Miesiąc: Wrzesień 2018

Odrzucenie herezji

Bezokolicznik „słuchać” można rozumieć przynajmniej na dwa sposoby:

  1. Nadstawiać ucha.
  2. Być posłusznym.

Nie słyszano w całej historii Kościoła Katolickiego, aby jakikolwiek prawowity ortodoksyjny katolicki pasterz nawoływał do słuchania heretyka, i to w podwójnym sensie – po pierwsze nadstawiania ucha, po drugie posłuszeństwa.

Ergo:

  1. Heretyka nie słucham = nie nadstawiam ucha na jego nauki.
  2. Heretyka nie słucham = nie jestem mu posłuszny.

treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Obrońcy wiary, wystąp!

Jeśli każą nam popełnić bądź zaakceptować grzech lub zaakceptować herezję, należy zdecydowanie odmówić. Kwestia poważna.
Przeraża bierność wielu. Problemy same się nie rozwiążą. Złota nić odwiecznej katolickiej apologetyki pokazuje jasno, że obrona wiary była podejmowana czynnie przez rozumnych przedsiębiorczych ortodoksyjnych duchownych.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Kierunek

„Zasadniczy obowiązek człowieka polega niewątpliwie na tym, aby każdy zwracał siebie i swe życie ku Bogu” (Pius XII, encyklika Mediator Dei).

„…ich kapłani i prorocy.
Ci, którzy mówią do drzewa: «Ty jesteś moim ojcem»,
a do kamienia: «Ty mnie zrodziłeś»,
do Mnie zaś obracają się plecami a nie twarzą” (Jer 2, 26-27).

„…dałem im tylko przykazanie: Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się wam dobrze powodziło. Ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli według zatwardziałości swego przewrotnego serca; odwrócili się plecami, a nie twarzą” (Jer 7, 23-24).

Liturgia katolicka. Kapłan odprawiający Mszę Świętą jest zwrócony ku tabernakulum, w którym jest obecny Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie.
Liturgia reformowana. Kapłan odprawiający novus ordo missae jest zwrócony tyłem do tabernakulum, w którym jest obecny Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie.
Wnioski wyciągnie i decyzje podejmie kapłan i osoba świecka stosowne.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube