By nie ulec błędnemu przeświadczeniu

„Żaden, który rękę swą przyłożył do pługa, a ogląda się wstecz, nie jest zdatny do królestwa Bożego” (Łk 9, 62).

Uważajmy, abyśmy nie popełnili takiego błędu, który polega na bardziej czy mniej uświadomionym oczekiwaniu, że jeśli będę bardziej zaawansowany w życiu duchowym, wtedy będę bardziej zabezpieczony przed upadkiem. Nic bardziej mylnego. Może być wprost przeciwnie. Im wyżej, tym większe pokusy, i diabeł bardziej duszą zainteresowany, by ją do upadku doprowadzić.
Wolna wola jest darem Bożym – wspaniałym, bo może doprowadzić człowieka do wysokiego stopnia świętości.
Wolna wola jest darem Bożym – przerażającym, bo może doprowadzić człowieka do całkowitego upadku z wysokości.
Tak się kiedyś mówiło: I cedry Libanu padają. I jest takie dawne powiedzenie: Corrúptio óptimi péssima. – Upadek najlepszych jest rzeczą najgorszą.
Przestrzega z troską Apostoł Narodów: „Kto więc mniema, że stoi, niech patrzy, żeby nie upadł” (1 Kor 10, 12).
Czuwajmy zatem pilnie. A z największą starannością zachowujmy stan łaski uświęcającej i bądźmy wierni codziennej modlitwie. Codziennie!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Propter metum Judaeórum

Ileż złego działo się w historii propter metum Judaeorum. Złe działania z lęku przed Żydami.
Ileż dobrego się nie zadziało w historii propter metum Judeorum. Zaniedbanie – z lęku przed Żydami – dobra, które należało uczynić.
Propter metum Judaeorum znaczy: z obawy przed Żydami. Czytamy: propter metum judeorum.
Obawę rozprasza Jezus Chrystus. Uczniowie w Jego obecności odżywają, paraliżujący lęk ustaje, rodzi się radość. Tak relacjonuje Św. Jan Apostoł:

Cum ergo sero esset díe illo, una sabbatórum, et fores éssent cláusæ, ubi érant discípuli congregáti propter metum Judaeórum: venit Jesus, et stetit in médio, et dixit éis: Pax vobis. Et cum hoc dixísset, osténdit éis manus et latus. Gavísi sunt ergo discípuli, viso Dómino.

Gdy więc był wieczór owego dnia, pierwszego w tygodniu, a drzwi były zamknięte, gdzie uczniowie byli zgromadzeni z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, i stanął pośrodku, i rzekł im: «Pokój wam». A to rzekłszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana” (J 20, 19-20).

Im więcej wiary w Jezusa Chrystusa, tym mniej obawy przed Żydami.
Im więcej miłości do Jezusa Chrystusa, tym mniej obawy przed Żydami.
„Miłość doskonała wyrzuca precz bojaźń” (1 J 4, 18).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na Niedzielę Przewodnią, 11.04.2021 r.

Kazanie na Niedzielę Przewodnią – J 20, 19-31: O Sakramencie Pokuty.
Niedziela w Oktawie Zmartwychwstania Pańskiego, 11.04.2021 r.
Kościół pw. Św. Józefa Rzemieślnika, Międzybórz.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Modlitwa przed posiłkiem i po posiłku

Tradycyjny zwyczaj święcenia pokarmów w Wielką Sobotę przypomina nam, że posiłek jest darem Bożym – należy zatem za ten dar Panu Bogu dziękować.
Budującą praktyką jest modlitwa przed posiłkiem i po posiłku. Praktykujmy ją w naszych rodzinach codziennie!
Możemy skorzystać na przykład z poniższych formuł:

MODLITWA PRZED POSIŁKIEM

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Pobłogosław, Panie Boże, nas i ten posiłek oraz tych, którzy go przygotowali, i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Maryjo, Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

MODLITWA PO POSIŁKU

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Chwalimy Cię, Panie, i dziękujemy za ten posiłek, dar Twojej dobroci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Maryjo, Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Umysł nieskorumpowany i diagnoza klarowna

Im bardziej uczciwym umysłem wnikamy w katolicką doktrynę, zawartą między innymi w tradycyjnych katolickich katechizmach, tym jaśniej odsłania się nam konkluzja obiektywna: religia, którą ponad pięćdziesiąt lat temu wetknięto w katolickie ramy, jest religią zmienioną. Niekatolicką.
Diagnozę artykułowała garstka katolickich duchownych ponad pięćdziesiąt lat temu.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Prostolinijność katolicka

W podejmowaniu drogi powrotu do katolickiego kultu i katolickiej doktryny, strzeżmy się jak zarazy nurtów i pomysłów protagonistycznych, subiektywistycznych i udziwnionych.
Bądźmy wierni katolickiemu odwiecznemu kultowi i katolickiej odwiecznej doktrynie. Obiektywizm katolickiej wierności.


„Więc cóż może uczynić chrześcijanin-katolik, jeśli jakaś cząsteczka Kościoła oderwie się od wspólności powszechnej wiary? Nic innego, jeno przełoży zdrowie całego ciała nad członek zakażony i zepsuty. A jak ma postąpić, jeśliby jakaś nowa zaraza już nie cząstkę tylko, lecz cały naraz Kościół usiłowała zakazić? Wtedy całym sercem przylgnąć winien do starożytności; tej już chyba żadna nowość nie zdoła podstępnie podejść” (Św. Wincenty z Lerynu, Commonitorium).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Powrót do wiary katolickiej pod opieką Św. Józefa

Kto już czegoś się dowiedział i widzi poważny, nawarstwiający się od kilkudziesięciu lat, problem zmiany katolickiego kultu i katolickiej doktryny, niech się codziennie modli do Św. Józefa – niech odmawia codziennie Litanię do Św. Józefa – w intencji: o powrót do katolickiego kultu i do katolickiej wiary.
Duszy modlącej się z ufnością Święty Józef wyprosi potrzebne światło i odwagę do podjęcia decyzji porządkujących. Katolickich. Zbawiennych!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Otwierajmy skarbiec polskiej pieśni wielkanocnej!

W okresie wielkanocnym bierzmy do ręki tradycyjne katolickie modlitewniki i śpiewniki, otwierajmy na stronach, na których znajdziemy pieśni wielkanocne i odczytując w skupieniu wszystkie zwrotki, módlmy się tymi tekstami. Taka może być nasza modlitwa w domu i w kościele, na przykład jako dziękczynienie po Komunii Świętej.
Niech rozbrzmiewa także – w domu i w kościele – wielkanocny śpiew!
W treściach polskiej pieśni wielkanocnej znajdziemy doskonałe ujęcia teologiczne, wyrażające tajemnicę Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa i budzące nadzieję i pragnienie naszego zmartwychwstania.
Pieśni te będą nam pomocne, aby wobec wzniosłej tajemnicy Zmartwychwstania, serce nasze kształtowało właściwe usposobienia i stosowne cnoty, jak wiarę, nadzieję, miłość, wdzięczność, radość, oddanie, pokorę, odrzucenie grzechu, troskę o zachowanie serca czystego.
Polska tradycyjna katolicka pieśń jest szkołą wiary i szkołą życia duchowego.
Otwierajmy skarbiec polskiej pieśni wielkanocnej!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na Poniedziałek Wielkanocny: Droga do Emmaus, 5.04.2021 r.

Kazanie na Poniedziałek Wielkanocny: Droga do Emmaus.
Poniedziałek w Oktawie Zmartwychwstania Pańskiego, 05.04.2021 r.
Kościół pw. Św. Józefa Rzemieślnika, Międzybórz.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na Wielkanoc, 04.04.2021 r.

Kazanie na Wielkanoc.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 04.04.2021 r.
Kościół pw. Św. Józefa Rzemieślnika, Międzybórz.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Najświętsza Ofiara

„Przenajświętszy Sakrament jest nie tylko sakramentem, ale jest ponadto nieustającą Ofiarą Nowego Testamentu, którą Jezus Chrystus pozostawił swemu Kościołowi, aby była składana Bogu przez ręce Jego kapłanów.
Msza Święta jest Ofiarą Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa sprawowaną na naszych ołtarzach pod postaciami chleba i wina dla upamiętnienia ofiary krzyżowej.
Ofiara Mszy Świętej jest ze swej istoty tą samą ofiarą, co ofiara krzyżowa, gdyż ten sam jest Jezus Chrystus, który ofiarował siebie na krzyżu, ofiarowuje się przez ręce swych kapłanów, na naszych ołtarzach, ale co do sposobu dokonywania ofiara Mszy Świętej różni się od ofiary krzyża, chociaż pozostaje z nią w istotnej i bliskiej relacji.
Pomiędzy Ofiarą Mszy Świętej i ofiarą krzyżową zachodzi taka różnica i relacja, że na krzyżu Jezus Chrystus ofiarował sam siebie, wylewając swoją Krew i zdobywając zasługi dla nas, a na naszych ołtarzach Jezus Chrystus ofiarowuje się bez rozlewu krwi i udziela nam owoców swej męki i śmierci” (Katechizm Katolicki św. Piusa X).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Wdzięczność

W Wielki Czwartek z wdzięcznością wspomnijmy nielicznych Biskupów i Kapłanów, którzy po roku 1969, do końca swoich dni pozostali wierni Mszy Świętej w rycie rzymskim. Dzięki ich świadectwu katolicka Msza Święta w starożytnym czcigodnym rycie rzymskim nie została wyrugowana z powierzchni ziemi.
Kościół Katolicki pamięta trud wierności Czcigodnego Duchowieństwa, które pozostało wierne odwiecznemu katolickiemu kultowi. Requiescant in pace.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Lektura na Wielki Czwartek

Lektura budująca na Wielki Czwartek, dzień upamiętniający ustanowienie Sakramentu Kapłaństwa i Sakramentu Najświętszej Eucharystii – Mszy Świętej:


Św. Pius V, Bulla 
Quo primum.
Podstawa magisterialna, na poziomie papieskim, dochowania wierności katolickiemu kultowi – Mszy Świętej w rycie rzymskim.

Kard. Alfredo Ottaviani i Kard. Antonio Bacci, Krótka analiza krytyczna Novus Ordo Missae.
Rzeczowa i detaliczna krytyka kultu reformowanego, której głównym autorem był o. Guérard des Lauriers OP.

Michał Rzepka, Najsmutniejsza z rocznic albo Złote Gody Novus Ordo, czyli krótka analiza informacyjna rytu Pawła VI.
Warto skromnie zauważyć, że ta gruntowna i wieloaspektowa analiza pojawia się w środowisku polskim.

Trzy teksty. Czytajmy z uwagą – polecajmy innym. Niech rozkwita na polskiej ziemi i gdziekolwiek na świecie złoty nurt powrotu i ukochania katolickiego kultu, miłego Panu Bogu – Mszy Świętej w rycie rzymskim!


Teksty wydane jako broszury przez
Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej
im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w Warszawie.
Zamówienia można składać, pisząc na adres mailowy:

stowarzyszenie@wiernitradycjilacinskiej.pl


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

W trosce o zdrowie duszy i ciała

Nie przyjmujmy żadnych preparatów, o których wiadomo, że powstały w powiązaniu z diabelskim procederem aborcji, czyli zabijania dzieci przed urodzeniem. Szczepionki o ciemnym pochodzeniu i o niewiadomych skutkach niech pozostaną poza zasięgiem naszego zainteresowania i praktyki.
Roztropnie dbajmy o zdrowie. W dniach świątecznych życzymy sobie – i życzmy sobie! – zdrowia. I zdrowie nasze polecajmy Panu Bogu. Otrzymamy je – według Woli Bożej – przez zachowanie stanu łaski uświęcającej, przez ufną i wytrwałą modlitwę oraz przez Sakramenty Święte. Śmiało przybliżajmy się do świętych Sakramentów Kościoła, Chrystusowych Sakramentów niosących łaskę – zwłaszcza do Sakramentu Pokuty i Najświętszej Eucharystii!
I dbajmy przede wszystkim o zdrowie duszy. Jesteśmy stworzeni nie dla ziemi, lecz dla Nieba!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Pokusy przedświąteczne

Przed katolickimi świętami piekło wzmaga swoją działalność. Szczególnie przez trzy pokusy diabeł działa przed świętami:
Po pierwsze – trzyma mocno na uwięzi tych, którzy są w stanie grzechu ciężkiego, aby nie poszli do spowiedzi.
Po drugie – niejedną duszę kusi do samobójstwa.
Po trzecie – rozpala konflikty, niesnaski, nienawiść, kłótnie, pyskówki, zwłaszcza w rodzinach, i to takie, jakie nie zdarzają się w ciągu całego roku.
Wzmóżmy zatem czuwanie w dniach przedświątecznych. Nie dajmy się podejść diabłu!

Niejedną duszę nawiedza diabeł jeszcze:
Pokusami przeciwko wierze – wątpieniem w prawdziwość katolickiej wiary, katolickich dogmatów, w bóstwo Chrystusa, a nawet w istnienie Boga.
Remedium: Gdy pojawi się w naszym umyśle choćby cień wątpliwości w wierze, od razu wzbudzajmy akt wiary, mówiąc:

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
w Trójcy jedyny, prawdziwy;
wierzę, w coś objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Pokusami do zaniedbania modlitwy – pod pretekstem innych obowiązków, przedświątecznych porządków i zakupów, i innych zwodniczych argumentów.
Remedium: Trzymajmy się wiernie codziennego rozkładu naszej modlitwy. Nawet jeśli trzeba będzie kończyć modlitwę po północy – kończmy ją do ostatniego Zdrowaś Maryjo, do ostatniej kropki. Codziennie!


Przyjmijmy umacniające i mobilizujące słowo pierwszego katolickiego papieża:

„Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożarł. Sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że to samo utrapienie spotyka braci waszych na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który wezwał was do swej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, udoskonali, utwierdzi i ugruntuje trochę utrapionych. Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen” (1 P 5, 8-11).

Czuwajmy!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na Niedzielę Palmową, 28.03.2021 r. – 7 wskazań na 7 dni Wielkiego Tygodnia

Kazanie: 7 wskazań na 7 dni Wielkiego Tygodnia.
Niedziela Palmowa, 28.03.2021 r.
Kościół pw. Św. Józefa Rzemieślnika, Międzybórz.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Różańce troskliwe. Codzienne!

W trosce o zbawienie dusz pomnóżmy Różańce! Odmawiajmy codziennie przynajmniej jedną część Różańca. A jeśli obowiązki stanu nam pozwalają, odmawiajmy codziennie cały Różaniec – wszystkie trzy części – rozważając tajemnice radosne, bolesne i chwalebne.
Przed odmówieniem Różańca powiedzmy Matce Bożej intencję pilną: o nawrócenie grzeszników, o dobrą spowiedź dla pogrążonych w grzechach ciężkich.
Pomnóżmy Różańce. Ratujmy dusze od wiecznego potępienia!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Roztropne działania

W spowodowanym przez piekło i popleczników, intensyfikującym się zamęcie powszechnym Pan Bóg otwiera piękne możliwości zbawiennego transferu – od religii reformowanej do wiary katolickiej.
Według możliwości podejmujmy roztropne działania, aby jak największej liczbie dusz pokazać właściwy adres: Mszę Świętą w rycie rzymskim i tradycyjne katolickie katechizmy. Te działania Pan Bóg pobłogosławi i stosownej łaski udzieli. Nie próżnujmy!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Władzą najwyższą jest Chrystus Król!

„Zaiste kiedy będziemy oddawać cześć królowaniu Pańskiemu, powinniśmy przypomnieć to ludziom, że Kościół, jako społeczność doskonała, ustanowiona przez Chrystusa, domaga się i to z prawa przyrodzonego, którego zrzec się nie może, pełnej wolności i niezależności od władzy świeckiej i, że w wykonywaniu powierzonego sobie od Boga urzędu nauczania, rządzenia i prowadzenia do wiecznego szczęścia tych wszystkich, którzy należą do królestwa Chrystusa, Kościół nie może zależeć od czyjejś woli” (Pius XI, encyklika Quas primas).


Uważna lektura encykliki Piusa XI Quas primas – całej – przyniesie nam wiele światła prawdy.
Uważna lektura fragmentów encykliki Piusa XI Quas primas – dotyczących ciążącego na władzy państwowej obowiązku podległości Chrystusowi i Jego panowaniu – przyniesie nam wiele światła prawdy.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.