Wszystko i nie zmieniając

Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia, quaecumque mandavi vobis.
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 19-20).

Pan Jezus nie powiedział: „Idźcie i nauczajcie tylko niektóre narody. Idźcie i zmieniajcie to, co wam powiedziałem. Uczcie je zachowywać tylko niektóre wymagania, które wam przykazałem”.
Pan Jezus powiedział: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Dbajmy o kulturę słowa

Noli te seduci: Corrumpunt mores bonos colloquia mala. Evigilate iuste et nolite peccare! Ignorantiam enim Dei quidam habent; ad reverentiam vobis loquor.
„Nie łudźcie się! «Wskutek złych rozmów psują się dobre obyczaje».

Ocknijcie się naprawdę i przestańcie grzeszyć! Są bowiem wśród was tacy, co nie uznają Boga. Ku waszemu zawstydzeniu to mówię” (1 Kor 15, 33-34).

Całokształt słowa wypowiadanego i produkowanego – dzięki współczesnym rozpowszechnionym mediom – ma niepomiernie większy wpływ na ludzkie decyzje i czyny niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu.
Całokształt krążących terminów, pojęć, idei, skojarzeń, haseł, sloganów itp. skutkuje taką a nie inną praktyką życia poszczególnych ludzi i całych społeczeństw.
Dobre słowo pomaga podejmować dobre decyzje i czynić dobro.
Złe słowo skutkuje złymi decyzjami i złymi czynami.
Dbajmy o kulturę słowa – mówionego i pisanego, i pomyślanego!
Albowiem „wskutek złych rozmów psują się dobre obyczaje” (1 Kor 15, 33).
Katolik te sprawy rozumie. I praktykuje.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Cóż im z tego?

Quid enim prodest homini, si mundum universum lucretur, animae vero suae detrimentum patiatur?
„Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?” (Mt 16, 26).

Cóż z tego za pożytek, gdy ludziom trwającym w grzechu śmiertelnym proponować się będzie jakieś formy promocji, zaangażowania, podejmowania takich czy innych funkcji w parafiach i w Kościele, jeśli ich dusza pozostawać będzie w stanie grzechu śmiertelnego?
Cóż z tego za pożytek, gdy ludziom trwającym w grzechach śmiertelnych okazywać się będzie szacunek, jeśli ich dusza pozostawać będzie w stanie grzechu śmiertelnego?
Cóż z tego za pożytek, gdy ludziom trwającym w grzechach śmiertelnych okazywać się będzie szacunek na ziemi, jeśli ich dusza zostanie potępiona na wieczność w piekle?


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Wierność Tradycji: jeden szczegół

Wierność Tradycji to nie tylko chodzenie na tradycyjną Mszę Świętą. Wierność Tradycji szlachetnie zagarnia wszystkie obszary życia.
Kościół Katolicki przez wieki z wielką roztropnością podchodził do kwestii tzw. objawień prywatnych. Nie do poszczególnych wiernych należało rozeznanie i rozstrzyganie ich wiarygodności.
Masowa produkcja współczesnych rewelacji (tzw. objawień).
Katolik, który poważnie myśli o wierności Tradycji, nie będzie zwolennikiem wolnej i dowolnej cyrkulacji broszur i bibuł różnych, i nie będzie uzurpował sobie prawa do subiektywnego orzekania o ich wiarygodności.
To, że ktoś sobie powie, że dana broszura czy bibułka jest prawdziwa, nie znaczy, że de facto jest prawdziwa. Subiektywne przekonanie nie zawsze równa się obiektywnej prawdziwości.
W takim szczególe też weryfikuje się wierność Tradycji. Katolik, który poważnie myśli o wierności Tradycji, weźmie to pod uwagę.


Źródła pewne→


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Kwestia szczegółowa: przymioty Boga

Katolicka teologia. Teologia to nauka o Bogu. Bóg jest tajemnicą. Bóg objawia nam siebie. Zadaniem teologa jest najpierw rzetelnie poznać Objawienie Boże – Pismo Święte i Tradycję. Na podstawie tego poznania rozwijała się przez wieki katolicka teologia. Katolicka.
Kwestia szczegółowa. Przymioty Boga. Nie ma żadnych podstaw, aby je różnicować czy silić się na układanie hierarchii tychże przymiotów. Każdy przymiot Boga jest jednakowo ważny. Dlatego wyróżnianie jednego przymiotu i stawianie go ponad inne nie ma podstaw.
Zobrazujmy na przykładzie.
Jeśli ktoś mówi „Bóg jest sprawiedliwy, ale przede wszystkim jest miłosierny”, błądzi. Błąd jest zawarty w sformułowaniach „ale” oraz „przede wszystkim”.
Jeśli ktoś mówi „Największym przymiotem Boga jest miłosierdzie”, to błądzi. Błąd jest zawarty w sformułowaniu „największy”.
Każdy przymiot Boga jest jednakowo ważny.
Nie ma słów Boga, które brzmiałyby „Jestem przede wszystkim taki a taki…”.
Bóg jest duchem absolutnie prostym, niezłożonym i posiada w najwyższym stopniu każdą doskonałość.
Kwestia subtelna. Kwestia uczciwości. Kwestia prawdy.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Bądźmy roztropni

„Proszę was jeszcze, bracia, strzeżcie się tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia przeciw nauce, którą otrzymaliście. Strońcie od nich! Tacy bowiem ludzie nie Chrystusowi służą, ale własnemu brzuchowi, a pięknymi i pochlebnymi słowami uwodzą serca prostaczków. Wasze zaś posłuszeństwo znane jest wszystkim. A więc raduję się z was, pragnę jednak, abyście byli w dobrym przemyślni, a co do zła – niewinni. Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami!” (Rz 16, 17-20).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

O garnku, żabie i prawdzie

O garnku i o żabie. Mówią, że żaba, gdyby wskoczyła do garnka z gorącą wodą, natychmiast z niego wyskoczy. Natomiast gdyby znalazła się w zimnej wodzie, którą stopniowo by podgrzewano, nie wyskoczy. Nie wiem czy tak jest. Nie eksperymentowałem.
Wrogom naszej wiary chodzi o to, abyśmy do końca naszych dni żyli w domysłach i sporach. Wrogowie ustawiają nam normy i granice sporu.
Nie tylko ten i tamten aspekt prawdy próbuje się stopniowo deformować, stwarzając nęcące środowisko przekonujących argumentacji. Nie tylko ten synod. Nie tylko te kilka szczegółowych zagadnień. I nie tylko w ostatnich trzech latach trwa demontaż katolickiej wiary.
W ostatnich pięćdziesięciu latach rzesze katolików padły ofiarą manipulacji na skalę planetarną.
Nie musimy być ludźmi ostatniego newsa.
Nas, rzymskich katolików, interesuje prawda.
Trzeba się kształcić, aby prawdę dopuścić do głosu – najpierw we własnym umyśle.
Ktoś rzekł, że Polacy nie chcą wiedzieć.
Niektórzy już zrozumieli, że Biblioteka ’58→ jest nieodzowna.
Tama już zaczyna pękać. Głosu prawdy już się nie zatrzyma.
Kwestia strategiczna: dopuścić prawdę do głosu.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Prawdy objawionej przez Boga nie da się zdeformować

Veritas Domini manet in aeternum.
„Prawda Pańska trwa na wieki” (Ps 116, 1)

Prawdy objawionej przez Boga nie da się zdeformować.
Gorliwie pocący się deformatorzy nie mają żadnej władzy nad prawdą objawioną przez Boga.
Prawda, jaką Bóg objawił, pozostaje prawdą, jaką Bóg objawił.
Gorliwie pocący się deformatorzy mogą co najwyżej podawać swoje ludzko-demoniczne wymysły jako prawdę Bożą. Ale przez sam fakt podawania ludzko-demonicznych wymysłów jako prawdy Bożej, ludzko-demoniczne wymysły nie staną się prawdą Bożą.


„Słowo Twe, Panie, trwa na wieki,
niezmienne jak niebiosa” (Ps 118, 89).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Tylko wiara katolicka daje zbawienie duszy

„Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus” (Ga 1, 11-12).
„I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12).
Wiara katolicka nie jest wymysłem ludzkim.
Wiara katolicka jest objawiona przez Boga.
Wiara katolicka jest prawdziwa – jest jedyną wiarą dającą zbawienie duszy.
Zrównanie wiary katolickiej z innymi religiami jest aktem zdrady Chrystusa – aktem apostazji.
Wyznanie wiary św. Atanazego:

Quicumque vult salvus esse,
ante omnia opus est ut teneat catholicam fidem

– „Ktokolwiek pragnie być zbawiony,
przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary”.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube