Dobroć Boża nie pobłaża, lecz chce przywieść do nawrócenia

An divitias bonitatis ejus, et patientiae, et longanimitatis contemnis?
ignoras, quoniam benignitas Dei ad poenitentiam te adducit?

„A może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Jego,
nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia?”
(Rz 2, 4)


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Kto stanie w obronie Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie?

Komunia Bp Schneider

Kościół Katolicki od wieków z największą pieczołowitością, czcią i szacunkiem odnosił się Najświętszego Sakramentu, regulując kult Eucharystyczny w najdrobniejszych szczegółach, aby zapobiec wszystkim formom nieuszanowania i profanacji i aby wyrazić miłość, cześć i pokorę wobec Pana Jezusa. To jest kultura Kościoła. To jest kultura rzymskich katolików.
Diabeł generalnie jest zdania, że wszystko jedno… Każdy argument jest dobry, aby uzasadnić umniejszanie czci Panu Jezusowi.

UWAGA, UWAGA!!!

Rusza w Polsce kolejna kampania umniejszania czci Panu Jezusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Znowu odradza się bałamucenie zagubionych przewracających się neokatolików i tych, którzy jeszcze zachowali resztki wiary katolickiej.
Znużonym modernizmem Polakom trzeba dostarczyć nowych ekscytacji: szkoleniowa propaganda profanacyjnej praktyki Komunii na rękę będzie w sam raz. I niewieście szafarki oraz self service do kompletu.

Niechże to zrozumie, kto jeszcze ma odrobinę wiary katolickiej:
Przy Komunii na rękę oraz wtedy, gdy nie używa się pateny komunijnej dochodzi do utraty i podeptania przez ludzi niezliczonej ilości przyklejających się do ręki oraz spadających na podłogę partykuł (cząsteczek) konsekrowanej Hostii!

Opatrzność dała nam usłyszeć w Polsce głos Biskupa.

W swoim wystąpieniu na XI Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów w Watykanie, w październiku 2005 roku, Arcybiskup Jan Paweł Lenga, ówczesny Ordynariusz Karagandy (Kazachstan) mówił:
„Prośmy Ducha Świętego, aby rozpalił w naszych sercach «gorliwość o dom Pański» i o jego największy skarb, którym nie jest jakiś przedmiot czy teoria, lecz Ciało i Krew naszego Boga i Zbawiciela. Być może moglibyśmy uczyć się tego od św. Ojca Pio z Pietrelciny, świętego czciciela Eucharystii żyjącego w naszych czasach. Oto jego słowa: «O Ojcze święty, ile profanacji, ile świętokradztw musi znosić Twoje łaskawe serce! Któż więc, Boże, stanie w obronie tego łagodnego Baranka, który nigdy nie otworzył ust swoich w swojej sprawie, lecz zawsze tylko w naszej?» (Epist. II, s. 344)”.

Także i od nas zależy, czy Pan Jezus będzie w Polsce godnie przyjmowany, uszanowany i traktowany tak, jak domaga się tego Jego królewski majestat, skryty w pokornej niepozorności małej milczącej Hostii.
Czy nas te sprawy obchodzą?
NIE PRÓŻNUJMY!
Przywracanie Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim będzie nieocenioną służbą Pan Jezusowi, aby był w Polsce uszanowany i godnie przyjmowany. 


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Rozumnie

Nic tu odkrywczego. Nie o odkrywczość chodzi.
Czasy zamętu powszechnego wtargnęły w sam środek Kościoła. Problem nie jest nowy. A z pewnością od ponad pięćdziesięciu lat intensywnie postępuje.
Jeśli w dyskursach różnych wskazuje się, że to ci biskupi niemieccy coś tam, coś tam…, to zaprawdę jeszcze dalecy jesteśmy od prawdy.
Złożony, wielowarstwowy i powszechny problem zdrady wiary katolickiej nie wyczerpie jedno czy drugie sprawne gazetowe hasło.
Tak zwana inteligencja katolicka, zdaje się, miałaby coś do zrobienia. Dojrzali diagności pilnie potrzebni.
Postulat fundamentalnie jest jeden: dopuścić prawdę do głosu.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Arcybiskup Marcel Lefebvre o Matce Bożej

Jest wiadome, że Tradycję znajdujemy u niemal 250 papieży, którzy poprzedzali papieża Jana XXIII i Drugi Sobór Watykański. To jasne, albo Kościół zawsze się mylił. W takiej sytuacji się znajdujemy! Trzeba jasno widzieć, trzeba pozostać silnym i być zdecydowanym, nie wolno się wahać! My chcemy być związani z Najświętszą Dziewicą Maryją w duchu prawdy i w duchu świętości, który jest duchem Kościoła, i nie chcemy go zmieniać, nie bacząc na władzę, która chciałaby nas doprowadzić do tego, abyśmy zmienili tego ducha. My to odrzucamy. Chcemy pozostać katoliccy, nie chcemy stać się liberałami ani modernistami, ani protestantami. Najświętsza Maryja Dziewica przyjdzie nam w tym z pomocą, ponieważ nienawidzi błędu. Ma Ona głęboko zakorzenioną nienawiść do grzechu. Ona nie może znieść błędu. Ona jest uosobieniem prawdomówności. Ona jest przeciwko wszelkim herezjom. Ona jest z natury również przeciwko wszystkiemu, co przeciwstawia się prawdzie, z natury! Ona jest przeciwko wszystkiemu, co przeczy świętości, przeciwko wszystkim grzechom, jakie tylko mogą istnieć, nawet przeciwko najdrobniejszym grzechom powszednim. Ponieważ pragnie zostać w świętości, pragnie pozostać w prawdzie. Prośmy Ją, aby również nam pomogła tak samo nienawidzić grzechu. Garrigou Lagrange nazywa Ją „Naszą Ukochaną Panią od Nienawiści”. Co on chce przez to powiedzieć? „Nasza Ukochana Pani od Nienawiści”, powiada on, ponieważ Nasza Ukochana Pani nienawidzi błędnej nauki i odczuwa nienawiść do grzechu. Leży to w Jej naturze, nie może znieść błędu. Nie może znieść grzechu, albowiem błąd i grzech są to dzieła szatana, pochodzą od diabła. On przyniósł je na świat! Dlatego Ona nienawidzi diabła. Wiecie, że została stworzona po to, aby podeptać głowę węża, aby zniszczyć szatana i jego plemię. Zjednoczmy się więc z Najświętszą Dziewicą Maryją, pozostańmy mocno z Nią związani, a Ona uchroni nas zarówno przed błędem, jak i przed grzechem, i zachowa nas w prawdzie i w świętości.

Abp Marcel Lefebvre, Kazania, Warszawa 1999, s. 258-259.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Najpiękniejszy aspekt historii Polski

Dobroczynna rola Kościoła Katolickiego w polskiej historii! Dzięki obecności Kościoła Katolickiego przez polską ziemię szli Polacy do Nieba. Dzięki Kościołowi, w Kościele i przez Kościół – przez ojczyznę ziemską szli Polacy do ojczyzny niebieskiej. Jak możemy roztropnie przypuszczać, niejedna pobożna katolicka polska dusza tam się dostała. Najpiękniejszy aspekt historii Polski.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Pierwszorzędna troska

Quaerite ergo primum regnum Dei, et justitiam ejus: et haec omnia adjicientur vobis. Nolite ergo solliciti esse in crastinum. Crastinus enim dies sollicitus erit sibi ipsi: Sufficit diei malitia sua.

„Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy” (Mt 6, 33-34).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Zapowiedź Apostoła – ku wytrwałości w wierze

„Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą ci, na których wyrok potępienia od dawna jest w mocy, a zguba ich nie śpi” (2 P 2, 1-3).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Katolik myśli i pyta

Tylko wiara katolicka daje zbawienie duszy. Tak uczył niezmiennie Kościół, pouczony Objawieniem Bożym zawartym w Piśmie świętym i Tradycji.
Tak rodziła się powaga i wiarygodność urzędu w Kościele.
Ale oto… Problem nie jest nowy. Pytania nie są nowe.
Jeśli dzisiaj jakiś człowiek uważany za sprawującego wysoki urząd w Kościele wygłasza kilkanaście pięknych zdań stricte katolickich, a potem nadal heretyzuje i pcha Kościół w objęcia judaizmu, protestantyzmu i neo-religii, to pytamy – o co tu chodzi?


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Szlachetna obawa Apostoła

„Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tę, którąście przyjęli – znosicie to spokojnie” (2 Kor 11, 3-4).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Grzeszne korzenie uzurpacyjnych postulatów

Obwieszczane światu postulaty zmiany katolickiej doktryny w zakresie moralności są niejednokrotnie motywowane (skrycie lub jawnie) apologetycznym przywiązaniem do własnego grzechu – w tej czy innej dziedzinie.
Niejeden sławny konstruktor dokumentów i pomysłów katolicko-reformowanych okazuje się człowiekiem, którego moralność pozostawia wiele do życzenia. Sprawy się stopniowo ujawniają.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Chrzest w rycie tradycyjnym

Warto zauważać wydarzenia piękne i ważne.

Składam serdeczne życzenia Państwu Antoniemu i Edycie, którzy już drugie swoje dziecko pragną ochrzcić w rycie tradycyjnym.

Chrzest odbędzie się w Parafii w Halinowie przy ul. Okuniewskiej 61,
w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Łaski Bożej,
w najbliższą sobotę, 17 X 2015, o godz. 10.00.

Bezpośrednio po obrzędzie Chrztu zostanie odprawiona Msza Święta
w tradycyjnym rycie rzymskim.

Za mężne wspieranie Tradycji niech cała Rodzina cieszy się obfitością Bożego błogosławieństwa.

Oby Pan Bóg dał więcej takich małżonków i rodziców, którzy będą kultywować świętą Tradycję i przekazywać jej skarby następnym pokoleniom.

– – –

Adres:
Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Łaski Bożej
05-074 Halinów
Okuniewska 61

Rzymski katolik spowiada się często i dobrze

konfesjonał (1)

Dla utrzymania w zdrowiu swojej duszy rzymski katolik spowiada się często i dobrze, spełniając elementarne wymogi, jakich naucza Kościół:

  1. Rachunek sumienia.
  2. Żal za grzechy.
  3. Mocne postanowienie poprawy.
  4. Wyznanie grzechów, czyli szczera spowiedź.
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Obowiązkiem jest wyznać wszystkie grzechy ciężkie, podając:

– rodzaj grzechu,
– ważniejsze okoliczności
– oraz liczbę grzechów.

Bardzo wskazane jest spowiadać się także grzechów powszednich.
Pożyteczne jest wyznawać również pokusy.
Spowiedź dokładna, rzeczowa, zwarta – ze swoich własnych grzechów.
Miejsce spowiedzi: konfesjonał.

Dla utrzymania w zdrowiu swojej duszy
rzymski katolik spowiada się często i dobrze.


Jak się dobrze spowiadać?
Odpowiedź znajdziemy m.in. w tej zwartej książce:

zakup


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

De Maria numquam satis

Fatimska_im248_437490025b767

Katolik
– chętnie czyta o Matce Bożej – treści katolickie, pewne,
– chętnie myśli o Matce Bożej,
– chętnie rozważa dogmaty maryjne,
– chętnie modli się do Matki Bożej – z pełnym zaufaniem!,
– chętnie bierze do ręki Różaniec,
– chętnie odmawia Różaniec,
– chętnie stara się Matkę Bożą naśladować.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube