Miesiąc: Sierpień 2017

Minął sierpień A.D. 2017

NMP Częstochowska

Garść refleksji u progu nowego miesiąca:

  • Z wielkim trudem, ale przybywa dusz w Polsce, które zaczynają rozumieć skalę apostazji powszechnej i poznawać ortodoksyjną doktrynę katolicką. Dopóki żyjemy na tej ziemi, nigdy nie jest za późno, aby otworzyć oczy i poznać prawdę. Nawet na starość przyjąć katolicki depozyt wiary jest wielkim zyskiem dla duszy: droga zbawienia otwarta!
  • Dobra wiadomość. Drugi salezjanin w Polsce podjął – coram Deo et Ecclesia – decyzję dożywotniego składania Panu Bogu Ofiary Mszy Świętej wyłącznie w tradycyjnym rycie rzymskim. Ks. Michał Woźnicki SDB z Inspektorii Wrocławskiej odprawia Msze Święte w Poznaniu, w kościele przy ul. Wronieckiej.
  • Gwoli ścisłości: 300. rocznica pierwszej koronacji obrazu NMP Jasnogórskiej przypada 8 września. Koronacja miała bowiem miejsce 8 września Roku Pańskiego 1717. W święto Narodzenia NMP biegnijmy gorliwie na Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim.
  • Już jutro dziatwa i młodzież rozpoczynają swój kolejny rok szkolny. I my nie próżnujmy! Katolik kształci się chętnie. Trzy katolickie adresy internetowe systematycznie – codziennie – odwiedzane, umożliwiają cierpliwą drogę ku prawdzie:

sacerdoshyacinthus.com

verbumcatholicum.com

twitter.com/SacHyacinthus

  • Sierpień to miesiąc, w którym wypadają urodziny i imieniny niżej podpisanego. Dziękuję wszystkim, którzy z tej okazji odezwali się do mnie słowem ludzkim.

treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Katolicka apologia jawności

Adam po grzechu chował twarz przed Panem Bogiem – Rdz 3, 8-10.
Niektórzy próbują ożenić prawdę z anonimowością. Internety anonimowe. Niejawne, nickowe, pseudonimowe, ukryte, niejasne, beztwarzowe.
Święty Jan Chrzciciel działał i mówił jawnie. Święci działali i mówili jawnie.
Paradygmat jawności? Chrystusowy! Oto ten: „Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego”  (J 18, 20).
Chrystusowy dwumian wiarygodny: prawda i jawność.


„Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 14-16).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Katolickie decyzje

Kapłan, który – coram Deo et Ecclesia – podejmuje decyzję składania Panu Bogu Ofiary Mszy Świętej wyłącznie w tradycyjnym rycie rzymskim, podejmuje decyzję katolicką, miłą Niebu.
Wierny, który – coram Deo et Ecclesia – podejmuje decyzję brania udziału w Ofierze Mszy Świętej wyłącznie w tradycyjnym rycie rzymskim, podejmuje decyzję katolicką, miłą Niebu.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Analogia czytelna

Missa (7)

Taka sytuacja. Imieniny osoby nam bliskiej, którą szanujemy. Mamy do wyboru dwa prezenty: jeden doskonały a drugi wybrakowany. Który wybieramy, aby ofiarować go solenizantowi?
Jeśli Pan Bóg jest nam najbliższy i godny czci najwyższej, czynimy analogię na poziomie obiektywności. Tradycyjny łaciński ryt Mszy Świętej jest doskonały a novus ordo missae jest rytem wybrakowanym. Który ryt wybieramy, aby przezeń uwielbić Pana Boga?
Dać Panu Bogu to, co lepsze, najlepsze! Argumentację elementarną dziecko jest w stanie zrozumieć.


Racje obiektywne


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Ks. Jacek Bałemba, Kazanie na XII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

O ciągłym doskonaleniu naszego odniesienia
do Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim

Ks. Jacek Bałemba, Kazanie na XII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego
27.08.2017
Dominica XII Post Pentecosten ~ II. classis
2 Kor 3, 4-9;  Łk 10, 23-37


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Jak długo będziemy przymnażać trosk Jasnogórskiej Królowej?

NMP Częstochowska

Pielgrzymują. Przychodzą.
Zatroskana Królowa, bo Jej dzieci cieszą się ignorancją i nie wyznają już ortodoksyjnej wiary katolickiej, lecz jej mutacje.
Zatroskana Królowa, bo Jej dzieci dają bardziej posłuch krzewicielom doktryny odkształconej, aniżeli kapłanom wiernie przekazującym katolicki depozyt wiary.
Zatroskana Królowa, bo u Jej tronu dyskryminuje się najdoskonalszy akt kultu katolickiego: Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim.
Zatroskana Królowa, bo z racji nieużywania paten komunijnych u Jej tronu Jej Syn jest codziennie deptany przez ludzi.
Zatroskana Królowa, bo u Jej tronu polskie kolano nie zgina się przed Jej Synem.
Zatroskana Królowa, bo Jej dzieci nie wiedzą, jak się ubrać i jak się zachować u Jej tronu.

Zatroskana Królowo, wypraszaj nam dar rozumu, aby Polska przyjęła dar niezmutowanej wiary katolickiej.
Zatroskana Królowo, wypraszaj nam dar rozumu, aby Polska oddawała chwałę Panu Bogu najdoskonalszym aktem kultu katolickiego: Mszą Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim.
Zatroskana Królowo, wypraszaj nam dar rozumu, aby Polska przyjęła katolickie obyczaje.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube