Wytrwale czynić dobro

„Kto zaś będzie wam szkodził, jeżeli gorliwi będziecie w czynieniu dobra? Ale jeżelibyście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie się zaś ich gróźb i nie dajcie się zaniepokoić! Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem – jeżeli taka wola Boża – cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle” (1 P 3,13-17).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Dobrze jest dla człowieka głęboko zgodzić się z Panem Bogiem

Mihi autem adhaerere Deo bonum est,
ponere in Domino Deo spem meam,
ut annuntiem omnes operationes tuas.
„Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga,

w Panu wybrałem sobie schronienie,
by opowiadać wszystkie Jego dzieła” (Ps 73(72), 28).

Pan Bóg uczy człowieka, co jest dobre i co jest złe.
Nauka Boża – Objawienie Boże – znajduje się w Piśmie Świętym i Tradycji→

Dobrze jest poznawać Bożą naukę.
Dobrze jest poznawać Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji.
Dobrze jest poznawać Wolę Bożą.
Dobrze jest wypełniać poznaną Wolę Bożą.
Dobrze jest czynić dobro.
Dobrze jest unikać grzechu.
Dobrze jest być w stanie łaski uświęcającej.
Dobrze to dla człowieka tak żyć i tak umierać.

Dobrze to dla człowieka głęboko zgodzić się z Panem Bogiem.
Moment wstępny, przełomowy i kluczowy dla prowadzenia głębokiego
i uczciwego życia duchowego.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Dopuścić prawdę do głosu

Deus verax est. „Bóg jest prawdomówny” (J 3, 33).
Apostoł Narodów naucza: „Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta” (Rz 1, 18).
Podawanie herezji w opakowaniu katolickim jest rozminięciem się z prawdą. Przetrącona epistemologia – zamglenie intelektu.
Podawanie herezji w opakowaniu katolickim jest zwodzeniem całych rzesz katolików. Problem planetarny – coraz nachalniejszy.
Podawanie herezji w opakowaniu katolickim jest narażaniem katolików na wieczne potępienie. Działanie antyduszpasterskie – szkodzące duszom.
Przyzwolenie na błąd, zamiast przeciwstawienia się mu, jest zdradą prawdy.
Postulat jest fundamentalnie jeden – możliwy do realizacji: dopuścić prawdę do głosu.
Kto czyta, niech rozumie.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Taka sytuacja

W czasach zamętu powszechnego przypada szeregowym kapłanom podejmować kwestie, których autorytatywne naświetlanie należy do najwyższej hierarchii.
Módlmy się za kapłanów, aby z tego delikatnego zadania wywiązali się pokornie i odważnie, bez cienia protagonizmu – w czystym duchu katolickim – na chwałę Bożą, dla podwyższenia wiary katolickiej i Kościoła Świętego, i dla zbawienia dusz.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Odetchnijmy krystalicznym powietrzem katolickiej prawdy…

Ostatnia niedziela października.
W święto Pana Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla znajdźmy wytchnienie w nieomylnej katolickiej doktrynie katolickiego papieża.
W 1925 r., w obliczu antychrześcijańskich nastrojów w wielu częściach świata, papież Pius XI ustanowił uroczystość Chrystusa Króla, nakazując obchodzić je w ostatnią niedzielę października.
Tematyka: Chrystus Król, Chrystusowe królowanie, Chrystusowe Królestwo. Encyklika Piusa XI Quas primas→ z 11 grudnia 1925 roku to najwyższy dostępny stopień nauczania Kościoła Katolickiego na ten temat, a zatem najbardziej autorytatywny i wiążący.


Słuchajmy tutaj→


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube