Miesiąc: kwiecień 2022

Przedmajowe porządki

W domu przygotujmy miejsce czci Matki Bożej – może trzeba będzie jeszcze dzisiaj posprzątać, odkurzyć i ozdobić obraz czy figurę Matki Bożej. Zadbajmy o to, aby w dniach majowych przed wizerunkiem Matki Bożej były piękne kwiaty.
Cennym elementem życia rodzinnego jest domowy ołtarzyk, o który się troszczymy. Miejsce naszej modlitwy codziennej.
Jeżeli zrobimy porządki także w duszy – przez dobrą i dobrze przygotowaną spowiedź – mądrze dopełnimy przygotowań.
Już jutro maj. Miesiąc maryjny!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

„Lecz słowo Boże nie jest związane” (2 Tm 2, 9)

Sed vérbum Déi non est alligátum.
„Lecz słowo Boże nie jest związane” (2 Tm 2, 9).

Błogosławiony, kto na słowo Prawdy nie nakłada pęt.
Błogosławiony, kto słowa Prawdy słucha.
Błogosławiony, kto w słowo Prawdy wierzy.
Błogosławiony, kto słowo Prawdy wypełnia.
Błogosławiony, kto słowo Prawdy krzewi.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

„Spodobało się Bogu przez głupstwo nauczania zbawić wierzących” (1 Kor 1, 21)

Bywało w historii i bywa dzisiaj, że głoszący Prawdę sami nie zawsze i nie we wszystkim byli i są w swoich decyzjach i działaniach spójni z jej wymogami. To jednak nigdy nie powinno nas prowadzić do postawy pochopnej: lekceważenia czy dezawuowania samej Prawdy!
Mówi Apostoł Narodów: „spodobało się Bogu przez głupstwo nauczania zbawić wierzących” (1 Kor 1, 21).
Głoszenie Prawdy jest zatem konieczne. Z ustanowienia Bożego!
Od głoszenia słowa Prawdy zależą wiara i zbawienie dusz!
W czasach trwającego już ponad pięćdziesiąt lat zamętu powszechnego i krzewienia nowej religii osoba świecka, nie przyjmując roli nauczyciela wiary, przysłuży się tej sprawie świętej, jeśli roztropnie, według możliwości, będzie krzewić nieskazitelne treści katolickiego depozytu wiary – zarówno te, czerpane z odwiecznego nauczania Kościoła Katolickiego, jak i głoszone dzisiaj przez garstkę ortodoksyjnych katolickich duchownych.
Roztropna współpraca osób świeckich z garstką duchownych, głoszących odwieczną nieomylną doktrynę katolicką, przyniesie dobre owoce w postaci wiary katolickiej, która rozkwitnie w niejednej duszy.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Wiara ma konsekwencje

Konsekwencją wyznawania nowej religii jest wieczne potępienie – piekło.
Konsekwencją wyznawania wiary katolickiej jest wieczne zbawienie – Niebo.


Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.
Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki”.

Wyznanie wiary Św. Atanazego


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na Niedzielę Przewodnią, 24.04.2022

Kazanie na Niedzielę Przewodnią, 24.04.2022 r.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

Lekcja: 1 J 5, 4-10
Ewangelia: J 20, 19-31

Pobierz »

.

Łaska ostatecznego wytrwania 4:42
Powaga grzechu 
8:36
Sakrament Pokuty 
13:30
Wiara katolicka i nowa religia 
24:31
Św. Fidelis z Sigmaringen: Apoteoza wiary katolickiej 
29:53


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Polska racja stanu

Polską racją stanu jest przywracanie ortodoksji katolickiej w zakresie kultu, doktryny i moralności. Bez nich będzie nadal budowanie bez fundamentu. Byłoby nader ważne, aby pamiętało o tym duchowieństwo, a także pewne osoby, które przed laty zabierały głos w sprawie przywracania Tradycji, a po wejściu w sferę polityki nabrały wody w usta.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Bez obawy

Wiążąc się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z Mszą Świętą w rycie rzymskim i z katolicką doktryną, zawartą na kartach tradycyjnych katolickich katechizmów, nie podejmujemy się niczego niepewnego. Przeciwnie, jest to droga pewna, w ślad za autorytetem prawowitych papieży i biskupów, którzy przez dwadzieścia wieków wiernie przekazywali nieomylny i niezmienny katolicki depozyt wiary. Nie ma więc powodu do niepokoju, wątpliwości czy obawy. Jeśli do wierności Mszy Świętej i tradycyjnym katolickim katechizmom dołączymy dobre wypełnianie obowiązków stanu i życie w łasce uświęcającej, i wytrwamy do końca, bramy Nieba będą nam szeroko otwarte.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Finis coronat opus

Jeśli po naszej śmierci będzie można powiedzieć – zgodnie z prawdą: To był kapłan, to był mężczyzna, to była niewiasta, którzy do śmierci pozostali wierni Mszy Świętej w rycie rzymskim, damy świadectwo wiary katolickiej. Te pojedyncze świadectwa wierności będą zarzewiem powrotu katolickiej ortodoksji. Wytrwajmy!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Głupota z wyboru

Im bardziej ktoś poznaje prawdę i za poznaną prawdą nie idzie, tym staje się głupszy.

„Gdyż lepiej by im było nie poznać drogi sprawiedliwości, niż po poznaniu odwrócić się wstecz od podanego sobie świętego przykazania” (2 P 2, 21).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na Poniedziałek Wielkanocny, 18.04.2022

Kazanie na Poniedziałek Wielkanocny, 18.04.2022 r.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

Lekcja: Dz 10, 37-43
Ewangelia: Łk 24, 13-35

Słuchajmy głosu Pana:
– słuchając garstki katolickich ortodoksyjnych duchownych,
– czytając codziennie tradycyjne katolickie katechizmy.

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na Zmartwychwstanie Pańskie, 17.04.2022

Kazanie na Zmartwychwstanie Pańskie, 17.04.2022 r.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

Lekcja: 1 Kor 5, 7-8
Ewangelia: Mk 16, 1-7

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Regina caeli

W Okresie Wielkanocnym zamiast modlitwy Anioł Pański odmawiamy codziennie w postawie stojącej modlitwę Regina caeli – Królowo nieba. Wielkanocna antyfona maryjna łączy radość Maryi z weselem całego Kościoła.


Regína caéli, laetáre, allelúia,
Quía quem meruísti portáre, allelúia,
Resurréxit, sícut díxit, allelúia,
Ora pro nóbis Déum, allelúia.

Gáude et laetáre Vírgo María, allelúia,
Quía surréxit Dóminus vére, allelúia.

Oremus. Déus, qui per resurrectiónem Fílii Túi Dómini nostri Iésu Chrísti múndum laetificáre dignátus es: praésta, quaésumus, ut, per éius Genitrícem Vírginem Maríam, perpétuae capiámus gáudia vítae. Per eúmdem Christum Dóminum nóstrum. Amen.

Glória Pátri et Fílio et Spirítui Sáncto sícut érat in princípio et nunc, et sémper, et in saécula saeculórum. Amen. (3x)

Réquiem aetérnam dóna éis, Dómine, et lux perpétua lúceat éis.
Requiéscant in páce. Amen.


Tekst do wydruku – Regina caeli.pdf


.

f


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Wielka Sobota

„Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął” (Starożytna homilia na Świętą i Wielką Sobotę).

Bonum est præstolári cum siléntio salutáre Dei.
„Dobrze jest oczekiwać w milczeniu zbawienia Bożego”
(Tren 3, 26).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na Wielki Czwartek, 14.04.2022

Kazanie na Wielki Czwartek, 14.04.2022 r.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

Lekcja: 1 Kor 11, 20-32
Ewangelia: J 13, 1-15

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Non grata

Starożytny czcigodny ryt rzymski Mszy Świętej jest rytem własnym Kościoła Katolickiego.
Starożytny czcigodny ryt rzymski Mszy Świętej – w formie, w jakiej był sprawowany do lat pięćdziesiątych XX wieku – jest rytem doskonałym w każdym detalu.
Starożytny czcigodny ryt rzymski Mszy Świętej jest rytem katolickim, miłym Niebu i w najwyższym stopniu zbawiennym dla dusz.
Od ponad pięćdziesięciu lat w oficjalnych strukturach kościelnych krzewiona jest nowa religia, która obiektywnie różni się od wiary katolickiej, jaką Kościół Katolicki – jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa – nieomylnie i niezmiennie krzewił przez wieki.
Kult katolicki jest w naszych czasach przedmiotem dyskryminacji. Msza Święta w rycie rzymskim jest niemile widziana. Missa non grata.
Kapłani, którzy pragną dochować wierności katolickiemu depozytowi wiary – w kulcie i w doktrynie – są dzisiaj przedmiotem dyskryminacji. Persona non grata.
Nie od rzeczy będzie zatem powiedzieć:
Żaden przełożony zakonny, gdyby był katolikiem, nie wyrzucałby z zakonu swojego podwładnego za to, że ten pragnie dochować wierności katolickiemu depozytowi wiary – w kulcie i w doktrynie.
Żaden biskup, gdyby był katolikiem, nie wyrzucałby z diecezji swojego podwładnego za to, że ten pragnie dochować wierności katolickiemu depozytowi wiary – w kulcie i w doktrynie.
Dałby Bóg rozum światły. Wszystkim.
Sąd Boży będzie nad każdą duszą.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Pobieżność i wnikliwość

Pobieżna lektura i pobieżne słuchanie skutkuje w niejednym przypadku rozminięciem się z prawdą – na piśmie lub słowem mówionym – przekazywaną.
Wnikliwa lektura i wnikliwe słuchanie skutkuje zrozumieniem prawdy – na piśmie lub słowem mówionym – przekazywanej.
Kwestia pilna, zwłaszcza gdy chodzi o katolicki depozyt wiary.
Wiele jest dusz pobieżnej wiary, ponieważ ich poznanie wiary było i jest pobieżne.
Są dusze głębokiej wiary – owoc wnikliwego poznania.
Dobrem nie do przecenienia jest poznanie wnikliwe. I gotowość do-myślenia kwestii do końca.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Troska Boża o każdą duszę

„Który z was człowiek, co ma sto owiec, jeśliby jedną z nich zgubił, czy nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni, a nie idzie za tą, która zginęła, aż ją odnajdzie? A gdy ją znajdzie, kładzie na ramiona swoje, radując się. I wróciwszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc im: Radujcie się ze mną, bo znalazłem owcę moją, która była zginęła. Powiadam wam, że tak będzie w niebie radość nad jednym grzesznikiem pokutę czyniącym, więcej niż nad dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwymi, którzy nie potrzebują pokuty” (Łk 15, 4-7).

Pan Bóg detalicznie troszczy się o każdą duszę.
Mówił Św. Franciszek Salezy, łagodny biskup z Genewy: „Jedna dusza jest większa niż diecezja”.
Jednym z przejawów detalicznej troski Pana Boga o pojedynczą duszę jest Sakrament Pokuty. Jedna dusza – ten oto grzesznik skruszony, poruszony łaską Bożą – klęka u kratek konfesjonału, wyznaje swoje winy i pokornie prosi Pana Boga i katolickiego kapłana o przebaczenie swoich grzechów. 
W tym Sakramencie stają się faktem słowa: „Krew Chrystusa, który przez Ducha Świętego samego siebie bez skazy ofiarował Bogu, oczyści sumienie nasze z uczynków martwych, abyśmy służyli Bogu żyjącemu” (Hbr 9, 14).
Odprawmy – u katolickiego kapłana – dobrą i dobrze przygotowaną spowiedź. I do tegoż dopomóżmy naszym bliźnim: modlitwą, upomnieniem, zachętą.


Pro Christo ergo legatióne fúngimur, támquam Déo exhortánte per nos. Obsecrámus pro Christo, reconciliámini Déo.
„Za Chrystusa więc poselstwo sprawujemy, jakby Bóg napominał przez nas. Prosimy za Chrystusa: pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.