Zwyczajna katolicka wierność

Missa (3)

Podstawową sprawą dla zbawienia duszy jest  zachowanie wierności Objawieniu Bożemu, zawartemu w Piśmie Świętym i Tradycji, które Kościół Katolicki przez wieki wiernie przekazywał.
Jeśli katolicy, którzy w spokoju ducha pragną wierzyć tak, jak Kościół przez wieki wierzył i pragną czynić to, co Kościół przez wieki czynił, i pragną modlić się tak, jak Kościół przez wieki się modlił, są klasyfikowani jako ludzie dziwni, separujący się i nieposłuszni, obrazuje to skalę kryzysu, z jaką mamy do czynienia.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Boża budowla doskonała

Missa (4)

„…zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16,18).

Nie mówimy tutaj o ludzkich brakach w Kościele – moralnych (grzech) oraz intelektualnych (błąd).
Mówimy o istocie Kościoła, którą artykułujemy w Credo: Credo unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Budowla Kościoła – w każdym jej elemencie i w całości – jest doskonała, harmonijna, spójna, nienaruszalna i trwała.
Gdyby ktoś do tej doskonałej budowli chciał dostawić cegłę wybrakowaną, zmutowaną, niekształtną i chropowatą, nie zmieści się ona w tejże budowli. Będzie chrobotać, szpecić i odstawać. Obca.
Święty Kościele Katolicki, jedyna arko zbawienia!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Ewangeliczne przejawy miłości

Pan Jezus mówi:
„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę” (J 14, 23).

Wyrazem miłości do Chrystusa jest zatem zachowywanie Jego nauki.
Wyrazem niedostatku miłości lub braku miłości do Chrystusa jest niezachowywanie Jego nauki.

A także…

Wyrazem miłości do Chrystusa jest wierne głoszenie Jego nauki.
Wyrazem niedostatku miłości lub braku miłości do Chrystusa jest fałszowanie lub przemilczanie Jego nauki.

A także…

Wyrazem miłości do człowieka jest wierne głoszenie nauki Chrystusa.
Wyrazem niedostatku miłości lub braku miłości do człowieka jest fałszowanie lub przemilczanie nauki Chrystusa.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Nie ma fatum!

Przyroda (1)

Nad życiem człowieczym nie ciąży żadne fatum.
Suma grzechów nie musi się w moim życiu dopełnić.
Jest wolna wola.
Jest Boże wezwanie.
Wolna wola może odpowiadać wiernie na Boże wezwanie.
Mogę wybierać dobro.
Mogę realizować dobro.

Nad życiem człowieczym nie ciąży żadne fatum.
Suma grzechów nie musi się w moim życiu dopełnić.

„Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania” (Syr 15, 15).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Czuwajmy…

drzewo

Życie jest kruche.
I nigdy nie wiemy, kiedy nas Pan Bóg zawoła do wieczności.
Piekło istnieje.
Bardzo musimy czuwać nad swoją duszą.
„A jeżeli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia,
gdzie znajdzie się bezbożny i grzesznik?” (1 P 4, 18).

Pan Jezus mówi: „Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!” (Mt 7, 13-14).

Czuwajmy!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Ludzka reakcja czy tępe milczenie?

„Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!” (Rdz 4, 10).

Fakt skojarzenia wizerunku Chrystusa ukrzyżowanego z sierpem i młotem jest skandalem na niewyobrażalną skalę.
Fakt spokojnego potraktowania przez mass media, mieniące się katolickimi, skojarzenia wizerunku Chrystusa ukrzyżowanego z sierpem i młotem jest skandalem na niewyobrażalną skalę.
Wobec tak niesłychanej niestosowności, która rozegrała się na wysokich szczeblach establishmentowych, należało spodziewać się reakcji adekwatnych. Dostąpiliśmy natomiast tępego milczenia.

Przez wzgląd na miliony ofiar bestialsko mordowanych przez zaprzedanych komunistycznemu szaleństwu – non possumus!
Nie godzi się milczeć przez wzgląd na miliony ofiar bestialsko mordowanych przez zaprzedanych komunistycznemu szaleństwu.

Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie,
Zapomnij o mnie. –
(A. Mickiewicz, Dziady, cz. III, scena 1)

Dwie rzeczowe lektury wyjaśnią nam wiele:
Józef Mackiewicz, Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy.
Maurice Pinay, Spisek przeciwko Kościołowi, t. I i II.
Katolik kształci się chętnie.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube