarą w intencji o światło Ducha Świętego dla Kaznodziei oraz o dobre duchowe owoce dla uczestników rekolekcji.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus