Zaszczyt apostolski

Divinorum divinissimum est cooperari Deo in salutem animarum.

„Rzeczą najbardziej boską z rzeczy boskich jest współpracować z Bogiem
w zbawianiu dusz”.

(św. Dionizy Areopagita)

Komunia na rękę? Nigdy!

Cenne, że odzywa się ksiądz „z szeregu”.  Dłuższy wywód o sprawach poważnych i najświętszych. Prawie pod wszystkim podpisać się można.
W kontekście otumanienia i zobojętnienia/rozbrojenia szerokich rzesz neokatolików, stawiamy pytanie podstawowe: Czy nas to obchodzi?

Słowa modlitwy o. Pio: „O Ojcze święty, ile profanacji, ile świętokradztw musi znosić Twoje łaskawe serce! Któż więc, Boże, stanie w obronie tego łagodnego Baranka, który nigdy nie otworzył ust swoich w swojej sprawie, lecz zawsze tylko w naszej?”.

Komunia do ręki? Non possumus!→

 

Kazanie do katolików

Kazanie do wiernych Tradycji łacińskiej, czyli po prostu do katolików.

Diagnozuje niektóre kwestie zauważane w środowiskach, gdzie organizowana jest tradycyjna Msza Święta. Katolickie konkludujące wskazania nie okażą się bezużyteczne dla Słuchaczy, którzy prawdę dopuszczają do głosu…

audio1

 

Tekst kazania→

Trwać w czystości

„O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie. O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec – to jest bałwochwalca – nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te grzechy nadchodzi gniew Boży na buntowników. Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego!” (Ef 5, 3-7).

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Nieodzowne odnawianie umysłu

„A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” (Rz 12, 1-2).

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus