Miesiąc: maj 2017

Świętowanie, ale jakie?

Fatimska_im248_437490025b767

O jakim świętowaniu fatimskiej rocznicy moglibyśmy mówić, gdybyśmy pominęli:
– troskę o czystą katolicką doktrynę, jakiej Kościół Katolicki pouczony Bożym Objawieniem uczył przez wieki,
– troskę o czystą katolicką liturgię, przez którą Kościół Katolicki przez wieki oddawał godny kult Bogu,
– troskę o czyste katolickie życie, jakie jaśniało przez wieki w historii życia prawowicie kanonizowanych Świętych.


Kazanie na 100. rocznicę objawień fatimskich, wygłoszone 13.05.2017.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Na początek Filotea św. Franciszka Salezego

Życie duchowe to życie w jedności z Panem Bogiem. Aby prowadzić życie duchowe, trzeba być ochrzczonym, katolikiem, być w stanie łaski uświęcającej – bez grzechu ciężkiego.
Jest i problem źródeł. Czasy zamętu powszechnego nie ominęły i tej kwestii. Wielu dało posłuch nurtom judeo-protestancko-globalistycznym. Dla wielu fundamentalne stało się poszukiwanie ekscytujących przeżyć i zjawisk. Inni fascynują się modnymi internetowymi kaznodziejami (czy przekazującymi czystą katolicką doktrynę?). Jeszcze inni dają ślepo wiarę współczesnej produkcji objawieniowej, uzurpując sobie prawo do posiadania wyższego wtajemniczenia i gorącej linii z Niebem.
Katoliku i Katoliczko! Kościół Katolicki i w kwestii źródeł życia duchowego daje Ci skarby nieocenione. Nie lekceważ ich! Jeśli chcesz zbawić swoją duszę, weź do ręki dzieła katolickich mistyków i mistrzów życia duchowego. Sięgając do nich, oprzesz życie duchowe na zdrowym katolickim fundamencie. Znajdziemy tam odpowiedź m.in. na pytania: Jak prowadzić życie duchowe? Jakie środki zastosować do jego wzrostu? Jakich niebezpieczeństw się ustrzec? Dzieło św. Franciszka Salezego Filotea będzie dobrym początkiem.


Uczciwość metodologiczna nakazuje przypomnieć:

Biblioteka ’58 otwarta całą dobę przez wszystkie dni tygodnia.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Kapłańskie motywy

Rok Pański 2017. Ze spotkania z grupą kilkudziesięciu kapłanów rodzą się nieśmiałe nadzieje. To już nie jest ten stan świadomości sprzed dziesięciu laty. Są już kapłani po wielu dobrych lekturach. Są już kapłani zdolni do diagnozy poważnej i uczciwej. Są już kapłani widzący jasno proces jawnego i powszechnego rozmontowywania katolickiej wiary i katolickiego kultu. Są już kapłani, którzy widzą problem ludzi na wysokich i najwyższych urzędach, którzy nie wyznają już i nie głoszą katolickiej wiary. Są już kapłani, którzy odważają się na ten temat zabierać głos pod własnym imieniem i nazwiskiem.
Jeżeli za stanem świadomości pójdą konsekwentnie kapłańskie decyzje i działania, wpisujące się w przebieg drogi powołania, możemy żywić nadzieję pożytków niemałych w sferze powrotu do wiary katolickiej i zbawienia niejednej duszy – w Polsce i gdziekolwiek. Oby tak się stało.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Repetitio

Jedna jest prawdziwa wiara, jedna jest wiara dająca zbawienie duszy – wiara katolicka (zob. Mk 16, 16).
Jeden jest prawdziwy Kościół, założony przez Jezusa Chrystusa (zob. Mt 16, 18) – jeden, święty, katolicki, apostolski Kościół.
Nie wszystko to, co dzisiaj podaje się jako katolickie, jest nim w rzeczywistości.


Biblioteka ’58 otwarta całą dobę przez wszystkie dni tygodnia.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Kapłańskie weryfikacje

Jeśli na spotkaniu kapłanów, w obecności wysokiego przedstawiciela Watykanu, ze strony kapłana należącego do zakonu, do którego należał Annibale Bugnini, pada słowo przeproszenia za wszelkie szkody, jakie przyniosło Kościołowi Katolickiemu wprowadzenie novus ordo missae, mamy do czynienia z wydarzeniem o pewnej randze. Działo się w Polsce.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Zaszczytny nurt apologetyczny

Jeden jest prawdziwy Kościół założony przez Jezusa Chrystusa (zob. Mt 16, 18) – jeden, święty, katolicki, apostolski Kościół.
Jedna jest prawdziwa wiara, jedyna wiara dająca zbawienie duszy – wiara katolicka.
Do najpiękniejszych kart Kościoła Katolickiego należy nurt apologetyczny: uzasadnianie i obrona przed błędem nieskażonego depozytu wiary – depósitum fídei.
Podejmując dzisiaj starania, aby w czasach zamętu powszechnego, jakie wtargnęły w sam środek Kościoła, demaskować błąd i krzewić niezmutowaną katolicką doktrynę i katolicki kult, wpisujemy się w przepiękny odwieczny nurt apologetyczny.
Obrona katolickiego depozytu wiary jest obowiązkiem każdego katolika. Zaszczytem!


Biblioteka ’58 otwarta całą dobę przez wszystkie dni tygodnia.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Słowo do Rodaków na obczyźnie

Missa (4)

Quid enim prodest hómini, si mundum universum lucretur, ánimae vero suae detriméntum patiátur?
„Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał,
a na swej duszy szkodę poniósł?” (Mt 16, 26).

Jedna jest prawdziwa wiara. Jedna jest wiara dająca zbawienie duszy: wiara katolicka. To, co się dzisiaj oficjalnie podaje jako wiarę katolicką jest jej odkształceniem – mutacją – która do zbawienia nie prowadzi. Prowadzi do wiecznego potępienia.
Św. Atanazy w swoim Wyznaniu wiary pisze: Quicumque vult salvus esse, ante omnia ópus est ut téneat cathólicam fidem – „Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary”.
Drodzy Rodacy, gdziekolwiek przebywacie, zadbajcie o sprawę najważniejszą – o zbawienie duszy.
Szukajcie miejsc, gdzie celebrowana jest Msza Święta w odwiecznym rycie rzymskim i gdzie głoszona jest niezmutowana katolicka nauka. Dojeżdżajcie tam każdej niedzieli i w obowiązujące święta – nawet jeśli trzeba będzie jechać daleko.
Zakładajcie domowe biblioteczki, w których poczesne miejsce zajmą tradycyjne katolickie katechizmy i żywoty Świętych.

Piękne świadectwo wiary pokoleń naszych przodków woła dzisiaj o wierność, o kontynuację, o decyzje stosowne, i troskę o sprawę najważniejszą – o zbawienie duszy! Swojej i młodych, przyszłych pokoleń.

Pomoc w zachowaniu katolickiej wiary znajdziemy m.in. tutaj:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Słowo kapłana katolickiego niech dociera do wielu i owocuje obficie!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube