„Pan patrzy z nieba, widzi wszystkich synów ludzkich” (Ps 33(32), 13).

Przyroda (1)

„Panie, przenikasz i znasz mnie,
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.
Z daleka przenikasz moje zamysły,
widzisz moje działanie i mój spoczynek
i wszystkie moje drogi są Ci znane” (Ps 139(138), 1-3).

„Wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek” (Hbr 4, 13).

Pan Bóg widzi. Prawda to pocieszająca, bo nie jesteśmy rzuceni w pustkę kosmosu, w zimną samotność bez nadziei.
Pan Bóg widzi. Prawda to wymagająca, bo zdamy przed Panem Bogiem sprawę ze swoich myśli, słów, decyzji i czynów.


„W ręku Jego i my, i nasze słowa,
roztropność wszelka i umiejętność działania” (Mdr 7, 16).

In ipso enim vivimus, et movemur, et sumus.
„Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17, 28).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Różnica fundamentalna

Pan Jezus nie powiedział: „Idźcie i słuchajcie tych, do których was posyłam i czyńcie to, czego sobie życzą”, lecz: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 18-20).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Akty strzeliste

W postępie w życiu wewnętrznym bardzo pomocne są akty strzeliste, czyli krótkie wezwania modlitewne zwrócone do Pana Boga, do Matki Bożej lub do Świętych, na przykład:

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Maryjo Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Św. Józefie, módl się za nami.

Możemy korzystać z zaaprobowanych przez Kościół Katolicki litanii. Litanie, z mnogością wezwań, dają nam liczne możliwości wyboru pojedynczych wezwań.
Praktykujmy często – w różnych momentach dnia – tę krótką formę modlitwy: akty strzeliste. Będą nam bardzo pomocne, abyśmy codzienność naszą przeżywali w obecności Bożej.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Historia

Cenna poznawczo – zwłaszcza dla duchowieństwa – jest książka Gdzie jest Twoja Msza, kapłanie?, przywołująca głosy kilkunastu kapłanów, którzy po powszechnym narzuceniu Novus Ordo Missae, nigdy tejże nowej mszy nie odprawili oraz tych, którzy po jakimś okresie jej odprawiania, pozostali wierni Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.
Książka zawiera wiele ważnych szczegółów z ostatnich kilkudziesięciu lat historii Kościoła. Jeden z kapłanów, śp. Ks. Francis Le Blanc, wspominał:

„Mój arcybiskup był takim świątobliwym człowiekiem. Był na soborze, ale kiedy wrócił z Rzymu, był wrakiem. Taki młody, a jednak nie mógł tego znieść. Zmarł bardzo młodo, kompletnie załamany kierunkiem, który obrał Kościół”.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube