Przygotowanie do uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (2)

Skoro już podjęliśmy miłą Niebu decyzję związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z Mszą Świętą w rycie rzymskim, dołóżmy starań, aby brać w niej udział coraz lepiej – w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym. Dotyczy to dni powszednich, a szczególnie świątecznych!
Sobór Trydencki naucza: „Jest jasne, że należy dołożyć wszelkich starań i dokładności, aby ta Ofiara była składana z największą możliwą wewnętrzną prawością i czystością serca, a także z wyrazami zewnętrznej pobożności i szacunku”.
Do owych wyrazów zewnętrznej pobożności i szacunku można zaliczyć między innymi ubiór, strój, który powinniśmy zakładać, idąc na katolicką Mszę Świętą, szczególnie w niedziele i inne dni świąteczne.

Mężczyźni zadbani:

– pod krawatem,
– garnitur,
– stosowna koszula,
– ogoleni,
– buty wypastowane.

Niewiasty:

– strój gustowny, z zachowaniem wymogów niewieściej skromności,
– stosowne nakrycie głowy przywołuje pokorę Matki Bożej wobec majestatu Boga.

Msza Święta jest kultem Bożym. A kult Boży wymaga stroju odświętnego. Strój odświętny różni się od stroju powszedniego, codziennego.
Przez wieki – także w naszej Ojczyźnie – wierni różnych stanów doskonale to rozumieli i wiedzieli, że do kościoła należy ubierać się inaczej niż na co dzień. Odróżniało się rozumnie strój codzienny od stroju świątecznego.


Jeśliby któryś z Panów nie miał jeszcze stroju odświętnego, niechże podejmie decyzję poważną i uczyni solidny zakup: spodnie, marynarka, koszula, krawat.
Żona patrzy do szafy, widzi i mówi zdziwiona: A cóż my tutaj mamy?
A mąż odpowie: Aaa, kochanie, to jest mój strój na niedzielną Mszę Świętą w rycie rzymskim!
Żona odpowie: Wspaniale!


W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny godnie uczcijmy Matkę Bożą – także przez strój stosowny na katolickiej Mszy Świętej w rycie rzymskim.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Przygotowanie do uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (1)

Św. Jan Bosko chłopców, których wychowywał, mobilizował do wielkiej gorliwości w przygotowaniu i przeżywaniu świąt maryjnych. Polecał salezjanom, aby tę kwestię w swoich działaniach duszpasterskich mieli na uwadze.
Jednym z punktów tegoż gorliwego przygotowania była dobra spowiedź, odprawiana przed maryjnymi świętami. Chłopcy pilnie robili rachunek sumienia i garnęli się do spowiedzi.
I my miejmy na uwadze kwestię duchowego przygotowania do świąt maryjnych.
Przed uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pilnie róbmy rachunek sumienia i odprawmy dobrą spowiedź!


Dla dobra własnej duszy przystępujmy do spowiedzi u kapłana nieskazitelnej katolickiej ortodoksji, sprawującego tradycyjne Sakramenty Święte i dobrze spełniającego obowiązki kapłańskie, nawet jeśli trzeba dojechać 100 kilometrów lub więcej.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na 10. Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 9.08.2020 r.

Kazanie na 10. Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, wygłoszone 9.08.2020 r. w kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu, podczas Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB

Lekcja: 1 Kor 12, 2-11
Ewangelia: Łk 18, 9-14

O trudnościach w modlitwie

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Uczciwość metodologiczna

Czy religia krzewiona od kilkudziesięciu lat w oficjalnych strukturach kościelnych wyczerpuje znamiona modernizmu, wieloaspektowo przedstawione w encyklice Pascendi św. Piusa X?
Od prostolinijnej odpowiedzi na to pytanie zależą nasze decyzje, mające konsekwencje na wieczność.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na święto Przemienienia Pańskiego, 6.08.2020 r.

Kazanie na święto Przemienienia Pańskiego, wygłoszone 6.08.2020 r. w kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu, podczas Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB

Lekcja: 2 P 1, 16-19
Ewangelia: Mt 17, 1-9

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Wymogi prawdy

Dojrzałość i konsekwencja to znaczy między innymi wierność prawdzie – bez względu na konteksty. Nie każdemu należna jest od nas prawda. Ale nigdy nie wolno uciekać się do kłamstwa.
Jednemu ktoś mówi coś (prawdę), a drugiemu mówi coś innego, co tamtemu zaprzecza.
Podobny problem był – w sferze zachowania – gdy św. Piotr wystraszył się Żydów i wobec pogan zachowywał się nieuczciwe, zmiennie (zob. Ga 2, 11-14). Na co św. Paweł otwarcie mu się sprzeciwił. Budująca jest prostolinijność Apostoła Narodów – nie miał dla jednych takiego słowa, a dla innych – przeciwnego. Nie udawał ze strachu przed Żydami. Był wierny prawdzie – jawnie, nieanonimowo, konsekwentnie.
Zastosujmy powyższe wymogi prawdy do kwestii obrony katolickiego kultu – Mszy Świętej w rycie rzymskim – w różnych środowiskach, w aktualnych czasach zamętu powszechnego. Brońmy katolickiego kultu nie tylko w kontekstach przychylnych, lecz także wobec ludzi, którzy mogą zagrozić naszej karierze, dobrostanowi, a nawet dobrej opinii.
Ponad wszystkim jest Pan Bóg. Pan Bóg widzi.
Niegodna duszy katolickiej jest dezercja z obawy przed Żydami.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Powtórzmy

Przywracanie katolickiego kultu – Mszy Świętej w rycie rzymskim – jest działaniem po katolicku porządkującym i w najwyższym stopniu zabezpieczającym Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie przed profanacją, uzurpacją i innymi rozpowszechnianymi od kilkudziesięciu lat aberracjami.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Wybór spowiednika nie jest sprawą błahą

Pisał św. Alfons Maria Liguori:

„Kościół pogrąża się we łzach, widząc tak wielu swoich synów zatraconych z powodu złych spowiedników, ponieważ głównie od ich złego lub dobrego postępowania zależy zbawienie lub upadek ludów. «Gdyby byli odpowiedni spowiednicy – powiedział św. Pius V – zobaczylibyśmy całkowitą przemianę wszystkich chrześcijan»”.

Dla dobra własnej duszy przystępujmy do spowiedzi u kapłana nieskazitelnej katolickiej ortodoksji, sprawującego tradycyjne Sakramenty Święte i dobrze spełniającego obowiązki kapłańskie, nawet jeśli trzeba dojechać 100 kilometrów lub więcej.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na 9. Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 2.08.2020 r.

Kazanie na 9. Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, wygłoszone 2.08.2020 r. w kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu, podczas Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB

Lekcja: 1 Kor 10, 6-13
Ewangelia: Łk 19, 41-47

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Konsultacja w sprawach postępu duszy

W trosce o postęp w życiu duchowym św. Teresa z Avili miała zwyczaj konsultowania się z kapłanami świątobliwymi i wykształconymi w sprawach Bożych. Czyniła to chętnie i po wielekroć. Wiele pożytków z tego odniosła.
Niejednokrotnie nie czynimy postępów w świętości, bo po prostu czynić ich nie chcemy. Wielu duszom wystarczy status quo, byle im nikt nie przeszkadzał. Nie chcą się rozwijać. Takie dusze nie bardzo są zainteresowane tym, co ma im do powiedzenia Pan Bóg. Nawet się i modlą, ale ich modlitwa jest bardziej mówieniem niż słuchaniem. Zdarza się, że łatwo zaniedbują modlitwę. Takie dusze raczej unikają głosu kapłana, który im drogę świętości prezentuje – by tak powiedzieć – bardziej wyraziście.
Aby przezwyciężyć stan stagnacji i w trosce o postęp w życiu duchowym, za wzorem św. Teresy z Avili miejmy zwyczaj konsultowania się z kapłanami świątobliwymi i wykształconymi w sprawach Bożych. Chętnie słuchajmy pouczeń dotyczących postępu duszy w świętości. Jeden z elementów mobilizujących. Czy jednak naprawdę wzrastać chcemy?


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Uważajmy, co siejemy!

Co po nas zostanie? Uważajmy, co siejemy – słowem i czynem. Dobro, które czynimy, przyniesie owoc w sercach naszych bliźnich. Zło, które czynimy, trudno będzie naprawić.
Berengariusz, który negował katolicką doktrynę o Najświętszym Sakramencie, kiedy już się nawrócił i wyrzekł się błędów, przed śmiercią lękał się nie tyle o zbawienie swojej duszy, co o zbawienie tych, których swoją herezją do błędu skłonił.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

By umysł wykazał się suwerennością

Aby umysł nasz funkcjonował na właściwych obrotach – w prawdzie! – i by wykazał się suwerennością wobec otaczających nas błędów, trzeba spełnić przynajmniej pięć warunków:

– życie w stanie łaski uświęcającej,
– unikanie jak ognia wszelkich grzechów przeciwnych cnocie czystości,
– radykalne ograniczenie kontaktu z mediami obcymi wierze katolickiej i tymi, które podają się za katolickie, a podają treści odbiegające od katolickiego depozytu wiary,
– prowadzenie głębokiego, regularnego życia modlitwy,
– codzienny kontakt z prawdą – codzienna lektura tradycyjnych katolickich katechizmów.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Betonowe etykietki

NB Artykuł nie dotyczy prawowitych procedur sądowniczych, lecz okoliczności życia codziennego i międzyludzkich odniesień.


Nolíte iudicáre, ut non iudicémini.
„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni” (Mt 7, 1).

Wśród grzechów przeciwnych miłości bliźniego jest proceder, który moglibyśmy obrazowo nazwać: przyklejanie bliźnim betonowych etykietek. Szafowanie na prawo i lewo epitetami niewzruszonymi: ten lub tamten człowiek jest taki i basta! Niewzruszona pewność. Już opinii na temat tego a tego człowieka nie zmienię. On jest taki i basta!
Człowiek, który przykleja bliźnim betonowe etykietki, oprócz tego, że grzeszy (dopuszczając się grzechu obmowy lub oszczerstwa, lub niszczenia dobrej opinii), wykazuje się brakiem realizmu. Nie bierze bowiem pod uwagę wolnej woli. Nie bierze pod uwagę, że człowiek, dopóki żyje tu, na ziemi, może się zmienić – czasem w jednej chwili, czasem jedną decyzją, czasem niespodziewanie. I może w jednej chwili z diabła stać się aniołem, albo z anioła stać się diabłem. Dzisiaj wydając wyrok na tego oto człowieka, przyklejając mu betonową etykietkę, mogę już się mylić, bo ten człowiek może już nie być taki, jak wczoraj, jak miesiąc temu, jak rok czy lata temu.
Wielkim realizmem wykazał się święty Augustyn, gdy pisał:

„Wszędzie pełno nierozważnych sądów. Ten, o którym zwątpiliśmy, nagle się nawraca i staje się najlepszym. Ten zaś, po którym wiele się spodziewaliśmy, nieoczekiwanie upada i staje się najgorszym” (Kazanie 46 – O pasterzach).

Strzeżmy się przyklejania bliźnim betonowych etykietek! Człowiek może się zmienić. A jeśli dopuściliśmy się grzechu oszczerstwa, czyli krzewienia o bliźnim złych nieprawdziwych opinii, przypisując mu złe słowa, których nie wypowiedział, złe czyny, których nie popełnił lub złe intencje, których nie miał, mamy święty obowiązek oszczerstwo odwołać. W przeciwnym wypadku nawet spowiedź nie przyniesie nam odpuszczenia naszego grzechu. Grozi nam wieczne potępienie. Obowiązek odwołania oszczerstwa jest ścisły. Odwołanie, słowo sprostowania, powinno zostać wypowiedziane i powinno dotrzeć do wszystkich, do których wcześniej padło słowo oszczerstwa.
Osądzanie bliźniego i wydawanie na niego wyroków, przyklejanie bliźnim betonowych etykietek, jest wchodzeniem w buty Pana Boga. Zuchwałość to niezwykła.
Pisze Apostoł Narodów: „Kim jesteś ty, co się odważasz sądzić cudzego sługę? To, czy on stoi, czy upada, jest rzeczą jego Pana” (Rz 14, 4).
„Przeto nie możesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy zabierasz się do sądzenia. W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, [w tej] sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co osądzasz” (Rz 2, 1).
„Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc” (1 Kor 4, 5).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Męski zakup

Skoro już podjęliśmy miłą Niebu decyzję związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z Mszą Świętą w rycie rzymskim, dołóżmy starań, aby brać w niej udział coraz lepiej – w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym.
Sobór Trydencki naucza: „Jest jasne, że należy dołożyć wszelkich starań i dokładności, aby ta Ofiara była składana z największą możliwą wewnętrzną prawością i czystością serca, a także z wyrazami zewnętrznej pobożności i szacunku”.
Do owych wyrazów zewnętrznej pobożności i szacunku można zaliczyć między innymi ubiór, strój, który powinniśmy zakładać, idąc na katolicką Mszę Świętą.

Mężczyźni zadbani, pod krawatem!

Msza Święta jest kultem Bożym. A kult Boży wymaga stroju odświętnego.
Przez wieki – także w naszej Ojczyźnie – wierni różnych stanów doskonale to rozumieli i wiedzieli, że do kościoła należy ubierać się inaczej niż na co dzień. Odróżniało się rozumnie strój codzienny od stroju świątecznego.

Jeśliby któryś z Panów nie miał jeszcze stroju odświętnego,
niechże podejmie decyzję i uczyni zakup:
spodnie, marynarka, koszula, krawat.
Kolorystycznie stosowne, do okoliczności odpowiednie.

To już jest coś: mężczyzna ma w szafie strój na niedzielną Mszę Świętą. Zakłada go, kiedy wybiera się na katolicką Mszę Świętą – Mszę Świętą w rycie rzymskim.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na święto Św. Anny, 26.07.2020 r.

Kazanie na święto Św. Anny, wygłoszone 26.07.2020 r. w kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu, podczas Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Mężczyzna wybiera się na Mszę Świętą w rycie rzymskim

Skoro już podjęliśmy miłą Niebu decyzję związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z Mszą Świętą w rycie rzymskim, dołóżmy starań, aby brać w niej udział coraz lepiej – w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym.
Sobór Trydencki naucza: „Jest jasne, że należy dołożyć wszelkich starań i dokładności, aby ta Ofiara była składana z największą możliwą wewnętrzną prawością i czystością serca, a także z wyrazami zewnętrznej pobożności i szacunku”.
Do owych wyrazów zewnętrznej pobożności i szacunku można zaliczyć między innymi ubiór, strój, który powinniśmy zakładać, idąc na Mszę Świętą.

Mężczyźni zadbani, pod krawatem!

Msza Święta jest kultem Bożym. A kult Boży wymaga stroju odświętnego.
Przez wieki – także w naszej Ojczyźnie – wierni różnych stanów doskonale to rozumieli i wiedzieli, że do kościoła należy ubierać się inaczej niż na co dzień. Odróżniało się rozumnie strój codzienny od stroju świątecznego.
A jeśli dla kogoś jest pewną niedogodnością przy temperaturach upalnych ubierać się do kościoła odświętnie, niech pomyśli, że Msza Święta jest uobecnieniem Golgoty i niezmierzonych cierpień Zbawiciela, i niech w duchu umartwienia ofiaruje swoje niewielkie niedogodności Chrystusowi. Byłoby dowodem mizernego poziomu duchowości, gdyby mężczyzna wybierający się do kościoła myślał bardziej o swojej wygodzie niż o cierpieniach Zbawiciela i o daniu dobrego, budującego przykładu innym uczestnikom celebracji.
Dzieci zapamiętają na całe życie dobry przykład swojego ojca, który szacunek dla Mszy Świętej okazywał przez strój odświętny. To jest ojcowska nauka dawana dzieciom, zwłaszcza synom – nie słowami, ale własnym przykładem.
Jeśli myślimy o poważnym przywracaniu w naszej Ojczyźnie katolickiego kultu – Mszy Świętej w rycie rzymskim – musi to być widoczne, także w stroju stosownym. Szacunek dla Mszy Świętej okazuje się także w ten sposób.
Mężczyźni niech staną na wysokości zadania! Msza Święta jest bowiem wydarzeniem uroczystym, świętym, wzniosłym. Najświętszym!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kierowcy!

25 lipca przypada święto Św. Jakuba Apostoła oraz wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżnych.
Reguła bezpieczeństwa:

Wyruszamy w trasę z czystym sercem – w stanie łaski uświęcającej.

Przed każdą jazdą modlimy się, przynajmniej tak:

– Znak Krzyża,
– Pod Twoją obronę…
– Św. Krzysztofie, módl się za nami.

Opieka Boża i zachowanie przepisów ruchu drogowego niech nas bezpiecznie prowadzą!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.