Autor: verbumcatholicum

Dla tych, co w internecie siedzą…

Dla publikujących osób duchownych, zakonnych i świeckich.
Terminologia wulgarna? Zdjęcia na granicy przyzwoitości?
Słowa i obrazy przyzwoite – oto co przystoi rzymskiemu katolikowi.
Wysokie standardy skromności.

Sine verecundia nihil est rectum, nihil honestum.
Bez skromności nie ma nic prawego, nic szlachetnego.

W zasadzie już to powinniśmy rozumieć doskonale.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Katolickie źródła katolickiej wiary

Przejście od bezkrytycznej wiary w rzekome prywatne objawienia autoramentu wszelakiego do wiary katolickiej, czyli wiary opartej na Objawieniu Bożym, którego źródłami są Pismo Święte i Tradycja, jest krokiem nader korzystnym, krokiem ku prawdzie – wiodącym do zbawienia duszy.
Dla niejednej duszy już okazał się on krokiem decydującym. Strategicznym!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Cnota piękna i niezbędna: czystość

Fatimska_im248_437490025b767

Fornicatio autem et omnis immunditia aut avaritia
nec nominetur in vobis, sicut decet sanctos.

„O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości
niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym” (Ef 5, 3).

Dobrze to dla człowieka żyć według wymogów Bożych. Czasy zamętu powszechnego, jakie wtargnęły w sam środek Kościoła, wyrażają się między innymi w tym, że próbuje się ustalić pokojowe współistnienie nieczystości i wiary (różnie jednak rozumianej – zwodnicza kreatywność modernizmu!). Problem dotyczy sfery publicznej oraz sfery sumienia.
Brak skromności u mężczyzn i kobiet, młodzieży i dzieci jest nie do pogodzenia z wymogami Ewangelii. Niektórzy z tych, którzy deklarują swoje przywiązanie do wiary katolickiej wpadli w tę pułapkę zgodności: a to opublikują jakieś materiały – treści i obrazy nieprzyzwoite, a to od czasu do czasu rzucą jakimś wulgaryzmem, a to rozmawiają bez skrępowania o sprawach, o których należałoby skromnie milczeć, a to zaszokują jakąś dosłownością w prezentowaniu pewnych tematów, które rzymskokatolicka kultura tradycyjnie otaczała barierą powściągliwości i taktu.
Ciągle aktualna jest przestroga Apostoła Narodów: „Nie łudźcie się! «Wskutek złych rozmów psują się dobre obyczaje». Ocknijcie się naprawdę i przestańcie grzeszyć! Są bowiem wśród was tacy, co nie uznają Boga. Ku waszemu zawstydzeniu to mówię” (1 Kor 15, 33-34).
Czystość jest niezbędna, aby prowadzić życie trzeźwe.
Czystość jest niezbędna, aby dać wyraz rozumnej służbie Bożej.
Czystość jest wyróżnikiem kultury rzymskich katolików płci obojga.
Zdaje się, że w tej sferze jest dzisiaj wiele do korekty.
Pięknie jest oddychać atmosferą czystości. Klimat ludzki i Boży. Bezpieczny.
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8).
„A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej” (Rz 12, 1).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

O Mszy Świętej

Skoro dopuszcza się dzisiaj jawne i bez konsekwencji głoszenie herezji, tym bardziej można sobie pozwolić na zapoznanie się z wykładem, w którym pada wiele krystalicznie czystych katolickich stwierdzeń. Cennych zatem i porządkujących – w obronie katolickiej Mszy Świętej. Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.
Konferencja z początku lat ’70 przygotowana przez świeckich wiernych z Pittsburgha na temat tzw. „reform” i „zmian liturgicznych” wprowadzonych po Soborze Watykańskim II.
Cenne dla katolika jest dopuszczenie prawdy do głosu…
Katolik kształci się chętnie.

Dostępne są polskie napisy:
po rozpoczęciu odtwarzania
klikamy w prawym dolnym rogu na czwartą ikonkę od prawej.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Dwa tysiące lat głosu prawdy…

W moich latach szkolnych była taka lektura obowiązkowa: „Wielka, większa i największa”. Nawet dość interesująca w swoim rodzaju – z odcieniami fantastyki.
Jeżeli w zakresie doktryny, moralności i kultu horyzont argumentacyjny dzisiaj często kończy się na „wielkich”, „większych” i „największych” z ostatnich kilkudziesięciu lat, to znaczy, że postulatem NAGLĄCYM pozostaje sięganie do rozległego skarbca Pisma Świętego i Tradycji→. Prawda i mądrość Kościoła ujawniły się od czasów jego założenia i dochodziły do głosu przez dwa tysiące lat.


Biblioteka ’58 otwarta całą dobę przez wszystkie dni tygodnia.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Modlimy się za naszych zmarłych

W tych dniach modlimy się więcej za naszych zmarłych i ofiarujemy za nich drogocenny dar odpustów.
Niech mi będzie wolno przy tej okazji przypomnieć kazanie, które wygłosiłem na pogrzebie mojego śp. Taty. Obok skromnych akcentów osobistych zawiera ono przecież nieprzemijalne prawdy ostateczne.

Tekst i nagranie audio→

R.I.P.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Ks. Gregory Hesse o Tradycji katolickiej

Skoro dopuszcza się dzisiaj jawne i bez konsekwencji głoszenie herezji, można sobie pozwolić na zapoznanie się z wywiadem, w którym pada wiele katolickich stwierdzeń. Cennych zatem i porządkujących.
Mówi kapłan, który był sekretarzem Kard. Alfonsa Marii Sticklera SDB, hierarchy i salezjanina zasłużonego dla obrony Tradycji i tradycyjnej Mszy Świętej.
Ostatnia opinia o sposobie spełniania obowiązku Mszy Świętej niedzielnej jest opinią ks. Hesse.
Poza tym, jak zawsze cenne dla rzymskiego katolika jest dopuszczenie prawdy do głosu

Dostępne są polskie napisy:
po rozpoczęciu odtwarzania
klikamy w prawym dolnym rogu na czwartą ikonkę od prawej.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Trzymać się mocno katolickiej wiary

et subvertunt quorundam fidem.
„…i wywracają wiarę niektórych” (2 Tm 2, 18).

Pewna nauka Kościoła, niezmienna, prawdziwa – nieomylnie nauczana przez wieki:
Aby być żywym członkiem Kościoła, trzeba przede wszystkim być w stanie łaski uświęcającej.
Nauczanie przeciwne jest bałamuceniem na skalę globalną.
Św. Jan z troską wzywa: „Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu” (1 J 3,7).

Św. Atanazy w swoim Wyznaniu wiary pisze: „Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary”.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Umanamente impossibile

Tylko zarys problematyki.
* Katechizm czy język wroga? Podeptanie prawd katechizmowych?
* Bóg nie jest wewnętrznie sprzeczny. Duch Święty jest dany dla wiernego przekazu niezmiennego depozytu wiary – depositum fidei. Duch Święty nie jest zmienny.
* Powoływanie się na Ducha Świętego, aby uzasadniać antykatolickie postulaty zmiany jest działaniem o charakterze apostazji.
* Zakaz nawracania na wiarę katolicką jest jawnym obaleniem Ewangelii.

* Unieważnienie grzechów wołających o pomstę do nieba.
* Unieważnienie grzechów cudzych.
* Usuwa się grzechy wołające o pomstę do nieba i grzechy cudze, wprowadzając nowomowę. Rewolucyjny aspekt lingwistyczny.
* Kto kontroluje język, ten włada.
* Nachalność procesów wydaje się po ludzku niemożliwa do przezwyciężenia.
Tylko zarys problematyki.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

To też jest szczegół ewangeliczny

Zjawisko zastanawiające. Czy coraz częstsze? Ktoś popełnia jakąś niestosowność – w słowie (mówionym lub pisanym), czynie, zachowaniu – i słowo „przepraszam” nie pada. Słowo „przepraszam” nie pada.
Errare humanum est. Błądzić jest rzeczą ludzką. Ale… błędy należy naprawiać. Za niestosowności należy przeprosić. Słowo „przepraszam” paść może. Powinno.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube