Miesiąc: październik 2015

Ks. Gregory Hesse o Tradycji katolickiej

Skoro dopuszcza się dzisiaj jawne i bez konsekwencji głoszenie herezji, można sobie pozwolić na zapoznanie się z wywiadem, w którym pada wiele katolickich stwierdzeń. Cennych zatem i porządkujących.
Mówi kapłan, który był sekretarzem Kard. Alfonsa Marii Sticklera SDB, hierarchy i salezjanina zasłużonego dla obrony Tradycji i tradycyjnej Mszy Świętej.
Ostatnia opinia o sposobie spełniania obowiązku Mszy Świętej niedzielnej jest opinią ks. Hesse.
Poza tym, jak zawsze cenne dla rzymskiego katolika jest dopuszczenie prawdy do głosu

Dostępne są polskie napisy:
po rozpoczęciu odtwarzania
klikamy w prawym dolnym rogu na czwartą ikonkę od prawej.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Trzymać się mocno katolickiej wiary

et subvertunt quorundam fidem.
„…i wywracają wiarę niektórych” (2 Tm 2, 18).

Pewna nauka Kościoła, niezmienna, prawdziwa – nieomylnie nauczana przez wieki:
Aby być żywym członkiem Kościoła, trzeba przede wszystkim być w stanie łaski uświęcającej.
Nauczanie przeciwne jest bałamuceniem na skalę globalną.
Św. Jan z troską wzywa: „Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu” (1 J 3,7).

Św. Atanazy w swoim Wyznaniu wiary pisze: „Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary”.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Umanamente impossibile

Tylko zarys problematyki.
* Katechizm czy język wroga? Podeptanie prawd katechizmowych?
* Bóg nie jest wewnętrznie sprzeczny. Duch Święty jest dany dla wiernego przekazu niezmiennego depozytu wiary – depositum fidei. Duch Święty nie jest zmienny.
* Powoływanie się na Ducha Świętego, aby uzasadniać antykatolickie postulaty zmiany jest działaniem o charakterze apostazji.
* Zakaz nawracania na wiarę katolicką jest jawnym obaleniem Ewangelii.

* Unieważnienie grzechów wołających o pomstę do nieba.
* Unieważnienie grzechów cudzych.
* Usuwa się grzechy wołające o pomstę do nieba i grzechy cudze, wprowadzając nowomowę. Rewolucyjny aspekt lingwistyczny.
* Kto kontroluje język, ten włada.
* Nachalność procesów wydaje się po ludzku niemożliwa do przezwyciężenia.
Tylko zarys problematyki.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

To też jest szczegół ewangeliczny

Zjawisko zastanawiające. Czy coraz częstsze? Ktoś popełnia jakąś niestosowność – w słowie (mówionym lub pisanym), czynie, zachowaniu – i słowo „przepraszam” nie pada. Słowo „przepraszam” nie pada.
Errare humanum est. Błądzić jest rzeczą ludzką. Ale… błędy należy naprawiać. Za niestosowności należy przeprosić. Słowo „przepraszam” paść może. Powinno.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Odzyskiwanie kultury rzymskokatolickiej: Pięknie jest zachować czystość.

Fatimska_im248_437490025b767

O pięknej cnocie czystości nigdy dosyć!
Kultura rzymskiego katolika jest kulturą czystości.
Dla zachowania czystości konieczny jest dystans wobec niestosownej,
nachalnej, niemal wszechobecnej, medialnej propagandy nieczystości.
Rzymski katolik ma inne punkty odniesienia,
inne wzory kulturowe, inne aspiracje
– zakorzenione w niezrównanym przesłaniu Ewangelii.
Pięknie jest zachować czystość.
Cnota biblijna, chrześcijańska, apostolska.
Poważny temat dla poważnych gremiów katolickich.


Nieco refleksji oraz katolickie kazanie tutaj


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Modlimy się do św. Józefa codziennie

św.Józef

Św. Józef jest patronem niezawodnym.
Pomoże nam w sprawach duchowych, materialnych, powołania, małżeńskich, rodzinnych, zawodowych i innych.
Wysłucha modlitw o dobrą żonę i o dobrego męża.
Pomoże nam w sprawie najważniejszej: zachowania nieskażonej katolickiej wiary i bezpiecznego przejścia przez bramę śmierci.


Codziennie odmawiamy Litanię do św. Józefa – najlepiej w języku Kościoła
oraz modlitwę św. Józefa o Różańcu.

Teksty modlitw tutaj→


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Wytrwale czynić dobro

„Kto zaś będzie wam szkodził, jeżeli gorliwi będziecie w czynieniu dobra? Ale jeżelibyście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie się zaś ich gróźb i nie dajcie się zaniepokoić! Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem – jeżeli taka wola Boża – cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle” (1 P 3,13-17).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Dobrze jest dla człowieka głęboko zgodzić się z Panem Bogiem

Mihi autem adhaerere Deo bonum est,
ponere in Domino Deo spem meam,
ut annuntiem omnes operationes tuas.
„Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga,

w Panu wybrałem sobie schronienie,
by opowiadać wszystkie Jego dzieła” (Ps 73(72), 28).

Pan Bóg uczy człowieka, co jest dobre i co jest złe.
Nauka Boża – Objawienie Boże – znajduje się w Piśmie Świętym i Tradycji→

Dobrze jest poznawać Bożą naukę.
Dobrze jest poznawać Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji.
Dobrze jest poznawać Wolę Bożą.
Dobrze jest wypełniać poznaną Wolę Bożą.
Dobrze jest czynić dobro.
Dobrze jest unikać grzechu.
Dobrze jest być w stanie łaski uświęcającej.
Dobrze to dla człowieka tak żyć i tak umierać.

Dobrze to dla człowieka głęboko zgodzić się z Panem Bogiem.
Moment wstępny, przełomowy i kluczowy dla prowadzenia głębokiego
i uczciwego życia duchowego.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Dopuścić prawdę do głosu

Deus verax est. „Bóg jest prawdomówny” (J 3, 33).
Apostoł Narodów naucza: „Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta” (Rz 1, 18).
Podawanie herezji w opakowaniu katolickim jest rozminięciem się z prawdą. Przetrącona epistemologia – zamglenie intelektu.
Podawanie herezji w opakowaniu katolickim jest zwodzeniem całych rzesz katolików. Problem planetarny – coraz nachalniejszy.
Podawanie herezji w opakowaniu katolickim jest narażaniem katolików na wieczne potępienie. Działanie antyduszpasterskie – szkodzące duszom.
Przyzwolenie na błąd, zamiast przeciwstawienia się mu, jest zdradą prawdy.
Postulat jest fundamentalnie jeden – możliwy do realizacji: dopuścić prawdę do głosu.
Kto czyta, niech rozumie.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube