Dokładnie 3 lata temu w Budapeszcie

3 lata temu w Budapeszcie. Wtedy znalazł się czas na Mszę Świętą.
Kazanie wygłoszone 16 III 2013 podczas Mszy Świętej w Bazylice św. Stefana w Budapeszcie, w drugim dniu II Wielkiego Wyjazdu na Węgry. Msza Święta zgromadziła Polonię z Węgier oraz niemal wszystkich uczestników wyjazdu. Kazanie wygłosił Ks. Leopold Powierża CSMA.
Lata upływają. Kapłan już odprawia Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim, więc gdyby dzisiaj odprawiał, bez wątpienia odprawiłby właśnie taką, doskonale katolicką Mszę Świętą→.
Ocenić kapłana jako wroga Polski może tylko człowiek znany, o umocowaniach niejasnych. Rzymski katoliku, dobrze trzeba zważać na to, z kim wchodzisz w komitywę. Sapienti sat.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube