Kto nie gardzi historią…

Jakub Frank powiedział:
„Przyszedłem wyzwolić świat z wszystkich praw i z wszelkich przykazań. Wszystko musi zostać zniszczone, ażeby dobry Bóg się objawił” (A. Mandel, Il Messia militante).
Pewne linie tematyczne pobrzmiewają dziwnie znajomo.
Kto szuka, …
Sapienti sat.

Zdrowe pragnienia

Należy dostrzec i taki szczegół.
Są tacy katolicy, którzy – mimo iż są świadomi własnych grzechów – pragną, aby Kościół głosił wiernie wszystkie surowe wymagania moralności Chrystusowej, aby tych wymagań nie deformował, lecz aby pomagał wiernym te wymagania spełniać.

Rzymski katolik myśli i pyta

Tylko wiara katolicka daje zbawienie duszy. Tak uczył niezmiennie Kościół, pouczony Objawieniem Bożym zawartym w Piśmie świętym i Tradycji.
Tak rodziła się powaga i wiarygodność urzędu w Kościele.
Ale oto… Problem nie jest nowy. Pytania nie są nowe.
Jeśli dzisiaj jakiś człowiek na wysokim urzędzie w Kościele wygłasza kilkanaście pięknych zdań stricte katolickich, a potem nadal heretyzuje i pcha Kościół w objęcia judaizmu, protestantyzmu i neo-religii, to pytamy – o co tu chodzi?

Szlachetna obawa Apostoła

„Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tę, którąście przyjęli – znosicie to spokojnie” (2 Kor 11, 3-4).

Chrzest w rycie tradycyjnym

Warto zauważać wydarzenia piękne i ważne.

Składam serdeczne życzenia Państwu Antoniemu i Edycie, którzy już drugie swoje dziecko pragną ochrzcić w rycie tradycyjnym.

Chrzest odbędzie się w Parafii w Halinowie przy ul. Okuniewskiej 61,
w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Łaski Bożej,
w najbliższą sobotę, 17 X 2015, o godz. 10.00.

Bezpośrednio po obrzędzie Chrztu zostanie odprawiona Msza Święta
w tradycyjnym rycie rzymskim.

Za mężne wspieranie Tradycji niech cała Rodzina cieszy się obfitością Bożego błogosławieństwa.

Oby Pan Bóg dał więcej takich małżonków i rodziców, którzy będą kultywować świętą Tradycję i przekazywać jej skarby następnym pokoleniom.

– – –

Adres:
Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Łaski Bożej
05-074 Halinów
Okuniewska 61