Miesiąc: Sierpień 2015

Piekło jest otwarte

Piekło i Niebo

Realizm bez meandrów: „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?” (Mt 16, 26).

Z Katechizmu→:

Ostateczne rzeczy człowieka

  1. Śmierć.
  2. Sąd Boży.
  3. Niebo albo piekło.

Nie ma żadnej pewności zbawienia wiecznego, jeśli grzech króluje w naszym ciele (por. Rz 6, 12). Realna możliwość potępienia wiecznego w piekle może stać się faktem. Przerażająca perspektywa wiecznego, nieodwracalnego potępienia. Piekło istnieje.

Do Nieba nie wpada się automatycznie z chwilą śmierci.

Po śmierci jest sąd szczegółowy nad duszą. A potem będzie Sąd Ostateczny.
Nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie nam odejść z tego świata. Trzeba czuwać, zerwać z grzechem, trwać w łasce uświęcającej i cierpliwie czynić dobro.

Pan Jezus przestrzega:
„Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!” (Mt 7, 13-14).

„Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle” (Mt 10, 28).

Pokorny św. Paweł nalega: „Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem” (Flp 2, 12).

Czuwajmy!

Perspektywy realizacji dobra są szeroko otwarte!

Przyroda (1)

Dzięki Bożej dobroci perspektywy realizacji dobra są szeroko otwarte…
Ileż dobra możemy uczynić codziennie!
Pięknie jest czynić dobro.

Katolicki katechizm poucza:

Najprzedniejsze dobre uczynki

Modlitwa.
Post.
Jałmużna.

Uczynki miłosierne względem ciała

Łaknących nakarmić.
Pragnących napoić.
Nagich przyodziać.
Podróżnych w dom przyjąć.
Więźniów pocieszać.
Chorych nawiedzać.
Umarłych grzebać.

Uczynki miłosierne względem duszy

Grzeszących upominać.
Nieumiejących pouczać.
Wątpiącym dobrze radzić.
Strapionych pocieszać.
Krzywdy cierpliwie znosić.
Urazy chętnie darować.
Modlić się za żywych i umarłych.

KATECHIZM→

„W czynieniu dobrze nie ustawajmy,
bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony,
o ile w pracy nie ustaniemy”
(Ga 6, 9)

Św. Pius X naucza

św. Pius X

Prawdziwymi przyjaciółmi ludu
nie są ani rewolucjoniści, ani innowatorzy,
lecz tradycjonaliści

(św. Pius X, list apostolski Notre charge apostolique)

Serdeczna powinność wdzięczności

Layout 1

Przy niejednej okazji prosiłem wiele osób o modlitwę wspierającą subtelną pracę tłumaczenia z języka włoskiego książki Biskupa Athanasiusa Schneidera Corpus Christi. Komunia święta i odnowa Kościoła.
Dzięki Bożej dobroci praca została dokonana. Książka już przynosi piękne owoce.
Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy zechcieli wspierać moją cierpliwą pracę tłumacza swoją modlitwą. Bóg zapłać.

Dzięki Bożej dobroci mogłem dyskretnie towarzyszyć Księdzu Biskupowi w jego podróży po naszej Ojczyźnie – w Krakowie, na Jasnej Górze, w Poznaniu i w Licheniu. Tak wypadało.

Przy tej okazji przypominam, że strona poświęcona książce stopniowo się wzbogaca – ostatnio o dokumentację pobytu Czcigodnego Autora w Polsce.

Tu, w jednym miejscu, znajdziemy kompendium niezbędne:

WEJŚCIE→

W dobru wszelkim niech Bóg będzie uwielbiony!

Służba Bogu w czystości

Fatimska_im248_437490025b767

Człowiek może zagłuszać i deformować swoje sumienie. Zło wślizguje się tu i ówdzie – sprytnie, przebiegle i nachalnie.
Dziwnie szybko rozpowszechniające się próby ożenienia wiary katolickiej z nieczystością (w sferze myśli, wzroku, słów, czynów, stroju, publikacji) są naigrawaniem się z Pana Boga. Jest to nurt zwodniczy, prowadzący do wiecznego potępienia. Poplątane sumienie. Niektórzy katolicy przykleili się do nieczystości jak plastelina i nie myślą się od niej oderwać. Bardzo uważajmy!
„Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze” (Jk 1, 21).
A już najbardziej Pan Bóg woła do życia w czystości tych, którzy są w bliskości ołtarza:
„Dalej, dalej! Wyjdźcie stąd!
Nie dotykajcie nic nieczystego!
Wyjdźcie spośród niego! Oczyśćcie się,
wy, którzy niesiecie naczynia Pańskie!” (Iz 52, 11).
Cnota czystości jest probierzem i wyrazem naszej wiary i miłości do Pana Boga.
Starajmy się, ile tylko możemy, z pomocą łaski Bożej zachować cnotę czystości w myślach, słowach i czynach.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.

Prośba o gorliwą modlitwę

Layout 1

Zechciejmy w tych dniach modlić się szczerze i gorliwie o dobre i liczne owoce duchowe wizyty Księdza Biskupa Athanasiusa Schneidera w naszej Ojczyźnie oraz lektury książki jego autorstwa.

Szczegółowy program wizyty dostępny tutaj→