Chrzest w rycie tradycyjnym

Warto zauważać wydarzenia piękne i ważne.

Składam serdeczne życzenia Państwu Antoniemu i Edycie, którzy już drugie swoje dziecko pragną ochrzcić w rycie tradycyjnym.

Chrzest odbędzie się w Parafii w Halinowie przy ul. Okuniewskiej 61,
w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Łaski Bożej,
w najbliższą sobotę, 17 X 2015, o godz. 10.00.

Bezpośrednio po obrzędzie Chrztu zostanie odprawiona Msza Święta
w tradycyjnym rycie rzymskim.

Za mężne wspieranie Tradycji niech cała Rodzina cieszy się obfitością Bożego błogosławieństwa.

Oby Pan Bóg dał więcej takich małżonków i rodziców, którzy będą kultywować świętą Tradycję i przekazywać jej skarby następnym pokoleniom.

– – –

Adres:
Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Łaski Bożej
05-074 Halinów
Okuniewska 61

Rzymski katolik spowiada się często i dobrze

konfesjonał (1)

Dla utrzymania w zdrowiu swojej duszy rzymski katolik spowiada się
często i dobrze, spełniając elementarne wymogi, jakich naucza Kościół:

  1. Rachunek sumienia.
  2. Żal za grzechy.
  3. Mocne postanowienie poprawy.
  4. Wyznanie grzechów czyli szczera spowiedź.
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Obowiązkiem jest wyznać wszystkie grzechy ciężkie, podając:

– rodzaj grzechu,
– ważniejsze okoliczności
– oraz liczbę grzechów.

Bardzo wskazane jest spowiadać się także grzechów powszednich.

Pożyteczne jest wyznawać również pokusy.

Spowiedź dokładna, rzeczowa, zwarta – ze swoich własnych grzechów.

Miejsce spowiedzi: konfesjonał.

Dla utrzymania w zdrowiu swojej duszy
rzymski katolik spowiada się często i dobrze.

Kazanie o spowiedzi TUTAJ→


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

De Maria numquam satis

Fatimska_im248_437490025b767

Rzymski katolik
– chętnie czyta o Matce Bożej – treści katolickie, pewne,
– chętnie myśli o Matce Bożej,
– chętnie rozważa dogmaty maryjne,
– chętnie modli się do Matki Bożej – z pełnym zaufaniem!,
– chętnie bierze do ręki Różaniec,
– chętnie odmawia Różaniec,
– chętnie stara się Matkę Bożą naśladować.

Rzymski katolik czystość rozumie, ceni, praktykuje

„O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie. O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec – to jest bałwochwalca – nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te grzechy nadchodzi gniew Boży na buntowników. Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego!” (Ef 5, 3-7).

Troska duszpasterza o Boże owce – aby się nie rozpierzchły i nie zagubiły

Haec est enim voluntas Dei, sanctificatio vestra.
„Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie” (1 Tes 4, 3).

Spiritus autem manifeste dicit, quia in novissimis temporibus discedent quidam a fide, attendentes spiritibus seductoribus et doctrinis daemoniorum.
„Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów” (1 Tm 4, 1).

Jesteśmy powołani przez Pana Boga do świętości, rozumianej tak, jak ją przez wieki Kościół – pouczony Objawieniem Bożym, zawartym w Piśmie świętym i Tradycji→ – rozumiał.
Istotną misją Kościoła w odniesieniu do ludzi jest prowadzić do świętości, do zbawienia wiecznego.
Czasy pomieszania powszechnego wtargnęły w sam środek Kościoła.
Ludzi, którzy mają na swoim koncie walizki herezji, cytuje się tu i tam, jeśli powiedzą jakieś jedno zdanie, które wydaje się brzmieć klarownie po katolicku. Naiwność dość rozpowszechniona.
Wielcy święci apologeci nie budowali autorytetu tym, którzy byli ewidentnymi siewcami herezji. Przeciwnie. Uważali za swój obowiązek podważać autorytet siewców błędu.
Przestroga przed szerzycielami błędu jest dobrym uczynkiem, jest obroną Bożej owczarni przez kłami wilka, który niejednokrotnie przychodzi w owczej skórze.
Na najwyższych urzędach kościelnych zasiedli w niejednym przypadku ludzie reprezentujący swoimi decyzjami, poglądami i wypowiedziami anty-kościół, neo-kościół, nie-kościół, siły ciemne. To jest sprawa poważna. O wiele poważniejsza niż pomylone prywatne wybory, decyzje i poglądy tego czy innego duchownego w zakresie moralności (choć i tych, z racji niewyobrażalnej powszechności zgorszenia, lekceważyć niepodobna).
Nie pomogą nam komsomolskie dyscyplinujące pohukiwania na ludzi, którzy ten stan rzeczy odważają się diagnozować w prawdzie, a nie według kryteriów poprawności establishmentowej.
Pomoże nam wierne trzymanie się katolickiej – niezmutowanejwiary→, tej wiary, która owocowała przez wieki historii Kościoła rzeszą Świętych.
W czasach pomieszania powszechnego, jakie wtargnęły w sam środek Kościoła jest możliwe zachowanie katolickiej wiary.
Zaszczytny obowiązek.
„Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie” (1 Tes 4, 3).

WAŻNE:   Pomoc nieodzowna→

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Zdrowa nauka o małżeństwie

Ze skarbów naszej Biblioteki ‘58→

Sana doctrina – zdrowa nauka. O małżeństwie chrześcijańskim.

Prawowici katoliccy papieże podają katolicką naukę na temat małżeństwa.

Pożyteczne będzie podane treści przeczytać z uwagą.
Roztropne będzie czytać stopniowo, po fragmencie.
Dobrze będzie przeczytać je w tej kolejności:

Leon XIII, encyklika Arcanum divinae sapientiae→

Pius XI, encyklika Casti connubii→

Odrobina cierpliwości i szczypta erudycji pomogą nam przezwyciężyć ewentualne trudności związane z archaizmami językowymi i uchwycić istotne sensy papieskich dokumentów.

Polska inteligencja katolicka na pewno zadba, aby uwspółcześnione językowo tłumaczenia były szybko dostępne i szeroko rozpowszechniane.

Zdrowe ziarno prawdy – ku pożytkowi małżonków.