W obronie katolickiego depozytu wiary

W katolickiej wierze nie chodzi o to, co się komu wydaje albo o to, co ktoś emocjonalnie przeżywa – tłumnie bądź indywidualnie. Fundamentem jest wierność prawdzie objawionej – wierność Objawieniu Bożemu zawartemu w Piśmie Świętym i Tradycji, które Urząd Nauczycielski Kościoła przez wieki wiernie przekazywał. W grę wchodzi wiarygodność Boga i Bożego Objawienia. Kwestie najwyższej doniosłości, wagi i powagi.
Nurt ozdrowieńczy się coraz bardziej ujawnia w Kościele. W różnych krajach podejmowane są poważne inicjatywy w celu zdemaskowania i wycofania szerzonych przez Watykan błędów – także tych zawartych w AL.
Tutaj jest mowa o liście 45 intelektualistów, w tym duchownych, skierowanym do gremium kardynalskiego. Postulat jest jasny: chodzi o katolicką reakcję na najwyższym szczeblu na jawnie propagowane błędy, które istotowo stanowią odejście od depozytu wiary i są wielkim zagrożeniem dla zbawienia milionów dusz.

treść listu krytycznego (pdf) TUTAJ
(wkrótce wersje w innych językach)

lista sygnatariuszy (pdf) TUTAJ

Sytuacja w Kościele jest dramatyczna ponad miarę. Mamy do czynienia z jawnym odejściem Watykanu od czystości nauki Jezusa Chrystusa – w niejednym aspekcie.
Nasza modlitwa i podejmowane działania, mające na celu obronę katolickiego depozytu wiary, będą znakiem poważnego potraktowania Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii oraz znakiem troski o Kościół i o zbawienie dusz.
Błąd należy demaskować.
Przed błędem należy przestrzegać.
W Chrystusowej prawdzie należy wytrwać!

Quicumque vult salvus esse,
ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony,
przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary”
(Wyznanie wiary św. Atanazego).

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus