Rzymski katolik jest gorliwcem maryjnym

NMP Częstochowska (2)

Można się zapędzić w dyskursy różne, aż pewnego dnia zbudzić się
z religijnością protestancką.
Co się stało z katolikami w Polsce?
Rzymski katolik codziennie z miłością i pełnym zaufaniem
modli się do Matki Bożej.
Nie dopuśćmy, by serce nam wyschło jak skorupka orzecha.
De Maria numquam satis!
O Maryi nigdy dosyć!

Czas się budzić do gorliwej pobożności maryjnej.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Codziennie módlmy się za kapłanów

Wiem przynajmniej o trzech kapłanach, których dalsze losy będą się ważyć
w najbliższych dniach. Zbieg okoliczności.
Módlmy się więcej w tym tygodniu za kapłanów – przynajmniej jedno „Zdrowaś Maryjo”, codziennie odmówione z wiarą, będzie cennym darem.
Codziennie módlmy się za kapłanów.

Z warsztatu apostoła

Jest taki postulat, aby głosić pozytywnie, nie krytykować.
De facto jest to postulat taki:
Mówmy
„Dwa plus dwa jest cztery – jest zdaniem prawdziwym”.
Nie mówmy
„Dwa plus dwa jest pięć – jest zdaniem fałszywym”.

Wystarczy czytać Ewangelię, aby poznać, jak nauczał Pan Jezus. To było nauczanie integralne – nauczanie pozytywne i krytyka.
Postulat, aby głosić pozytywnie i nie krytykować jest antychrystusowy, antyewangeliczny, antyprawdziwościowy.

Św. Paweł poucza młodego biskupa Tymoteusza: „głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz” (2 Tm 4, 2).

Pytanie rzymskiego katolika

Bp A. Schneider (2)

Biskupi i kapłani, którzy odprawiają Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim służą Chrystusowi i Kościołowi.

Komu służą ci, którzy zabraniają odprawiania Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim?

Informacje uzupełniające o dzisiejszym Kongresie we Wrocławiu

Organizatorzy informują o zmianie godziny i miejsca Mszy Świętej poprzedzającej Kongres.

Mimo początkowej zgody Ks. Proboszcza Parafii NMP na Piasku Ks. Grzegorza Michalskiego na Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim, którą miał odprawić Ks. Prałat Stanisław Pawlaczek, Kuria – za sprawą ks. Ireneusza Bakalarczyka, duszpasterza wiernych tradycji łacińskiej we Wrocławiu – nie wyraziła zgody na tę Mszę Świętą.

Msza święta będzie odprawiona o godz. 10.00
w kaplicy Bractwa św. Piusa X przy ul. Kruszwickiej 26/28.
Mszę Świętą odprawi ks. Edward Wesołek FSSPX.

Jak dojechać?

zob.: http://www.piusx.org.pl/kaplice/Wroclaw

Program Kongresu bez zmian.

Transmisja z Kongresu

TUTAJ→

i

TUTAJ→

plakat_zaproszenie_wrocław_duzy