Duszpasterstwo Rzymskokatolickie pod opieką Św. Józefa

Oratorium Rzymskokatolickie Św. Józefa
54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 17
(Fotografia wykonana 19.03.2023)

Więcej informacji o duszpasterstwie na blogu Actualia – wejście

Salus animárum supréma lex.
Zbawienie dusz najwyższym prawem.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na IV Niedzielę Wielkiego Postu Lætáre, 19.03.2023

Kazanie na IV Niedzielę Wielkiego Postu Lætáre, 19.03.2023 r.

Radujmy się w Bogu!
Wrocław wart jest Mszy Świętej!
Ufajmy Świętemu Józefowi!

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Aby duszę zbawić

W perspektywie zbawienia – to znaczy abyśmy zostali zbawieni na wieczność – podstawowymi warunkami są:

– wyznawanie wiary katolickiej – nie reformowanej czy jakiejkolwiek innej (zob. Mk 16, 16),
– zachowanie stanu łaski uświęcającej (zob. Mt 5, 8),
– pełnienie dobrych czynów, pełnienie woli Bożej (zob. Mt 25, 31-40).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Mądrość w odniesieniu do istnienia diabła

Mądrość w odniesieniu do istnienia diabła polega na tym, aby nie przeceniać jego mocy. Diabeł nie jest jakimś anty-bogiem, który miałby moc porównywalną do mocy Boga.
Ale mądrość w odniesieniu do istnienia diabła polega także na tym, aby nie lekceważyć diabła i niebezpieczeństwa, jakie niesie jego obecność i działanie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Z katechizmu – o diable

Papież Św. Pius X naucza w Katechizmie:

Czy wszyscy Aniołowie byli wierni Bogu?
Nie wszyscy Aniołowie byli wierni Bogu, ale wielu z nich (za sprawą pychy) chciało być równymi Bogu i niezależnymi od Niego. Za ten grzech zostali na zawsze wypędzeni z nieba i strąceni do piekła.

Jak nazywani są ci Aniołowie, którzy zostali na zawsze wypędzeni z nieba i strąceni do piekła?
Aniołowie, którzy zostali na zawsze wypędzeni z nieba i strąceni do piekła są zwani diabłami, a ich przywódca nazywa się Lucyfer albo szatan.

Czy diabły mogą nam szkodzić?
Tak, diabły mogą nam poważnie zaszkodzić na duszy i na ciele, zwłaszcza gdy nas kuszą do grzechu, gdy Bóg na to pozwoli.

Dlaczego diabły kuszą nas do złego?
Diabły kuszą nas do złego, gdyż z zazdrości do nas chciałyby naszego potępienia, a ponadto nienawidzą Boga, którego obraz jest w nas. Z kolei Bóg pozwala na te pokusy, abyśmy mogli je pokonać z pomocą Jego łaski i abyśmy w ten sposób ćwiczyli się w cnotach i zdobywali zasługi na życie wieczne w niebie.

Jak można pokonać pokusy?
Pokusy można pokonać przez czujność, modlitwę i chrześcijańskie umartwienie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Przestroga przed diabłem

Istnienie diabła nie jest bajką, legendą, religijnym pomysłem. Istnienie diabła jest faktem. Diabeł istnieje.
Obecność diabła jest to obecność złowieszcza, niszcząca, destrukcyjna, mająca na celu oddzielenie, rozłączenie, odseparowanie stworzenia od Stwórcy, człowieka od Boga – i w doczesności, i na wieczność.
Św. Piotr Apostoł przestrzega i wzywa: „Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożarł. Sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że to samo utrapienie spotyka braci waszych na świecie” (1 P 5, 8-9).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Czuwajmy!

Nie mogą czuć się raz na zawsze bezpieczni ci, którzy popełniali w swoim życiu wiele grzechów śmiertelnych i dzięki łasce Bożej nawrócili się i z grzechem zerwali.
I nie mogą czuć się raz na zawsze bezpieczni ci, którzy nigdy nie obrazili Boga grzechem śmiertelnym.
I jedni, i drudzy muszą czuwać, aby nie stać się mieszkaniem diabła.
Przestrzega Św. Paweł Apostoł: „Kto więc mniema, że stoi, niech patrzy, żeby nie upadł” (1 Kor 10, 12).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na III Niedzielę Wielkiego Postu, 12.03.2023

Kazanie na III Niedzielę Wielkiego Postu, 12.03.2023 r.
Lekcja: Ef 5, 1-9
Ewangelia: Łk 11, 14-28

Przy pomocy łaski Bożej
walczmy dzielnie przeciw zakusom złego!

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Najważniejsze!

Mówi Pan nasz Jezus Chrystus: „Cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?” (Mt 16, 26).

Mawiali Święci: Jedna rzecz jest konieczna – zbawić duszę swoją.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Powiązania

Jeżeli ktoś zaczyna przychodzić na Mszę Świętą – oględnie mówiąc – mniej starannie ubrany niż dotychczas, może to znaczyć, że coś się w duszy tej osoby pogorszyło. A dusza ma się ulepszać, postępować na drodze świętości!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu, 05.03.2023

Kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu, 5.03.2023 r.
Lekcja: 1 Tes 4, 1-7
Ewangelia: Mt 17, 1-9

Słuchaj słowa Pana Jezusa
i postępuj święcie!

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Codzienna modlitwa o dobrą śmierć

Czerpmy obficie z bogactwa roku kościelnego. I dokładajmy starań, aby każdy kolejny rok przeżywać coraz gorliwiej!
W tym roku – jeśli dotychczas tego nie czynimy – w marcu, miesiącu poświęconym czci Św. Józefa, postanówmy odmawiać codziennie, do końca życia, modlitwę do Św. Józefa o dobrą śmierć. Święty Józef patronuje między innymi tej sprawie najwyższej doniosłości: dobrej śmierci. Krótkie modlitwy w tej intencji znajdziemy w tradycyjnych katolickich modlitewnikach.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Zbawienne praktyki wielkopostne

W Wielkim Poście wiernie zachowujmy praktyki, od wieków bliskie katolickiej i polskiej duszy:

– Droga Krzyżowa – w piątki,
– Gorzkie Żale – w niedziele.

Przybywajmy na Drogę Krzyżową, aby wspólnie przechodząc od stacji do stacji, z miłością rozważać tajemnicę Męki Pańskiej.


Gdyby jakiś człowiek miał znosić obelgi, bicie i uwięzienie za jednego ze swoich przyjaciół, jakże przykro byłoby mu dowiedzieć się o tym, że tenże jego przyjaciel o tym nie pamięta i nawet nie chce, by inni mówili przy nim o tym. Z drugiej strony, jakże byłby zadowolony, odbierając od przyjaciela częste podziękowania i wiedząc, że zawsze mówi on o tym z uczuciem. W ten sposób Jezus Chrystus jest bardzo zadowolony, gdy z pełną miłości wdzięcznością wspominamy Jego cierpienia, żale i śmierć, jaką On wycierpiał za nas” (Św. Alfons Maria Liguori).

„Lecz On zraniony został za nieprawości nasze,
starty został za złości nasze” (Iz 53, 5).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Miesiąc marzec

Marzec tradycyjnie poświęcony jest szczególniejszej czci Św. Józefa.
Odmawiajmy codziennie Litanię do Św. Józefa oraz Modlitwę do Św. Józefa po Różańcu – więcej.
Kto jeszcze nie posiada obrazu lub figury Św. Józefa, niech – jeszcze przed przypadającą 19 marca uroczystością – zakupi, przyniesie kapłanowi do poświęcenia i w domu umieści na poczesnym miejscu. Patron doskonały!
Z wielką ufnością powierzajmy Św. Józefowi Wielki Post, nasze modlitwy, prace i umartwienia, i wszystkie nasze intencje.
Jako codzienną lekturę w marcu weźmy sobie jedną czytankę dziennie z tego cennego reprintu:


„Nie pamiętam, bym kiedykolwiek aż do tej chwili prosiła go o jaką rzecz, której by mi nie wyświadczył. Jest to rzecz zdumiewająca, jak wielkie rzeczy Bóg mi uczynił za przyczyną tego chwalebnego Świętego. Z ilu niebezpieczeństw na ciele i na duszy mnie wybawił. Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich. Chciał nas Pan przez to zapewnić, że jak był mu poddany na ziemi jako opiekunowi i mniemanemu swemu ojcu, który miał prawo Mu rozkazywać – tak i w niebie czyni wszystko, o cokolwiek on Go prosi. Przekonali się o tym i inni, którym poradziłam, aby się jemu polecili. I coraz więcej jest już takich, którzy go czczą i wzywają, doznając na sobie tej prawdy” (Św. Teresa z Avili, Księga życia, rozdz. VI).

Przyłącz, Bracie miły, do modlitw czcicieli św. Józefa i swoje modlitwy, a bądź przekonanym, że jeżeli ty ze serca czcić Go będziesz, On przyczyną swoją błogosławieństwo i obfite łaski wypraszać ci będzie” (Ks. W. Mrowiński T.J., Miesiąc marzec).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na I Niedzielę Wielkiego Postu, 26.02.2023

Kazanie na I Niedzielę Wielkiego Postu, 26.02.2023 r.
Lekcja: 2 Kor 6, 1-10
Ewangelia: Mt 4, 1-11

Masz wolną wolę i pomoc łaski,
więc:
Walcz i zwyciężaj!

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Aby osiągnąć spokój

Różni ludzie zwracali się do Św. Jana Bosko z prośbą o poradę. Ksiądz Bosko obdarzony przez Boga wieloma darami – między innymi darem czytania w sumieniach – korzystał z tych darów w trosce o zbawienie dusz.
Hrabiemu z Camburzano, wielkiemu przyjacielowi i dobroczyńcy księdza Bosko, napisał o pewnej nieznanej mu niewieście, która wątpiła w jego nadprzyrodzone dary:

– Proszę powiedzieć owej pani, że aby osiągnąć spokój, musi wrócić do swojego męża, od którego odeszła.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Aby żyć spokojnie

Różni ludzie zwracali się do Św. Jana Bosko z prośbą o poradę. Ksiądz Bosko obdarzony przez Boga wieloma darami – między innymi darem czytania w sumieniach – korzystał z tych darów w trosce o zbawienie dusz.
Pewnej nieznanej mu niewieście odpisał:

– Szanowna Pani będzie mogła żyć spokojnie, jeśli poprawi swoje spowiedzi z dwudziestu ostatnich lat i naprawi Pani popełnione w przeszłości grzechy.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.