Niech rozkwita tysiąc kwiatów!

Wiara katolicka i prawy rozum uzasadniają podejście wielkoduszne: Jeśli chodzi o przywracanie kultu katolickiego – Mszy Świętej w rycie rzymskim – oby miejsc, w których przez katolickich kapłanów sprawowana jest katolicka Msza Święta, w połączeniu z krzewieniem katolickiej doktryny, było jak najwięcej!
Na chwałę Bożą i dla pożytku dusz – niech rozkwita tysiąc kwiatów!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.