Miłość Boża

„Nie wyczerpała się litość Pana,
miłość nie zgasła.
Odnawia się ona co rano:
ogromna Twa wierność”
(Lm 3, 22-23).

Przepiękna cnota czystości

Fatimska_im248_437490025b767

Rzymski katolik odznacza się kulturą bycia.
To także znaczy – kultura myśli, słowa, czynu, zachowania, twórczości.
Nie propaguje dwuznacznych, nieczystych, wulgarnych, nieprzyzwoitych słów, treści, obrazów.
Zdaje się, że w tej kwestii niektórzy już sobie sumienie ustawili niepoprawnie. Trzeba je poprawić.
Nie mamy upoważnienia do realizacji zła.
Mamy upoważnienie do realizacji dobra.
Św. Paweł pisze: „O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym” (Ef 5, 3).
„Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła” (1 Tes 5, 22).
Niepokalana niech nas uczy przepięknej cnoty czystości – w myślach, słowach i czynach.
Ave Maria!

CAŁY ARTYKUŁ czytajmy TUTAJ→

Autorytet Pana Boga niezawodny!

Jak lekkomyślne jest opieranie się w sprawach wiary na ludzkich autorytetach!
Jak dojrzałe jest oprzeć się w sprawach wiary na autorytecie Pana Boga!

Trzeba się codziennie modlić i klękać przed Panem Bogiem na dwa kolana, prosząc pokornie o łaskę wiary i o jej pomnożenie, jak uczniowie: „Przymnóż nam wiary!” (Łk 17, 5).

Żadne środowiska – modernistyczne (więc niekatolickie) czy tradycjonalistyczne (więc katolickie) – nie zapewnią nam wytrwania w wierze. Tylko Pan Bóg i Jego łaska oraz nasza decyzja i współpraca z łaską w Kościele Katolickim decydują o zbawieniu.

Idą czasy niezwykle trudne dla wiary. Już są. A trudności się jeszcze nasilą. „Wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu” (Mt 24, 10-12).

Roztropnościowa przestroga jest zatem taka, aby trzymać się mocno tego, co Pan Bóg objawił a co Kościół przez wieki nieomylnie i niezmiennie przekazywał.

Czas już dojrzał i możemy już publicznie wyartykułować pytania najpoważniejsze: Gdzie dzisiaj głoszona jest czysta katolicka wiara? Gdzie dzisiaj katolik może znaleźć nieskażony skarb odwiecznego i niezmiennego Bożego depozytu wiary?

Rozumiemy dobrze, że jest to pytanie dotyczące najważniejszej kwestii życia: zbawienia wiecznego. Jedynie wiara katolicka prowadzi do zbawienia duszy. „Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary” (Wyznanie wiary św. Atanazego).

Z pewnością wszystko, co potrzebne jest, aby poznać drogę zbawienia, znajdziemy w zasobach Biblioteki 58→. Nasza codzienna lektura.

Cały artykuł czytajmy TUTAJ→

Trwać w czystości!

„A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu – jak już postępujecie – stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa. Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać ciało własne w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie. Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, albowiem jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście: Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. A więc kto to odrzuca, nie człowieka odrzuca, lecz Boga, który przecież daje wam swego Ducha Świętego” (1 Tes 4, 1-8).