Pierwszorzędna troska

Quaerite ergo primum regnum Dei, et justitiam ejus: et haec omnia adjicientur vobis. Nolite ergo solliciti esse in crastinum. Crastinus enim dies sollicitus erit sibi ipsi: Sufficit diei malitia sua.

„Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy” (Mt 6, 33-34).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Zapowiedź Apostoła – ku wytrwałości w wierze

„Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą ci, na których wyrok potępienia od dawna jest w mocy, a zguba ich nie śpi” (2 P 2, 1-3).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Katolik myśli i pyta

Tylko wiara katolicka daje zbawienie duszy. Tak uczył niezmiennie Kościół, pouczony Objawieniem Bożym zawartym w Piśmie świętym i Tradycji.
Tak rodziła się powaga i wiarygodność urzędu w Kościele.
Ale oto… Problem nie jest nowy. Pytania nie są nowe.
Jeśli dzisiaj jakiś człowiek uważany za sprawującego wysoki urząd w Kościele wygłasza kilkanaście pięknych zdań stricte katolickich, a potem nadal heretyzuje i pcha Kościół w objęcia judaizmu, protestantyzmu i neo-religii, to pytamy – o co tu chodzi?


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Szlachetna obawa Apostoła

„Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tę, którąście przyjęli – znosicie to spokojnie” (2 Kor 11, 3-4).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Grzeszne korzenie uzurpacyjnych postulatów

Obwieszczane światu postulaty zmiany katolickiej doktryny w zakresie moralności są niejednokrotnie motywowane (skrycie lub jawnie) apologetycznym przywiązaniem do własnego grzechu – w tej czy innej dziedzinie.
Niejeden sławny konstruktor dokumentów i pomysłów katolicko-reformowanych okazuje się człowiekiem, którego moralność pozostawia wiele do życzenia. Sprawy się stopniowo ujawniają.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Chrzest w rycie tradycyjnym

Warto zauważać wydarzenia piękne i ważne.

Składam serdeczne życzenia Państwu Antoniemu i Edycie, którzy już drugie swoje dziecko pragną ochrzcić w rycie tradycyjnym.

Chrzest odbędzie się w Parafii w Halinowie przy ul. Okuniewskiej 61,
w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Łaski Bożej,
w najbliższą sobotę, 17 X 2015, o godz. 10.00.

Bezpośrednio po obrzędzie Chrztu zostanie odprawiona Msza Święta
w tradycyjnym rycie rzymskim.

Za mężne wspieranie Tradycji niech cała Rodzina cieszy się obfitością Bożego błogosławieństwa.

Oby Pan Bóg dał więcej takich małżonków i rodziców, którzy będą kultywować świętą Tradycję i przekazywać jej skarby następnym pokoleniom.

– – –

Adres:
Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Łaski Bożej
05-074 Halinów
Okuniewska 61

Katolik spowiada się często i dobrze

konfesjonał (1)

Dla utrzymania w zdrowiu swojej duszy katolik spowiada się często i dobrze, spełniając elementarne wymogi, jakich naucza Kościół:

  1. Rachunek sumienia.
  2. Żal za grzechy.
  3. Mocne postanowienie poprawy.
  4. Wyznanie grzechów, czyli szczera spowiedź.
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Obowiązkiem jest wyznać wszystkie grzechy ciężkie, podając:

– rodzaj grzechu,
– ważniejsze okoliczności
– oraz liczbę grzechów.

Bardzo wskazane jest spowiadać się także grzechów powszednich.
Pożyteczne jest wyznawać również pokusy.
Spowiedź dokładna, rzeczowa, zwarta – ze swoich własnych grzechów.
Miejsce spowiedzi: konfesjonał.
Spowiadamy się u kapłana nieskazitelnej katolickiej ortodoksji doktrynalnej, nawet jeśli trzeba dojechać 100 kilometrów lub więcej.

Dla utrzymania w zdrowiu swojej duszy
rzymski katolik spowiada się często i dobrze.


Jak się dobrze spowiadać?
Odpowiedź znajdziemy m.in. w tej zwartej książce:

zakup


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

De Maria numquam satis

Fatimska_im248_437490025b767

Katolik
– chętnie czyta o Matce Bożej – treści katolickie, pewne,
– chętnie myśli o Matce Bożej,
– chętnie rozważa dogmaty maryjne,
– chętnie modli się do Matki Bożej – z pełnym zaufaniem!,
– chętnie bierze do ręki Różaniec,
– chętnie odmawia Różaniec,
– chętnie stara się Matkę Bożą naśladować.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Katolik czystość rozumie, ceni, praktykuje

„O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie. O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec – to jest bałwochwalca – nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te grzechy nadchodzi gniew Boży na buntowników. Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego!” (Ef 5, 3-7).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Troska duszpasterza o Boże owce – aby się nie rozpierzchły i nie zagubiły

Haec est enim voluntas Dei, sanctificatio vestra.
„Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie” (1 Tes 4, 3).

Spiritus autem manifeste dicit, quia in novissimis temporibus discedent quidam a fide, attendentes spiritibus seductoribus et doctrinis daemoniorum.
„Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów” (1 Tm 4, 1).

Jesteśmy powołani przez Pana Boga do świętości, rozumianej tak, jak ją przez wieki Kościół Katolicki – pouczony Objawieniem Bożym, zawartym w Piśmie świętym i Tradycji→ – rozumiał.
Istotną misją Kościoła Katolickiego w odniesieniu do ludzi jest prowadzić do świętości, do zbawienia wiecznego.
Czasy zamętu powszechnego wtargnęły w sam środek Kościoła.
Ludzi, którzy mają na swoim koncie walizki herezji, cytuje się tu i tam, jeśli powiedzą jakieś jedno zdanie, które wydaje się brzmieć klarownie po katolicku. Naiwność dość rozpowszechniona.
Wielcy święci apologeci nie budowali autorytetu tym, którzy byli ewidentnymi siewcami herezji. Przeciwnie. Uważali za swój obowiązek podważać autorytet siewców błędu.
Przestroga przed szerzycielami błędu jest dobrym uczynkiem, jest obroną Bożej owczarni przez kłami wilka, który niejednokrotnie przychodzi w owczej skórze.
Na najwyższych urzędach kościelnych zasiedli w niejednym przypadku ludzie reprezentujący swoimi decyzjami, poglądami i wypowiedziami anty-kościół, neo-kościół, nie-kościół, siły ciemne. To jest sprawa poważna. O wiele poważniejsza niż pomylone prywatne wybory, decyzje i poglądy tego czy innego duchownego w zakresie moralności (choć i tych, z racji powszechności zgorszenia, lekceważyć niepodobna).
Nie pomogą nam komsomolskie dyscyplinujące pohukiwania na ludzi, którzy ten stan rzeczy odważają się diagnozować w prawdzie, a nie według kryteriów poprawności establishmentowej.
Pomoże nam wierne trzymanie się katolickiej – niezmutowanejwiary→, tej wiary, która owocowała przez wieki historii Kościoła rzeszą Świętych.
W czasach zamętu powszechnego, jakie wtargnęły w sam środek Kościoła jest możliwe zachowanie katolickiej wiary.
Zaszczytny obowiązek.
„Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie” (1 Tes 4, 3).


WAŻNE:   Pomoc nieodzowna→


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Zdrowa nauka o małżeństwie

Ze skarbów naszej Biblioteki ‘58→

Sana doctrina – zdrowa nauka. O małżeństwie chrześcijańskim.

Prawowici katoliccy papieże podają katolicką naukę na temat małżeństwa.

Pożyteczne będzie podane treści czytać z uwagą.
Roztropne będzie czytać bez pośpiechu, stopniowo, po fragmencie.
Dobrze będzie do tekstów wracać raz po raz, na różnych etapach życia.

Dobrze będzie przeczytać je w tej kolejności:

Leon XIII, encyklika Arcanum divinae sapientiae

Pius XI, encyklika Casti connubii

Odrobina cierpliwości i szczypta erudycji pomogą nam przezwyciężyć ewentualne trudności związane z archaizmami językowymi i uchwycić istotne sensy papieskich dokumentów.
Polska inteligencja katolicka z pewnością zadba, aby uwspółcześnione językowo tłumaczenia były szybko dostępne i szeroko rozpowszechniane.
Zdrowe ziarno prawdy – ku pożytkowi małżonków.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Mobilizujące słowo prawdy

„Wy zaś, umiłowani, przypomnijcie sobie te słowa, które były zapowiedziane przez Apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mówili do was, że w ostatnich czasach pojawią się szydercy, którzy będą postępowali według własnych pożądliwości. Oni to powodują podziały, a sami są cieleśni i Ducha nie mają. Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu” (Jud 17-21).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Trwajmy i wzrastajmy!

Pierwszy prawowity Papież woła z troską:
„Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności! Amen” (2 P 3, 17-18).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube