Kazanie na 16. Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 20.09.2020 r.

Kazanie na 16. Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, wygłoszone 20.09.2020 r. w kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu, podczas Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB

O Mszy Świętej

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Wielkoduszność

Sytuacja wymaga, aby dla wzięcia udziału w katolickim kulcie – Mszy Świętej w rycie rzymskim – poświęcić więcej czasu. Niedziela – Dzień Pański – jest dniem, w którym powinniśmy poświęcić więcej czasu dla Pana Boga. Nawet kilka godzin? Tak. Jeśli przyjdzie nam poświęcić kilka godzin na dojazd na katolicką Mszę Świętą, udział w niej i powrót do domu, uczyńmy to chętnie, z prostą intencją serca: Panie Boże, to dla Ciebie!
Czy chętnie spędzamy czas w obecności Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie?

Miłość mierzy się czasem. Czy jesteśmy pod tym względem wielkoduszni, wspaniałomyślni, hojni, rozrzutni?


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Z uwagą czytajmy i miejmy na uwadze!

Św. Teresa z Avili tak pisała w swoim dziele Księga życia (rozdz. 25, 12), wskazując na konieczność trzymania się katolickiej nauki Kościoła. W aktualnych czasach zamętu powszechnego trzeba wyraźnie i często przypominać, że tę katolicką naukę Kościoła znajdziemy w katolickich tradycyjnych katechizmach.

„Mam to za rzecz pewną, że diabeł nigdy nie zdoła — ani mu Bóg nie pozwoli — oszukać duszy nie ufającej w niczym samej sobie, a mocno utwierdzonej w wierze, gotowej tysiąc razy umrzeć za każdy artykuł wiary; która zatem, tak kochając wiarę i biorąc za to od Boga coraz nowe wiary żywej i mocnej wlanie i pomnożenie, pilnie tego przestrzega, aby we wszystkim postępowała zgodnie z tym, czego uczy Kościół, i pyta, i szuka rady u tych, którzy ją w tym oświecić mogą, która, słowem, tak niezachwianie jest w tych prawdach utwierdzona, iż żadne jakie bądź objawienia — chociażby niebo ujrzała nad sobą otwarte — nie zdołają jej odwieść od jednego najmniejszego punktu nauki Kościoła. Jeśliby kiedy spostrzegła w sobie jakie zawahanie się co do którego artykułu wiary, jeśliby jej przyszła myśl taka: «kiedy Bóg mi to mówi, a więc może to być tak samo prawdą, jak to, co objawiał świętym», taka wątpliwość w wierze i taka myśl (choć się dusza przy nich nie zatrzyma, bo dobrowolne przy nich zatrzymanie się, każdy widzi, że byłoby już wielkim złem) będzie oczywiście początkiem pokusy diabelskiej, wzniecającym w niej pierwsze do złego poruszenie. Choć i te pierwsze poruszenia rzadko kiedy, jak sądzę, poczuje w sobie dusza tak mocno utwierdzona w wierze, jak to Bóg zwykł sprawować w tych, którym tych łask użycza, i stąd taką w sobie siłę czująca, że gotowa by, rzekłbyś, zdławić i rozszarpać wszystkich czartów w obronie jednej najmniejszej z prawd, jakie Kościół podaje”.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Uszanować tajemnicę

Pan Bóg jest tajemnicą niezgłębioną. I Msza Święta – Boży kult katolicki – jest tajemnicą niezgłębioną.
Wyrazem pokory i delikatności jest uszanowanie tajemnicy Mszy Świętej.
Wyrazem pychy i niedelikatności jest pragnienie całkowitego rozumienia Mszy Świętej.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

„W pilności nie leniwi, duchem płomienni” (Rz 12, 11)

Kto już poczynił pewne postępy w życiu modlitwy – modlił się systematycznie, więcej i lepiej – a zacznie się zaniedbywać w modlitwie, i popada w letniość duchową, wystawia swoją duszę na działanie diabła. Wielka to nieroztropność. Upadek niejednej duszy gorliwej zaczął się od zaniedbywania modlitwy.
Nie myślmy o mniejszej gorliwości. Myślmy o wierności. O nią się starajmy – „w modlitwie wytrwali” (Rz 12, 12). Codziennie!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Stabat Mater

f

Sequentia

Stabat Mater dolorósa
Juxta Crucem lacrimósa,
Dum pendébat Fílius.

Cujus ánimam geméntem,
Contristátam et doléntem,
Pertransívit gládius.

O quam tristis et afflícta
Fuit illa benedícta
Mater Unigéniti!

Quæ mærébat et dolébat,
Pia Mater, dum vidébat
Nati pœnas ínclyti.

Quis est homo, qui non fleret,
Matrem Christi si vidéret
In tanto supplício?

Quis non posset contristári,
Christi Matrem contemplári
Doléntem cum Fílio?

Pro peccátis suæ gentis
Vidit Jesum in torméntis
Et flagéllis súbditum.

Vidit suum dulcem Natum
Moriéndo desolátum,
Dum emísit spíritum.

Eja, Mater, fons amóris,
Me sentíre vim dolóris
Fac, ut tecum lúgeam.

Fac, ut árdeat cor meum
In amándo Christum Deum,
Ut sibi compláceam.

Sancta Mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo válide.

Tui Nati vulneráti,
Tam dignáti pro me pati,
Pœnas mecum dívide.

Fac me tecum pie flere,
Crucifíxo condolére,
Donec ego víxero.

Juxta Crucem tecum stare
Et me tibi sociáre
In planctu desídero.

Virgo vírginum præclára,
Mihi jam non sis amára:
Fac me tecum plángere.

Fac, ut portem Christi mortem,
Passiónis fac consórtem
Et plagas recólere.

Fac me plagis vulnerári,
Fac me Cruce inebriári
Et cruóre Fílii.

Flammis ne urar succénsus,
Per te, Virgo, sim defénsus
In die judícii.

Christe, cum sit hinc exíre.
Da per Matrem me veníre
Ad palmam victóriæ.

Quando corpus moriétur,
Fac, ut ánimæ donétur
Paradísi glória.

Amen.

Bolejąca Matka stała
U stóp krzyża, we łzach cała,
Kiedy na nim zawisł Syn.

A w Jej pełnej jęku duszy,
Od męczarni i katuszy,
Tkwił miecz ostry naszych win.

Jakże smutna i strapiona
Była ta błogosławiona,
Z której się narodził Bóg.

Jak cierpiała i bolała,
Jakże drżała, gdy widziała
Dziecię swe wśród śmierci trwóg.

Któryż człowiek nie zapłacze,
Widząc męki i rozpacze
Matki Bożej w żalu tym?

Któż od smutku się powstrzyma,
Mając Matkę przed oczyma,
Która cierpi z Synem swym?

Widzi, jak za ludzkie winy
Znosi męki Syn jedyny,
Jezus – jak Go smaga bat.

Widzi, jak samotnie kona
Owoc Jej czystego łona,
Dając życie za ten świat.

Matko, coś miłości zdrojem,
Przejmij mnie cierpieniem swoim,
Abym boleć z Tobą mógł.

Niechaj serce moje pała,
By radością mą się stała
Miłość, którą – Chrystus Bóg.

Matko święta, srogie rany,
Które zniósł Ukrzyżowany,
Wyryj mocno w duszy mej.

Męką, Syna rodzonego,
Co dla dobra cierpiał mego,
Ze mną się podzielić chciej.

Pragnę płakać w Twym pobliżu,
Cierpiąc z Tym, co zmarł na krzyżu,
Po mojego życia kres.

Chcę pod krzyżem stać przy Tobie,
Z Tobą łączyć się w żałobie,
I wylewać zdroje łez.

Panno czysta nad pannami,
Niechaj dobroć Twoja da mi
Płakać z żalu z Tobą współ.

Bym z Chrystusem konał razem,
Męki Jego był obrazem,
Rany Jego w sobie czuł.

Niech mnie do krwi rani zgraja,
Niech mnie męki krzyż upaja
I Twojego Syna krew.

W ogniu, Panno, niech nie płonę,
Więc mnie w swoją weź obronę,
Gdy nadejdzie sądu gniew.

Gdy kres dni przede mną stanie,
Przez Twą Matkę dojść mi, Panie,
Do zwycięstwa palmy daj.

Kiedy umrze moje ciało,
Niechaj duszę mą z swą chwałą,
Czeka Twój wieczysty raj.

Amen.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Vexilla Regis

Hymnus

Vexílla Regis pródeunt;
Fulget Crucis mystérium,
Qua Vita mortem pértulit,
Et morte vitam prótulit.

Quæ, vulneráta lánceæ
Mucróne diro, críminum
Ut nos laváret sórdibus,
Manávit unda et sánguine.

Impléta sunt quæ cóncinit
David fidéli cármine,
Dicéndo natiónibus:
Regnávit a ligno Deus.

Arbor decóra et fúlgida,
Ornata Régis púrpura,
Elécta digno stípite
Tam sancta membra tángere.

Beáta, cujus brácchiis
Prétium pepéndit sǽculi,
Statéra facta córporis,
Tulítque prædam tártari.

Sequens stropha dícitur flexis génibus.

O Crux, ave, spes única,
In hac triúmphi glória
Piis adáuge grátiam,
Reísque dele crímina.

Te, fons salútis, Trínitas,
Colláudet omnis spíritus:
Quibus Crucis victóriam
Largíris, adde prǽmium.

Amen.

Sztandary Króla się wznoszą:
Zabłysła tajemnica Krzyża,
Na którym Życie śmierć poniosło
I przez śmierć dało żywot światu.

Z boku, przebitego
Srogiem ostrzem włóczni,
Wypłynęła krew i woda,
Aby obmyć nas z grzechów.

Wypełniła się przepowiednia,
Którą wyśpiewał Dawid,
Mówiąc narodom:
Z drzewa Bóg zakróluje.

O drzewo drogie i najświetniejsze,
Przyozdobione purpurą Króla,
Stałoś się godnem dotykać
Najświętszych członków.

Szczęśliweś jest, bo na ramionach
Twoich, zawisnął okup świata!
Na twojej szali Bóg zważył Ciało,
Które wydarło piekłu zdobycz.

Poniższą strofę odmawia się klęcząc.

Witaj, Krzyżu, nadziejo jedyna!
W tej tryumfu chwale
Wyproś dla wiernych pomnożenie łaski,
A grzesznym odpuszczenie win.

O Trójco, zdroju zbawienia,
Niechaj Cię chwali wszelkie stworzenie!
Przydaj nagrodę wieczną tym,
Którym dajesz zwyciężać w Krzyżu.

Amen.

(Divinum Officium)


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na 15. Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 13.09.2020 r.

Kazanie na 15. Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, wygłoszone 13.09.2020 r. w kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu, podczas Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB

O tajemnicy Krzyża

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Nie nakładać embarga na kwestię priorytetową!

Wszelkie diagnozy, dotyczące sytuacji kościelnej w ostatnich kilkudziesięciu latach, oraz wszelkie próby wskazywania na środki zaradcze, które pomijałyby kwestię priorytetową przywracania katolickiego kultu – Mszy Świętej w rycie rzymskim – byłyby, najdelikatniej mówiąc, dalece niewystarczające.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Nie ma tu tożsamości

Lektura tradycyjnych katolickich katechizmów i obserwacja tego, co się dzieje w oficjalnych strukturach kościelnych od kilkudziesięciu lat (w zakresie kultu, doktryny i moralności), prowadzą do obiektywnej konstatacji: Nie ma tożsamości między jednym a drugim. Inną wiarę Kościół Katolicki wyznawał i krzewił przez dwadzieścia wieków. Inna wiara krzewiona jest od kilkudziesięciu lat w oficjalnych strukturach kościelnych.
Wnioski wyciągnijmy i decyzje stosowne podejmijmy quam primum. Tylko wiara katolicka jest prawdziwa. Tylko wiara katolicka prowadzi do zbawienia.


Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.

„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.
Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki” (św. Atanazy, Wyznanie wiary).


Lektura codzienna katolickich tradycyjnych katechizmów obowiązkiem pilnym.
Naglącym!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Droga świętości

Milítia est vita hóminis super terram.
„Bojowaniem jest żywot człowieczy na ziemi” (Hi 7, 1).

Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, et tollat crucem suam quotidie, et sequatur me.
„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, a weźmie krzyż swój na każdy dzień, i niech idzie za Mną” (Łk 9, 23).

Myśląc o postępie w życiu duchowym możemy – bardziej czy mniej świadomie – mieć na uwadze oczekiwanie, że skoro osiągniemy pewien pułap świętości, będzie już tam wtedy spokojnie i komfortowo. To jest oczekiwanie błędne. Nierealistyczne.
Im bardziej postępujemy na drodze świętości, tym wyraźniej widzimy, że droga wierności Ewangelii jest drogą Krzyża. Im bliżej dusza jest Pana Boga, tym bardziej musi uwyraźniać wobec Pana Boga decyzję świętości, wytrwania w łasce – bez (choćby małych) ukłonów w kierunku grzechu i diabła.
Pan Bóg z troską czuwa nad każdą duszą i dozuje etapy życia duszy wiernej. Oprócz chwil pokoju i Bożej pociechy, są etapy intensywnej walki duchowej, walki o wierność i wytrwanie. Trud żmudny, trudny, niespektakularny. Niejednokrotnie duszy zmierzającej drogą świętości diabeł daje się we znaki bardziej wyraziście. Dopust Boży.
Ogólnie należy powiedzieć: im dusza jest bliżej Pana Boga, tym pokus coraz więcej i walka o wierność staje się bardziej wyrazista i zacięta. W związku z tym trzeba się będzie coraz więcej trudzić, by dochować Panu Bogu doskonałej wierności.
Droga świętości jest drogą Krzyża. I mogą przyjść długotrwałe i uciążliwe pokusy. Wtedy trzeba przypominać sobie, że nie ciąży na nas żadne fatum i dusza upaść nie musi. W harmonijnej jedności działania łaski w duszy i aktywnej wolnej woli rozgrywa się tajemnica wierności. Na modlitwie wypraszajmy sobie łaskę Bożą. I czyńmy dobry użytek z wolnej woli. Współpraca z łaską jest codziennym zaszczytem i trudem. Świętym obowiązkiem!
Nie oszczędzajmy się. Pan Bóg woła o wierność. O świętość. Codziennie.


Sancti eritis, quoniam ego Sanctus sum.
„Będziecie świętymi, gdyż ja Święty jestem” (1 P 1, 16).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Problem grzechów powszednich

Bywa i tak, że większym problemem są grzechy powszednie niż grzechy śmiertelne, ciężkie. W jakim sensie? Dzieje się tak, gdy nie uważamy ich za wielkie zło, w związku z tym nie kwapimy się, aby z nimi zerwać. Uważamy się za nie najgorszych ludzi, popełniających „tylko” grzechy powszednie.
Świadome i dobrowolne popełnianie grzechów powszednich, bez wyraźnej decyzji i starania o zerwanie z nimi, może prowadzić do całego pasma grzechów, nieraz trwającego kilkadziesiąt lat. Nie ma decyzji, nie ma poprawy, nie ma postępu.
Całkowite oddanie się Niepokalanej prowadzi do zerwania z grzechem. Pobożność maryjna, która nie prowadziłaby do zerwania z grzechem, jest pobożnością fałszywą. Trzeba ją naprawiać. Trzeba zerwać z grzechem.
O łaskę czystego serca trzeba ufnie w modlitwie prosić i w staraniach o zachowanie czystego serca się nie oszczędzać.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

O której Mszy mowa?

Wszystkie publikacje kapłana mówiącego i piszącego – zarówno na niniejszym blogu Vérbum cathólicum, jak i Sacérdos Hyacínthus oraz Actuália – w których mowa o Mszy Świętej, dotyczą (o ile nie zaznaczono wyraźnie inaczej) wyłącznie Mszy Świętej w rycie rzymskim.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Od czego zacząć?

Gdybyśmy lepiej rozumieli tajemnicę Mszy Świętej i gdybyśmy bardziej kochali tajemnicę Mszy Świętej, przybiegalibyśmy do kościoła częściej.
Skoro już podjęliśmy wobec Pana Boga i Kościoła dojrzałą decyzję związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim – Mszą Świętą w rycie rzymskim – trzeba iść dalej. Nie możemy ograniczać się do brania udziału we Mszy Świętej w rycie rzymskim w niedziele i obowiązujące święta. O ile obowiązki stanu nam pozwalają, przybiegajmy na Mszę Świętą i w dni powszednie!
O Mszy Świętej nigdy dosyć. Troski o Mszy Świętej nigdy dosyć. Zrozumienie i miłość do Mszy Świętej okażemy przez udział w niej nie tylko w niedziele i święta obowiązujące, ale także w inne dni – powszednie i inne święta. Dobrze będzie uprzywilejować święta maryjne. Nasz częstszy kontakt z katolicką Mszą Świętą w rycie rzymskim rozpocznijmy od świąt maryjnych. Jeśli tylko obowiązki stanu nam pozwalają, w święta maryjne z gorliwością biegnijmy na katolicką Mszę Świętą!


Przypomnijmy kazanie: Czas dla Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie przez udział we Mszy Świętej w dni powszednie.
Niech posłuży dobru naszej duszy i większej gorliwości!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na 14. Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 6.09.2020 r.

Kazanie na 14. Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, wygłoszone 6.09.2020 r. w kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu, podczas Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB

Lekcja: Ga 5, 16-24
Ewangelia święta: Mt 6, 24-33
O ascezie

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Tajemnica niezgłębiona

Chcieć w pełni zrozumieć tajemnicę Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego, to jakby chcieć przelać morze do małego dołka na plaży. Niemożliwość. Porównanie znane z historii. Augustynowe.
Msza Święta jest rzeczywistością Boską. Bądźmy zatem bardzo powściągliwi w swoich oczekiwaniach czy staraniach pełnego zrozumienia tajemnicy Mszy Świętej.
Kościół Katolicki od wieków przekazuje nam prawdę o tajemnicy Mszy Świętej. Należy ją poznawać coraz lepiej. Zawsze jednak z pokorną świadomością niezgłębionych jej bogactw.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Decyzja przystępna

A nawet choćbyśmy jeszcze nie rozumieli wielu kwestii dotyczących katolickiego kultu, jeśli podejmiemy decyzję związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z Mszą Świętą w rycie rzymskim, podejmiemy decyzję słuszną. Katolicką.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

O Mszy Świętej nigdy dosyć

Pytania do rachunku sumienia:
Czy mój strój, ubiór, w jakim udaję się do kościoła, świadczy o moim szacunku dla tajemnicy Mszy Świętej?
Czy inni, patrząc na mój strój, ubiór, w jakim udaję się do kościoła, mogą powiedzieć: ten katolik z  szacunkiem traktuje tajemnicę Mszy Świętej?


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.