Wieczór w filharmonii (4)

Motywy maryjne. Piękno muzyki inspirowanej Ewangelią, maestria artystycznej koncepcji kompozytorskiej, szlachetność interpretacji – oto jak rodzą się nasycone wiarą artystyczne przeżycia. Na dzisiejszy sobotni wieczór proponuję trzy dzieła o charakterze maryjnym.

Johann Sebastian Bach, Magnificat BWV 243

Anton Bruckner, Ave Maria

Sergiusz Rachmaninow, Ave Maria

Referat o sprawach katolickich

…sed verbum Dei non est alligatum!
„…ale słowo Boże nie uległo skrępowaniu” (2 Tm 2, 9).

Czasy pomieszania powszechnego wtargnęły w sam środek Kościoła. Sytuacja jest coraz poważniejsza. Co więc ma czynić rzymski katolik? Odpowiedź daje nam św. Atanazy: Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est ut teneat catholicam fidem – „Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary” (Wyznanie wiary).

W dniach 24 maja 2014 w Warszawie i 31 maja 2014 w Częstochowie miał miejsce II Kongres „Dla społecznego panowania Chrystusa Króla”. Doktrynalną katolicką podstawą wieloaspektowego dyskursu była encyklika prawowitego papieża Piusa XI Quas primas. Nawiązano także do doniosłego wydarzenia – Kongresu Chrystusa Króla→, jaki miał miejsce w Poznaniu w 1937 roku.

31 maja 2014 ks. Leopold Powierża CSMA wygłosił w Częstochowie wykład Społeczne panowanie Chrystusa Króla w kontekście aktualnej sytuacji Kościoła:

Prelegent zaledwie dotknął kwestii istotnych, które rzymski katolik rozumie i dostrzega ich wagę. To się tak czasem mówi: ciężar gatunkowy. Elementy poważnej diagnozy są cenną pomocą w zachowaniu wierności Bożemu Objawieniu zawartemu w Piśmie Świętym i Tradycji oraz w zachowaniu wierności katolickim szlachetnym zwyczajom. To jest wierność Duchowi Świętemu.

Nie przegapmy tego wykładu! Jednorazowe wysłuchanie – za mało. Nie ma tu słów i zdań zbędnych. Są słowa i zdania znaczące. Apelują do rozumu i do serca. A perspektywa jest rzymskokatolicka i polska.

Na marginesie – refleksja trzeźwa: Prawda zostaje dopuszczona do głosu niekoniecznie przez głośne nazwiska, przemawiające z wysokości urzędu, stopni i tytułów. Prawda zostaje dopuszczona do głosu niekoniecznie przez głośne nazwiska, o których słychać w tych czy innych mediach. Prawda zostaje dopuszczona do głosu niekoniecznie przez nazwiska, którym przyprawiono nimb popularności. Sapienti sat.

Św. Bonifacy, biskup i męczennik pisał do katolickich duszpasterzy:

„Prawda może się utrudzić, ale nigdy ulec ani okłamać (…).
Stańmy do walki aż do nadejścia dnia Pana, albowiem «przyszły na nas dni utrapienia i ucisku». Jeśli tak się Bogu spodoba, oddajmy życie za święte prawa naszych ojców, abyśmy zasłużyli na wieczne z nimi dziedzictwo.
Nie bądźmy jako nieme psy, nie bądźmy milczącymi gapiami, najemnikami uciekającymi przed wilkiem, ale pasterzami troskliwymi, czuwającymi nad owczarnią Chrystusa. Dopóki Bóg udziela nam siły, głośmy całą prawdę Bożą wielkim i małym, bogatym i ubogim, ludziom wszelkiego stanu i wieku, w porę i nie w porę. Tak właśnie polecił czynić święty Grzegorz w swej księdzeReguły pasterskiej” (św. Bonifacy, List 78).

Okolice Prawdy i szczerości. W tych oto okolicach rodzi się powaga urzędu w Kościele i pożytek rzymskich katolików.

O skromności

Artykuł o wybornie katolickiej tematyce – o skromności.
Wersja pdf – do wydruku.
Kazanie o skromności.

To wszystko znajdziemy TUTAJ→

Sine verecundia nihil est rectum, nihil honestum.
Bez skromności nie ma nic prawego, nic szlachetnego.

Delikatne piękno czystości

Chcemy czcić Matkę Bożą?
Chcemy naśladować Matkę Bożą?
Chcemy podobać się Matce Bożej?

Starajmy się, aby nasze myśli były czyste.
Starajmy się, aby nasze słowa były czyste.
Starajmy się, aby nasze uczynki były czyste.

Starajmy się unikać myśli nieczystych.
Starajmy się unikać słów nieczystych.
Starajmy się unikać uczynków nieczystych.

„Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze” (Jk 1, 21).

Fatimska_im248_437490025b767

Mater puríssima, ora pro nobis.
Matko najczystsza, módl się za nami.