Miesiąc: listopad 2022

Wierzę w Kościół!

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół (Credo).

Jedną z cech nowej religii, krzewionej w strukturach kościelnych od kilkudziesięciu lat, jest niewiara w Kościół.
Jedną z cech nowej religii, krzewionej w strukturach kościelnych od kilkudziesięciu lat, jest nonszalanckie podejście do katolickiego depozytu wiary, krzewionego nieomylnie i niezmiennie przez wieki przez Urząd Nauczycielski Kościoła.
Trzeba w Kościół wierzyć.
Trzeba Kościołowi wierzyć.
Trzeba Kościołowi w jego odwiecznym nauczaniu – którego prawdziwość i nieomylność jest gwarantowana przez autorytet Papieży – wierzyć.
Trzeba wierzyć w Kościół Katolicki – jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa (zob. Mt 16, 18).
Prośmy Matkę Bożą Niepokalaną, która nie znała błędu i grzechu, o miłość do Kościoła i o wiarę w Kościół – jeden, święty, katolicki, apostolski. Będzie to doskonała – i pilna zarazem! – intencja w Nowennie do Niepokalanej, którą właśnie rozpoczęliśmy.

Cunctas haeréses sola interemísti in univérso mundo.
Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie.

Ecclesia ibi est, ubi fides vera est.
„Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara”
(św. Hieronim, Doktor Kościoła).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Prezent mikołajowy i świąteczny

Doskonałym prezentem mikołajowym i świątecznym będzie książka o katolickiej tradycyjnej treści – na przykład tradycyjny katechizm, żywoty Świętych bądź pouczenia duchowe. Miejmy to na uwadze, przygotowując w najbliższych tygodniach prezenty dla naszych bliźnich. 


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na I Niedzielę Adwentu, 27.11.2022: Sięgajmy do skarbca polskiej katolickiej pieśni adwentowej!

Kazanie na I Niedzielę Adwentu, 27.11.2022 r.

Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.
Lekcja: Rz 13, 11-14
Ewangelia: Łk 21, 25-33

Sięgajmy do skarbca
polskiej katolickiej pieśni adwentowej!

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

U końca roku kościelnego prośmy Pana Boga

Dobiega końca rok kościelny. Już dzisiaj pierwszymi Nieszporami z 1 Niedzieli Adwentu rozpoczynamy nowy rok kościelny.
Trzeba dzisiaj Pana Boga poprosić: o obfite łaski na nowy rok kościelny, który rozpoczniemy Adwentem – czasem pokuty, czasem przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.
Modlitwa prośby jest bardzo ważna. W modlitwie prośby widać jasno, jak Pan Bóg traktuje nas poważnie. Mówi Pan nasz Jezus Chrystus: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a będzie wam otworzone. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; i kto szuka, znajduje; a pukającemu, będzie otworzone” (Mt 7, 7-8).
A Św. Paweł Apostoł wzywa: „O nic się nie troszczcie, lecz w każdej modlitwie i błaganiu z podzięką niech prośby wasze będą Bogu wiadome” (Flp 4, 6).
Prośmy więc Pana Boga. Prośmy Pana Boga, abyśmy nowy rok kościelny przeżyli z większą gorliwością, miłością, wiernością, bezkompromisowością wobec błędu i grzechu.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

U końca roku kościelnego przeprośmy Pana Boga

Dobiega końca rok kościelny. Już jutro pierwszymi Nieszporami z 1 Niedzieli Adwentu rozpoczniemy – jeżeli Pan Bóg pozwoli – nowy rok kościelny.
Trzeba Pana Boga przeprosić – za każdy grzech, który popełniliśmy w dobiegającym końca roku kościelnym, za wszystkie grzechy powszednie i za wszystkie grzechy śmiertelne, jeżeli takowe popełniliśmy. Trzeba Pana Boga przeprosić za każdy grzech, który popełniliśmy myślą, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem.
Ze skruchą uderzmy się w piersi i mówmy Akt żalu:

Ach, żałuję za me złości,
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie, grzesznemu,
do poprawy dążącemu.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

U końca roku kościelnego podziękujmy Panu Bogu

Za wszystko dzięki czyńcie.
(1 Tes 5, 18)

Dobiega końca rok kościelny. Za kilka dni 1 Niedzielą Adwentu rozpoczniemy – jeżeli Pan Bóg pozwoli – nowy rok kościelny.
Trzeba Panu Bogu podziękować za kończący się rok: za wszystkie łaski otrzymane od Pana Boga, za dar wiary, za dar Kościoła Świętego, za dar sakramentów świętych, które przyjmowaliśmy i za to, że prowadzeni łaską Bożą podjęliśmy w naszym życiu ważne decyzje – porządkujące, dobroczynne, mające na celu powrót do prawdziwie katolickiego kultu Boga w Trójcy Świętej Jedynego i powrót do prawdziwie katolickiej wiary, jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie. A jeżeli w tym kończącym się roku kościelnym uczyniliśmy cokolwiek dobrego, i za tę możliwość i za dobro spełnione – z serca Panu Bogu podziękujmy.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Pożyteczne wskazania

Niewiele zważaj na to, kto jest za tobą lub przeciw tobie, lecz tak postępuj i o to się staraj, aby Bóg był z tobą we wszystkim, co czynisz.
Miej spokojne sumienie, a Bóg będzie twoim obrońcą. Kogo bowiem Bóg zechce wspierać, temu niczyja przewrotność nie zdoła zaszkodzić. Jeżeli umiesz milczeć i cierpieć, bez wątpienia doczekasz się pomocy Pana. On zna czas i sposób wybawienia cię, dlatego powinieneś zdać się na Niego. Boska to rzecz wspierać i wyzwalać z wszelkiego zawstydzenia.
Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na XXIV i Ostatnią Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 20.11.2022: Novíssimi

Kazanie na XXIV i Ostatnią Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 20.11.2022 r.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.
Lekcja: Kol 1, 9-14
Ewangelia: Mt 24, 15-35

Novíssimi

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Postanowienie zbawienne

„Nie grzeszcie” (Ef 4, 26).

Największą niedorzecznością i obrazą Pana Boga jest grzech śmiertelny. Bez względu na to, czy w swoim życiu popełniliśmy kiedykolwiek grzech śmiertelny, czy nie, uczyńmy mocne postanowienie, aby nigdy w życiu nie popełnić grzechu śmiertelnego. Jest ono jak najbardziej w zakresie naszych możliwości. Jeżeli uczynimy dobry użytek z wolnej woli i jeśli pokornie będziemy prosić Pana Boga o łaskę, postanowienie zrealizujemy. Postarajmy się!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Obowiązek

„Słudzy nieużyteczni jesteśmy; cośmy winni byli uczynić, uczyniliśmy” (Łk 17, 10).

Związanie się wyłącznie z katolickim kultem i wyznawanie katolickiej wiary to elementarne obowiązki.
Jeśli więc jesteśmy związani wyłącznie z katolickim kultem i wyznajemy katolicką wiarę, spełniamy swój obowiązek wobec Pana Boga. Nie ma tu miejsca na wywyższanie się ponad innych, na pogardzanie innymi, na uważanie się za lepszego od innych. Jest proste i pokorne poczucie obowiązku, z którego należy się – wobec Pana Boga – wywiązać wiernie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Dwa zakresy

Katolicki depozyt wiary, przekazywany nieomylnie przez wieki przez Urząd Nauczycielski Kościoła, przyjmujemy bez wątpliwości – ze stuprocentową pewnością. Jest prawdą.
Natomiast trwająca już kilkadziesiąt lat sytuacja w strukturach kościelnych diagnozowana jest w tym czasie przez osoby duchowne i świeckie. Diagnozy różnią się w niejednym aspekcie. Kwestie są dyskutowane. Nie byłoby roztropne ani zasadne dogmatyzowanie opinii.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kwestia una cum

Kwestia una cum dotyczy kapłana odprawiającego Mszę Świętą i jego jedności z papieżem. Chodzi o jedność tej samej wiary – katolickiej i apostolskiej – jak mówią słowa Kanonu Rzymskiego, wypowiadane przez kapłana podczas odprawiania Mszy Świętej.
Kwestię – zarysowaną na poziomie elementarnym: obiektywnego stanu rzeczy i werbalizacji adekwatnej do tegoż obiektywnego stanu rzeczy – niech zobrazują dwa przykłady.

Jeśli kapłan jest modernistą, a więc obiektywnie nie wyznaje wiary katolickiej (zob. Św. Pius X, encyklika Pascendi), a na Stolicy Apostolskiej zasiada prawowity papież wyznający wiarę katolicką, wówczas kapłan odczytując w Kanonie słowa una cum nie mówi Panu Bogu prawdy. Obiektywnie bowiem nie ma jedności wiary. Jest obiektywna różnica wiar.
Jeśli kapłan jest ortodoksyjny, a więc obiektywnie wyznaje integralnie wiarę katolicką, a na Stolicy Apostolskiej zasiada człowiek nie wyznający wiary katolickiej, wówczas kapłan odczytując w Kanonie słowa una cum nie mówi Panu Bogu prawdy. Obiektywnie bowiem nie ma jedności wiary. Jest obiektywna różnica wiar.
Należy mówić prawdę.
Panu Bogu należy mówić prawdę.
Panu Bogu – modląc się – należy mówić prawdę.
Panu Bogu – modląc się najświętszą modlitwą Kościoła: Kanonem Rzymskim – należy mówić prawdę.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na święto Św. Stanisława Kostki, Patrona Polski, 13.11.2022

Kazanie na święto Św. Stanisława Kostki, Patrona Polski, 13.11.2022.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.
Lekcja: Mdr 4, 7-16
Ewangelia: Mt 19, 13-21

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Co zatem czynić?

Św. Wincenty z Lerynu w dziele Commonitorium podaje kryteria katolickości oraz wskazuje na konieczność podążania za nimi, aby dochować wierności wierze katolickiej i tak zbawić duszę swoją:

„W samym zaś znowu Kościele trzymać się trzeba silnie tego, w co wszędzie, w co zawsze, w co wszyscy wierzyli. To tylko bowiem jest prawdziwie i właściwie katolickie, jak to już wskazuje samo znaczenie tego wyrazu, odnoszące się we wszystkim do znaczenia powszechności [kathólikos = powszechny]. A stanie się to wtedy dopiero, gdy podążymy za powszechnością, starożytnością i jednomyślnością. Podążymy zaś za powszechnością, jeżeli za prawdziwą uznamy tylko tę wiarę, którą cały Kościół na ziemi wyznaje; za starożytnością, jeżeli ani na krok nie odstąpimy od tego pojmowania, które wyraźnie podzielali święci przodkowie i ojcowie nasi; za jednomyślnością zaś wtedy, jeżeli w obrębie tej starożytności za swoje uznamy określenia i poglądy wszystkich lub prawie wszystkich kapłanów i nauczycieli (…).
Więc cóż może uczynić chrześcijanin-katolik, jeśli jakaś cząsteczka Kościoła oderwie się od wspólności powszechnej wiary? Nic innego, jeno przełoży zdrowie całego ciała nad członek zakażony i zepsuty. A jak ma postąpić, jeśliby jakaś nowa zaraza już nie cząstkę tylko, lecz cały naraz Kościół usiłowała zakazić? Wtedy całym sercem przylgnąć winien do starożytności; tej już chyba żadna nowość nie zdoła podstępnie podejść (…).
Prawdziwym i szczerym katolikiem jest ten, kto prawdę Bożą, kto Kościół, kto Ciało Chrystusa miłuje, kto nad Boską religię, kto nad wiarę katolicką niczego wyżej nie ceni, ani niczyjej powagi, ani miłości, ani geniuszu, ani wymowy, ani filozofii, lecz gardzi tym wszystkim, i niewzruszenie trwa przy wierze, a postanawia tego tylko się trzymać i w to wierzyć, czego się powszechnie z dawien dawna Kościół trzyma”.

Tak, jak niniejsze wskazania okazały się nader przydatne dla wielu dusz w starożytności, kiedy także herezja łeb podnosiła, tak i dzisiaj nader przydatne okażą się dla tych, którzy nie tylko je pojmą, ale w CZYN wprowadzą.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Tylko wiara katolicka daje zbawienie

Kwestia wprowadzenia nowej religii w oficjalnych strukturach kościelnych. To już kilkadziesiąt lat.
O ile kilkadziesiąt lat temu ignorancja niezawiniona mogła być okolicznością łagodzącą, o tyle dzisiaj ignorancja, jeśli jest (a jest!), jest zawiniona. Okoliczność obciążająca.
O kwestii wprowadzenia nowej religii w oficjalnych strukturach kościelnych można się dzisiaj dowiedzieć – także w języku polskim. Za wiedzą – poznaną prawdą – powinny pójść konsekwentne decyzje i czyny. W przeciwnym wypadku grozi duszy piekło.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.