Dopuścić prawdę do głosu

Przybywa osób duchownych i świeckich, które już rozumieją, że religia krzewiona od kilkudziesięciu lat w oficjalnych strukturach kościelnych różni się obektywnie od wiary katolickiej, którą założony przez Jezusa Chrystusa Kościół Katolicki, pouczony Objawieniem Bożym, pod przewodem papieży wyznawał i krzewił przez dwadzieścia wieków.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.