Emocjonalne zachwyty i racjonalne oceny

Być katolikiem to znaczy przyjąć cały, w każdym detalu, nieuszczuplony i nie zdeformowany depozyt wiary – depósitum fídei. To, że ktoś wczoraj w pewnych aspektach był doktrynalnie bliższy wiary katolickiej niż ktoś inny dzisiaj, wcale nie znaczy, że ten pierwszy był katolikiem.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube