Zachować wiarę

x.Bałemba.Zachowaćwiarę

Jutro – jeśli Pan Bóg pozwoli – będę mówił na temat „Zachować wiarę”.
Spotkanie odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Kultury
przy Szkołach Katolickich w Łomży przy ul. Sadowej 12
18 listopada 2015 o godz. 19.00.
Cenne będzie jedno „Zdrowaś Maryjo” – o dobre duchowe owoce spotkania.
Bóg zapłać.
Zapraszam.

Do Twej dążym kaplicy…

NMP Ostrobramska

Do Twej dążym kaplicy,
Co z brzegu czeka nas,
Wśród wichru nawałnicy,
W pochmurny, słotny czas,
Byśmy tam wciąż dążyli
I nigdy nie zbłądzili.
Maryjo, Maryjo, o Maryjo świeć.

Jak cudnie w zmierzchu cieni
Twój obraz sercu lśni,
Wód kryształ się rumieni,
Nad nim Twój promień drży,
O Jutrznio powstająca,
O Gwiazdo z chmur świecąca.
Maryjo, Maryjo, o Maryjo świeć.

Wykonuje Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Raz w życiu trzeba podjąć decyzję, jaka przystoi rzymskiemu katolikowi

Skala zwodzenia, jakiemu podlegają rzesze katolików od pięćdziesięciu lat, zasłużyła sobie na miano manipulacji na skalę globalną. Na pięknej i obfitującej niwie Kościoła na siłę sadzi się nadal cuchnące chwasty herezji, zdeformowanego kultu, profanacji i uzurpacji odmian różnych, i zuchwale nalega: podziwiajcie! Cooperatores diaboli (to ogólny poziom obiektywności, bo stopień świadomości i winy poszczególnych osób zna Pan Bóg).
Nie można ciągle żyć służąc dwóm różnym religiom. Łaska ma moc nalegającą na dokonanie wyboru. Pamiętając, że tylko wiara katolicka prowadzi do zbawienia, będzie aktem rozumnym podjąć decyzję w perspektywie takiego wyboru: wiara katolicka czy jej judeo-protestancko-globalistyczne odkształcenia?
Tylko wiara katolicka prowadzi do zbawienia duszy.
Judeo-protestancko-globalistyczne odkształcenia do zbawienia nie prowadzą.
Raz w życiu trzeba podjąć decyzję, jaka przystoi rzymskiemu katolikowi.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Skala degrengolady oraz katolicka powinność

Na wielobarwnej karuzeli religijnej przyznać im jedno siodełko z napisem: „tradycjonaliści”?
Ani Kościół nie jest kolorową karuzelą, ani ci, którzy odwołują się do Tradycji – czyli katolicy – nie potrzebują żadnych koncesji, aby wierność Tradycji zachować. Święta powinność wynikająca z wiary katolickiej.
Istotny warunek zbawienia duszy!

Rzymski katolik kształci się chętnie

In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit.
In propria venit, et sui eum non receperunt.
„Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, 
a swoi Go nie przyjęli” (J 1, 10-11).

Rzymski katolik kształci się chętnie. Praca rozumu wsparta darami Ducha Świętego prowadzi do poznania prawdy, do mądrości.
Ignorancja niezawiniona – w takiej a takiej kwestii ktoś nie miał możliwości poznania prawdy i jej nie poznał.
Ignorancja zawiniona – ktoś w takiej a takiej kwestii mógł poznać prawdę, lecz jej nie poznał z własnej winy, zaniedbania, nonszalancji, lenistwa itp..
Nieświadomość nie jest cnotą. Nieświadomość całych rzesz nominalnych katolików może być okolicznością wspomagającą dalszy planowy rozbiór wiary katolickiej – jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie duszy. Proces sterowany przez gremia wpływowe – te spoza Kościoła i te ukrywające się wewnątrz niego.
Ubieranie nowej religii – new religion – w szaty katolickie nie czyni z niej religii katolickiej. Ubieranie nowej religii – new religion – w szaty katolickie jest okolicznością sprzyjającą zwodzeniu globalnemu.
Może być ignorancja niezawiniona. Może być ignorancja zawiniona. Kwestia jest najgłębiej poważna, bo zagrożone jest zbawienie wieczne wielu. Zbawienie duszy daje bowiem tylko wiara katolicka, a nie jakiekolwiek jej mutacje.
Rzymski katolik kształci się chętnie. Nie ma potrzeby osiągania ekwilibrystycznego poziomu analizy, by dostrzec, że za naszych dni destrukcji ulega sama istotna tkanka katolickiej wiary – przez relatywizację, przemilczenie, negację, jawne i kamuflowane odkształcanie katolickiej doktryny. Proces nie dzieje się sam. Różni czarci i ich poplecznicy są tu czynni.
W kontekście powyższego: Jeżeli do tej pory ktoś nie dostrzega najwyższej konieczności kompletowania i cierpliwej lektury Biblioteki ’58 celem zachowania wiary katolickiej – jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie duszy – niech zechce odprawić Nowennę o siedem darów Ducha Świętego.
Żaden z katolickich (ściśle: konsekwentnie katolickich) hierarchów nie wzywał do bezkrytycznego otwierania drzwi katolickich narodów i państw dla przedstawicieli innych religii. To też była mądrość. I wierność wierze katolickiej – jedynej prawdziwej wierze, jedynej wierze dającej zbawienie duszy. Brak ignorancji wysoce pożądany! Wyglądamy go dzisiaj.