Rozróżnienie

W swojej najnowszej książce Masoneria polska 2018. Wojna demonów dr Stanisław Krajski przytacza rozróżnienie św. Tomasza z Akwinu. Poruszając kwestię planu Bożego względem człowieka i świata, pisze:

Akwinata w „Sumie filozoficznej” udowadnia, że ten plan jest realizowany przez Boga trojako poprzez: działanie Boże, dopust, rządy Boże.
Działanie Boże polega na bezpośredniej ingerencji Boga. Ma to taki charakter, że ludzie, jak to zauważą, nazywają to cudem.
Dopust Boży polega na tym, że Bóg zgadza się, aby coś wydarzyło w efekcie działania czynników naturalnych (np. uderzenia pioruna, które zabija człowieka) albo w wyniku działania człowieka (…).
Rządy Boże polegają na tym, że Bóg stwarza jakąś przyczynę naturalną lub zaprzestaje podtrzymywać coś w istnieniu, czego skutkiem jest działanie określonego łańcucha przyczyn. Ludzie nie są w stanie spostrzec tu ręki Bożej.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube