Katolicka służba kapłańska

Missa (6)

Jeśli kapłan codziennie pobożnie odprawia Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim, oddaje doskonałą chwałę Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, przysparza nieskończonego dobra duszom i doskonale wypełnia swoje powołanie.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube