Autor: verbumcatholicum

Do Twej dążym kaplicy…

NMP Ostrobramska

Do Twej dążym kaplicy,
Co z brzegu czeka nas,
Wśród wichru nawałnicy,
W pochmurny, słotny czas,
Byśmy tam wciąż dążyli
I nigdy nie zbłądzili.
Maryjo, Maryjo, o Maryjo świeć.

Jak cudnie w zmierzchu cieni
Twój obraz sercu lśni,
Wód kryształ się rumieni,
Nad nim Twój promień drży,
O Jutrznio powstająca,
O Gwiazdo z chmur świecąca.
Maryjo, Maryjo, o Maryjo świeć.

Wykonuje Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
actualia.blog

Raz w życiu trzeba podjąć decyzję, jaka przystoi rzymskiemu katolikowi

Skala zwodzenia, jakiemu podlegają rzesze katolików od ponad pięćdziesięciu lat, zasłużyła sobie na miano manipulacji na skalę globalną. Na pięknej i obfitującej niwie Kościoła na siłę sadzi się nadal cuchnące chwasty herezji, zdeformowanego kultu, profanacji i uzurpacji odmian różnych, i zuchwale nalega: podziwiajcie! Cooperatores diaboli (to ogólny poziom obiektywności, bo stopień świadomości i winy poszczególnych osób zna Pan Bóg).
Nie można ciągle żyć służąc dwóm różnym religiom. Łaska ma moc nalegającą na dokonanie wyboru. Pamiętając, że tylko wiara katolicka prowadzi do zbawienia, będzie aktem rozumnym podjąć decyzję w perspektywie takiego wyboru: wiara katolicka czy jej judeo-protestancko-globalistyczne odkształcenia?
Tylko wiara katolicka prowadzi do zbawienia duszy.
Judeo-protestancko-globalistyczne odkształcenia do zbawienia nie prowadzą.
Raz w życiu trzeba podjąć decyzję, jaka przystoi rzymskiemu katolikowi.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Skala degrengolady oraz katolicka powinność

Na wielobarwnej karuzeli religijnej przyznać im jedno siodełko z napisem: „tradycjonaliści”?
Ani Kościół nie jest kolorową karuzelą, ani ci, którzy odwołują się do Tradycji – czyli katolicy – nie potrzebują żadnych koncesji, aby wierność Tradycji zachować. Święta powinność wynikająca z wiary katolickiej!
Istotny warunek zbawienia duszy!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Katolik kształci się chętnie

In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit.
In propria venit, et sui eum non receperunt.
„Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, 
a swoi Go nie przyjęli” (J 1, 10-11).

Katolik kształci się chętnie. Praca rozumu wsparta darami Ducha Świętego prowadzi do poznania prawdy, do mądrości.
Ignorancja niezawiniona – w takiej a takiej kwestii ktoś nie miał możliwości poznania prawdy i jej nie poznał.
Ignorancja zawiniona – ktoś w takiej a takiej kwestii mógł poznać prawdę, lecz jej nie poznał z własnej winy, zaniedbania, nonszalancji, lenistwa itp.
Nieświadomość nie jest cnotą. Nieświadomość całych rzesz nominalnych katolików może być okolicznością wspomagającą dalszy planowy rozbiór wiary katolickiej – jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie duszy. Proces sterowany przez gremia wpływowe – te spoza Kościoła i te ukrywające się wewnątrz niego.
Ubieranie nowej religii – new religion – w szaty katolickie nie czyni z niej religii katolickiej. Ubieranie nowej religii – new religion – w szaty katolickie jest okolicznością sprzyjającą zwodzeniu globalnemu.
Może być ignorancja niezawiniona. Może być ignorancja zawiniona. Kwestia jest najgłębiej poważna, bo zagrożone jest zbawienie wieczne wielu. Zbawienie duszy daje bowiem tylko wiara katolicka, a nie jakiekolwiek jej mutacje.
Katolik kształci się chętnie. Nie ma potrzeby osiągania ekwilibrystycznego poziomu analizy, by dostrzec, że za naszych dni destrukcji ulega sama istotna tkanka katolickiej wiary – przez relatywizację, przemilczenie, negację, jawne i kamuflowane odkształcanie katolickiej doktryny. Proces nie dzieje się sam. Różni czarci i ich poplecznicy są tu czynni.
W kontekście powyższego: Jeżeli do tej pory ktoś nie dostrzega najwyższej konieczności kompletowania i cierpliwej lektury Biblioteki ’58 celem zachowania wiary katolickiej – jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie duszy – niech zechce odprawić Nowennę o siedem darów Ducha Świętego.
Żaden z katolickich (ściśle: konsekwentnie katolickich) hierarchów nie wzywał do bezkrytycznego otwierania drzwi katolickich narodów i państw dla przedstawicieli innych religii. To też była mądrość. I wierność wierze katolickiej – jedynej prawdziwej wierze, jedynej wierze dającej zbawienie duszy. Brak ignorancji wysoce pożądany! Wyglądamy go dzisiaj.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Kwestia terminologii – nie tylko teoretyczna!

Nie każdy, kto mówi „wiara katolicka”, mówi w rzeczywistości o wierze katolickiej.
Nie każdy, kto używa pojęć, jakich Kościół używał przez wieki, ma na myśli to samo, co Kościół pod tymi pojęciami przez wieki rozumiał.
W skrajnej sytuacji mogłoby dojść do tego, że posługując się terminami katolickimi – lecz o zmienionym znaczeniu – nie wyraża się już katolickiej doktryny.
Rozumiemy dobrze, że nie jest to tylko akademicka kwestia precyzji i czystości terminologicznej. Kwestia dotyczy bowiem wiary i zbawienia duszy. Dotyczy katolickiej wiary, jedynej prawdziwej wiary dającej zbawienie duszy. Zakłada to wierne trwanie przy doktrynie, którą Kościół przez wieki nieomylnie wykładał, objaśniając ściśle jej poprawne rozumienie.
Kwestię sygnalizuje i objaśnia między innymi św. Wincenty z Lerynu w dziele Commonitorium oraz św. Pius X w encyklice Pascendi. Wyborne dzieła naszej Biblioteki ’58!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Piękno kultury osobistej rzymskiego katolika

Wierność wierze katolickiej, jedynej wierze dającej zbawienie duszy, to wierność Objawieniu Bożemu zawartemu w Piśmie Świętym i Tradycji – rozumianej tak, jak ją od wieków rozumiał Kościół.
Wierność Tradycji to także kultura osobista. W niej zawiera się kultura zachowania się w kościele, zwłaszcza wobec Najświętszego Sakramentu, i kultura zachowania wobec bliźnich.
Koturnowe odwoływanie się do Tradycji nie usprawiedliwia braku kultury osobistej i prostactwa prezentowanego bliźniemu.
Także i w tej sferze trzeba szybko wydobywać się z dziedzictwa zbolszewiczenia. Subtelność wymogów miłości, prostota międzyludzkich odniesień, takt i zachowanie reguł dobrego wychowania – to także sprawdziany tego, czy odwoływanie się do Tradycji jest sezonową modą internetową i środowiskową czy poważnym potraktowaniem zaszczytnych wymogów wiary katolickiej.
Piękno kultury osobistej rzymskiego katolika. Cierpliwie dorastamy.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Kwestie fundamentalne dla Polski

Missa (6)

Smętne elementy diagnozy:

Eksperymentowanie z Komunią Świętą – tak.
Obrona Komunii Świętej – nie.

Eksperymentowanie ze Mszą Świętą – tak.
Obrona tradycyjnej Mszy Świętej – nie.

Eksperymentowanie z wiarą katolicką – tak.
Obrona wiary katolickiej – nie.

Zbawienne remedium:

Eksperymentowanie z Komunią Świętą – nie.
Obrona Komunii Świętej – tak.

Eksperymentowanie ze Mszą Świętą – nie.
Obrona tradycyjnej Mszy Świętej – tak.

Eksperymentowanie z wiarą katolicką – nie.
Obrona wiary katolickiej – tak.

Kto czyta, niech rozumie.
Kto czyta, niech rozumie.


Louis Vierne (1870-1937), Tantum ergo, wyk.: The Choir of Westminster Cathedral, dyr. James O’Donnell, Joseph Cullen – organy.
Louis Vierne był wieloletnim organistą katedry Notre Dame w Paryżu.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Niezmienność prawdy objawionej

Omne datum optimum, et omne donum perfectum desursum est, descendens a Patre luminum, apud quem non est transmutatio, nec vicissitudinis obumbratio.
„Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności” (Jk 1, 17)
.

Potraktowanie dwóch tysięcy lat doktryny, kultu i życia Kościoła jako „przestarzałych poglądów religijnych” i „przestarzałych praktyk religijnych”, które należy przezwyciężyć kategoriami nowości i zmiany, jest przejawem całkowitego rozminięcia się z prawdą.
Kwestia jest w najwyższym stopniu poważna, bo w istocie jest to groteskowa próba tworzenia soteriologii* opartej na nowości i zmianie, a nie na Panu Bogu i Jego łasce i niezmiennej prawdzie, danej nam przez Jezusa Chrystusa (por. J 1, 17).
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom” (Hbr 13, 8-9).


* soteriologia – dział teologii dotyczący zbawienia.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

U fundamentów…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wiara katolicka – jedyna prawdziwa wiara dająca zbawienie duszy – nie znosi żadnych instrumentalizacji. Nie godzi się posługiwać się wiarą dla innych, nawet najbardziej szlachetnych, celów.
Utrzymując w mocy powyższy postulat, odważamy się jednak powiedzieć:
Można zasadnie żywić nadzieję na piękny rozkwit polskości, gdy zostanie powszechnie przywrócony odwieczny fundament wiary katolickiej, jakim jest Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Kapłańska diagnoza i niezawodne katolickie perspektywy dla dusz

Z diagnozy Ks. Leopolda Powierży CSMA, dotyczącej sytuacji Kościoła w Polsce: „Niefrasobliwe porzucenie tradycyjnej pobożności na korzyść nie do końca przebadanych ofert ruchów neo-kateo-afro-ameryko-judeo-pneumo-charyzmatyczno-pentekostalnych oraz ich najnowszej wersji: ludyczno-stadionalnej”.

W świetle powyższego rzeczowo skonstatujmy:
Przejście od bezkrytycznego przeżyciowego zachwytu religijnością o powyższych cechach do wiary katolickiej, czyli wiary opartej na Objawieniu Bożym zawartym w Piśmie Świętym i Tradycji, jest krokiem nader korzystnym, krokiem ku prawdzie – wiodącym do zbawienia duszy. Dla niejednej duszy już okazał się on krokiem decydującym. Strategicznym!

Wytrwałość i roztropność

Sobrii estote, vigilate. Adversarius vester diabolus tamquam leo rugiens circuit quaerens quem devoret. Cui resistite fortes fide.
„Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu!” (1 P 5, 8-9).

Przybliżyć się do Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim to znaczy przybliżyć się do źródła łaski o nieprzewidywalnej w skali mocy oddziaływania – według hojności i potęgi Bożej.
Trzeba wtedy mocno trzymać się bliskości ołtarza i wytrwać. Diabeł bowiem może wywiać spod samego ołtarza duszę, która już odkryła tajemnicę katolickiej Mszy Świętej.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube