Co słychać w środowiskach polonijnych?

Ze środowisk polonijnych.
Jeżeli pewna dusza niewieścia pisze mi, że po dziesięciu latach biegania po prezbiterium i pełnienia funkcji lektorki, podjęła decyzję zerwania z tym niekatolickim procederem, to znak, że stało się wielkie dobro.
Wypada mieć nadzieję, że dotrze do źródła krystalicznego: do Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.

Komunia Bp Schneider


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Skromność rzymskiego katolika

Fatimska_im248_437490025b767

Vae homini, per quem scandalum venit!
„Biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie” (Mt 18, 7).

Malignum non cognoscam.
„Tego, co złe, nawet znać nie chcę” (Ps 101(100), 4).

Radością serca jest wybierać dobro, czynić dobro, krzewić dobro i mobilizować innych do realizacji dobra – królewska droga wolności.
Jest nie do pomyślenia, aby rzymski katolik serwował czytelnikom w przestrzeni internetu wulgarne słowa, dwuznaczne żarty, nieprzyzwoite grafiki lub filmy – słowem, wszystko to, co w jakikolwiek sposób uchybia skromności i może być powodem zgorszenia.
Jeśli to miało miejsce, należy te materiały czym prędzej USUNĄĆ.
Trzeba przypomnieć i to, że wszelkie grzechy przeciwne czystości – w myślach, słowach i uczynkach, jeśli są popełniane świadomie i dobrowolnie, są grzechami ciężkimi.

Więcej tutaj→

Apostoł Narodów nalega. Nalega! „O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie. O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec – to jest bałwochwalca – nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te grzechy nadchodzi gniew Boży na buntowników. Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego!” (Ef 5, 3-7).
Wysokie standardy – zaszczytne! Dla rzymskiego katolika – oczywiste.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Spryt i zwodzenie globalne

Et scimus quoniam Filius Dei venit et dedit nobis sensum.
„Wiemy, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu” (1 J 5, 20).

Filioli, nemo vos seducat.
„Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu” (1 J 3, 7).

Chodzi o to, że nurty destrukcyjne, podające się za katolickie, sprytnie przejęły i zawłaszczyły terminologię katolicką. Ten stan rzeczy stawia rzymskich katolików w ogromnie kłopotliwej sytuacji. Słysząc takie czy inne określenia katolickie, wielu myśli, że to jest nauka katolicka. Tymczasem zwolennicy nurtów destrukcyjnych rozumieją pod tym czy innym terminem coś innego niż wiara katolicka uczyła przez wieki.
Naglący postulat jest zatem taki: Czas już dojrzał, aby terminologię stosowaną brać na warsztat i uczciwie stawiać podstawowe pytania: Czy wasze rozumienie tego terminu jest dokładnie zgodne z tym, czego Kościół nieomylnie przez wieki uczył? Jak Urząd Nauczycielski Kościoła – pouczony Bożym Objawieniem zawartym w Piśmie świętym i Tradycji→ – przez wieki uczył i interpretował taki termin, takie zagadnienie, taką prawdę?
Jeżeli tej procedury rozpoznawczej nie podejmiemy, będziemy ofiarami sprytu i zwodzenia globalnego, mylnie przekonanymi, że wyznajemy wiarę katolicką.
Jeżeli tę procedurę rozpoznawczą będziemy cierpliwie podejmować, poznając pewną naukę katolicką→, będziemy wiernymi wyznawcami wiary katolickiej, jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie duszy, i innym do zachowania tej wiary dopomożemy – w rodzinie i gdziekolwiek. Zadania kluczowe!

„W samym zaś znowu Kościele trzymać się trzeba silnie tego, w co wszędzie, w co zawsze, w co wszyscy wierzyli. To tylko bowiem jest prawdziwie i właściwie katolickie, jak to już wskazuje samo znaczenie tego wyrazu, odnoszące się we wszystkim do znaczenia powszechności. A stanie się to wtedy dopiero, gdy podążymy za powszechnością, starożytnością i jednomyślnością. Podążymy zaś za powszechnością, jeżeli za prawdziwą uznamy tylko tę wiarę, którą cały Kościół na ziemi wyznaje; za starożytnością, jeżeli ani na krok nie odstąpimy od tego pojmowania, które wyraźnie podzielali święci przodkowie i ojcowie nasi; za jednomyślnością zaś wtedy, jeżeli w obrębie tej starożytności za swoje uznamy określenia i poglądy wszystkich lub prawie wszystkich kapłanów i nauczycieli.
Więc cóż może uczynić chrześcijanin-katolik, jeśli jakaś cząsteczka Kościoła oderwie się od wspólności powszechnej wiary? Nic innego, jeno przełoży zdrowie całego ciała nad członek zakażony i zepsuty. A jak ma postąpić, jeśliby jakaś nowa zaraza już nie cząstkę tylko, lecz cały naraz Kościół usiłowała zakazić? Wtedy całym sercem przylgnąć winien do starożytności; tej już chyba żadna nowość nie zdoła podstępnie podejść” (św. Wincenty z Lerynu, Commonitorium).

Bp A. Schneider (4)

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

O pieniądzach

Si benefeceris, scito cui feceris.
„Jeśli chcesz dobrze czynić, zważ, komu masz czynić” (Syr 12, 1).

I w końcu doszliśmy do pieniędzy. Nadszedł czas. Jest konieczność, abyśmy doszli do tematu pieniędzy. Kwestia strategiczna dla rzymskich katolików!
Dobrze będzie nie wspierać finansowo tych inicjatyw, które nie są bez zarzutu pod względem czystości wiary katolickiej, to znaczy nie są przejrzyście i dostrzegalnie wierne Objawieniu Bożemu zawartemu w Piśmie świętym i Tradycji.
Dobrze będzie wspierać finansowo te inicjatywy, które są bez zarzutu pod względem czystości wiary katolickiej, to znaczy są przejrzyście i dostrzegalnie wierne Objawieniu Bożemu zawartemu w Piśmie świętym i Tradycji.
W podejściu do tej kwestii konkretyzuje się i weryfikuje nasza odpowiedzialność za umniejszanie roli i zasięgu oddziaływania tych inicjatyw, które pod etykietkami katolickimi krzewią nową synkretystyczną religię – new religion.
W podejściu do tej kwestii konkretyzuje się i weryfikuje się nasza wiara oraz odpowiedzialność za jej wierny przekaz współczesnym i następnym pokoleniom.
Sapienti sat.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

„Wznieś serce nad zło…”

Jakkolwiek nie byłyby zastarzałe i wkorzenione nasze złe nawyki, wady i nałogi, i jakkolwiek nie byłyby ciężkie w oczach Bożych nasze grzechy – dopóki człowiek żyje, może powstać. Możesz powstać.

A tutaj „bogów” podarujemy autorowi jako licentia poetica, bo przecież piosenka ma zupełnie inne przesłanie – jest o nadziei powstania ze zła. Realne wezwanie!

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Postulat zupełnie niepospolity

Jeden z błyskotliwych polskich publicystów, który nam wiele aspektów otaczającej nas wielobarwnej rzeczywistości celnym słowem ujaśnił i ujaśnia, mawiał swego czasu: „Kto słucha W., sam sobie szkodzi”. W o wiele bardziej dramatycznych kontekstach powiedzenie okazuje się aktualne, bynajmniej nie w odniesieniu do p. W..
Kyrie eleison.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Na Rok Pański 2016 – informacyjnie i zapraszająco

Quod dico vobis in ténebris, dícite in lúmine;
et, quod in aure audítis, praedicate super tecta.
„Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle,
a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach!” (Mt 10, 27).

Vae enim mihi est, si non evangelizavero!
„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9, 16).

Dum omni modo (…) Christus annuntietur, et in hoc gaudeo; sed et gaudebo.
„…na wszelki sposób rozgłasza się Chrystusa. A z tego ja się cieszę i będę się cieszył” (Flp 1, 18).

Czcigodne Duchowieństwo, Wielebne Siostry, Szanowni Państwo,
w Roku Pańskim 2016 ponawiam moje skromne zaproszenie do korzystania oraz wielkodusznego udostępniania innym osobom w kraju i za granicą – według roztropnego uznania – materiałów katolickich, które dzięki Bożej dobroci mogą być przeze mnie publikowane i dostępne powszechnie. Udostępnianie i przesyłanie linków bądź kopiowanie materiałów (zawsze z podaniem linku źródłowego) będzie pracą piękną i bezpieczną – dla podwyższenia wiary katolickiej oraz dla pożytku wielu dusz.
Czasy apostazji powszechnej są dla nas okolicznością w najwyższym stopniu mobilizującą do wyciągnięcia praktycznych i maksymalistycznych wniosków z działalności świętych, którzy wyróżniali się wielkodusznym wykorzystaniem druku i mass mediów do krzewienia prawdziwej wiary katolickiej i przezwyciężania błędów. Św. Franciszek Salezy, św. Jan Bosko, św. Maksymilian Maria Kolbe – to tylko niektórzy z nich. Jakże nie wspomnieć także świątobliwych, niezwykle gorliwych, wybitnych polskich kapłanów – ks. Bronisława Markiewicza i ks. Ignacego Kłopotowskiego, którzy odznaczyli się pod tym względem dla dobra wielu katolickich dusz polskich.
Zapraszam zatem serdecznie do systematycznej lektury. Do dyspozycji pozostają:

Blog Sacerdos Hyacinthus
http://sacerdoshyacinthus.com

Blog Verbum catholicum
http://verbumcatholicum.com

Katolickie motywy sygnalizuję zwięźle także na portalu społecznościowym Twitter
https://twitter.com/SacHyacinthus

Nie muszę chyba dodawać, że krzewienie słowa prawdy – także w przestrzeni internetu (skoro Pan Bóg daje nam dzisiaj tak wyborne narzędzie!) nie jest dla kapłana katolickiego działaniem marginalnym, hobbystycznym ani drugorzędnym. Przeciwnie – umieszcza się w samym centrum realizowania powołania kapłańskiego, obok sprawowania świętych sakramentów.

Uzasadnienie kapłańskiej obecności w przestrzeni internetu
znajdziemy tutaj→
Natomiast pewne roztropnościowe precyzacje pozwoliłem sobie
zamieścić tutaj→

WARTE UWAGI!
Na blogu Sacerdos Hyacinthus została zmodyfikowana i wzbogacona prawa kolumna, w której pojawiają się zajawki kilku najnowszych wpisów z bloga Verbum catholicum oraz Twittera.

Dobrą rzeczą będzie modlić się o dobre owoce publikowanego słowa – dla duchowego pożytku wielu. Bardzo na modlitwę w tej intencji liczę! Cenne będzie choćby jedno „Zdrowaś Maryjo”. Dziękuję za współpracę.

z zapewnieniem o codziennej modlitwie
x. Jacek Bałemba SDB

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus