Post ścisły w Adwencie

Posty ścisłe w Adwencie:

  • 7 grudnia – Wigilia Niepokalanego Poczęcia NMP,
  • Suche Dni grudniowe (środa, piątek i sobota po III Niedzieli Adwentu),
  • 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia.

Post ścisły – spożywamy w ciągu dnia tylko jeden posiłek do syta i dwa bardzo skromne. Wstrzymujemy się od potraw mięsnych (abstinéntia). Nie spożywamy zatem mięsa ani rosołu (bulion, wywar mięsny, zupa na kościach). Post ścisły nie zabrania skromnego porannego i wieczornego posiłku, przy którym ujmujemy sobie przynajmniej jedną trzecią tego, co zwykle podczas tych posiłków spożywamy.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Mikołajowy zwyczaj szlachetny

Nie ustawajmy zaś w czynieniu dobrze” (Ga 6, 9).

Szlachetnym zwyczajem, godnym kontynuacji, jest obdarowywanie naszych bliźnich – nie tylko dzieci – prezentami, w dniu Św. Mikołaja, gorliwego i dobro czyniącego biskupa.
A czas na dobre uczynki jest codziennie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na II Niedzielę Adwentu, 4.12.2022: „abyśmy (…) nadzieję mieli” (Rz 15, 4)

Kazanie na II Niedzielę Adwentu, 4.12.2022 r.

Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.
Lekcja: Rz 15, 4-13
Ewangelia: Mt 11, 2-10

Bracia: Wszystko, cokolwiek jest napisane, dla naszego pouczenia napisane jest, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z Pism świętych nadzieję mieli” (Rz 15, 4).

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Wierni do końca

„Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mk 13, 13).

Jeżeli będziemy odchodzić z tego świata niekoniecznie w opinii świętości (daj Boże i to!), ale przynajmniej w glorii wierności – kiedy wytrwamy w przywiązaniu wyłącznie do kultu katolickiego: Mszy Świętej w rycie rzymskim – spełnimy swój obowiązek i damy budujące świadectwo wiary.

„Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli uczynki wasze dobre i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiosach” (Mt 5, 16).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Wierzę w Kościół!

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół (Credo).

Jedną z cech nowej religii, krzewionej w strukturach kościelnych od kilkudziesięciu lat, jest niewiara w Kościół.
Jedną z cech nowej religii, krzewionej w strukturach kościelnych od kilkudziesięciu lat, jest nonszalanckie podejście do katolickiego depozytu wiary, krzewionego nieomylnie i niezmiennie przez wieki przez Urząd Nauczycielski Kościoła.
Trzeba w Kościół wierzyć.
Trzeba Kościołowi wierzyć.
Trzeba Kościołowi w jego odwiecznym nauczaniu – którego prawdziwość i nieomylność jest gwarantowana przez autorytet Papieży – wierzyć.
Trzeba wierzyć w Kościół Katolicki – jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa (zob. Mt 16, 18).
Prośmy Matkę Bożą Niepokalaną, która nie znała błędu i grzechu, o miłość do Kościoła i o wiarę w Kościół – jeden, święty, katolicki, apostolski. Będzie to doskonała – i pilna zarazem! – intencja w Nowennie do Niepokalanej, którą właśnie rozpoczęliśmy.

Cunctas haeréses sola interemísti in univérso mundo.
Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie.

Ecclesia ibi est, ubi fides vera est.
„Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara”
(św. Hieronim, Doktor Kościoła).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Prezent mikołajowy i świąteczny

Doskonałym prezentem mikołajowym i świątecznym będzie książka o katolickiej tradycyjnej treści – na przykład tradycyjny katechizm, żywoty Świętych bądź pouczenia duchowe. Miejmy to na uwadze, przygotowując w najbliższych tygodniach prezenty dla naszych bliźnich. 


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na I Niedzielę Adwentu, 27.11.2022: Sięgajmy do skarbca polskiej katolickiej pieśni adwentowej!

Kazanie na I Niedzielę Adwentu, 27.11.2022 r.

Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.
Lekcja: Rz 13, 11-14
Ewangelia: Łk 21, 25-33

Sięgajmy do skarbca
polskiej katolickiej pieśni adwentowej!

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

U końca roku kościelnego prośmy Pana Boga

Dobiega końca rok kościelny. Już dzisiaj pierwszymi Nieszporami z 1 Niedzieli Adwentu rozpoczynamy nowy rok kościelny.
Trzeba dzisiaj Pana Boga poprosić: o obfite łaski na nowy rok kościelny, który rozpoczniemy Adwentem – czasem pokuty, czasem przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.
Modlitwa prośby jest bardzo ważna. W modlitwie prośby widać jasno, jak Pan Bóg traktuje nas poważnie. Mówi Pan nasz Jezus Chrystus: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a będzie wam otworzone. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; i kto szuka, znajduje; a pukającemu, będzie otworzone” (Mt 7, 7-8).
A Św. Paweł Apostoł wzywa: „O nic się nie troszczcie, lecz w każdej modlitwie i błaganiu z podzięką niech prośby wasze będą Bogu wiadome” (Flp 4, 6).
Prośmy więc Pana Boga. Prośmy Pana Boga, abyśmy nowy rok kościelny przeżyli z większą gorliwością, miłością, wiernością, bezkompromisowością wobec błędu i grzechu.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

U końca roku kościelnego przeprośmy Pana Boga

Dobiega końca rok kościelny. Już jutro pierwszymi Nieszporami z 1 Niedzieli Adwentu rozpoczniemy – jeżeli Pan Bóg pozwoli – nowy rok kościelny.
Trzeba Pana Boga przeprosić – za każdy grzech, który popełniliśmy w dobiegającym końca roku kościelnym, za wszystkie grzechy powszednie i za wszystkie grzechy śmiertelne, jeżeli takowe popełniliśmy. Trzeba Pana Boga przeprosić za każdy grzech, który popełniliśmy myślą, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem.
Ze skruchą uderzmy się w piersi i mówmy Akt żalu:

Ach, żałuję za me złości,
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie, grzesznemu,
do poprawy dążącemu.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

U końca roku kościelnego podziękujmy Panu Bogu

Za wszystko dzięki czyńcie.
(1 Tes 5, 18)

Dobiega końca rok kościelny. Za kilka dni 1 Niedzielą Adwentu rozpoczniemy – jeżeli Pan Bóg pozwoli – nowy rok kościelny.
Trzeba Panu Bogu podziękować za kończący się rok: za wszystkie łaski otrzymane od Pana Boga, za dar wiary, za dar Kościoła Świętego, za dar sakramentów świętych, które przyjmowaliśmy i za to, że prowadzeni łaską Bożą podjęliśmy w naszym życiu ważne decyzje – porządkujące, dobroczynne, mające na celu powrót do prawdziwie katolickiego kultu Boga w Trójcy Świętej Jedynego i powrót do prawdziwie katolickiej wiary, jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie. A jeżeli w tym kończącym się roku kościelnym uczyniliśmy cokolwiek dobrego, i za tę możliwość i za dobro spełnione – z serca Panu Bogu podziękujmy.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Pożyteczne wskazania

Niewiele zważaj na to, kto jest za tobą lub przeciw tobie, lecz tak postępuj i o to się staraj, aby Bóg był z tobą we wszystkim, co czynisz.
Miej spokojne sumienie, a Bóg będzie twoim obrońcą. Kogo bowiem Bóg zechce wspierać, temu niczyja przewrotność nie zdoła zaszkodzić. Jeżeli umiesz milczeć i cierpieć, bez wątpienia doczekasz się pomocy Pana. On zna czas i sposób wybawienia cię, dlatego powinieneś zdać się na Niego. Boska to rzecz wspierać i wyzwalać z wszelkiego zawstydzenia.
Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na XXIV i Ostatnią Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 20.11.2022: Novíssimi

Kazanie na XXIV i Ostatnią Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 20.11.2022 r.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.
Lekcja: Kol 1, 9-14
Ewangelia: Mt 24, 15-35

Novíssimi

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Postanowienie zbawienne

„Nie grzeszcie” (Ef 4, 26).

Największą niedorzecznością i obrazą Pana Boga jest grzech śmiertelny. Bez względu na to, czy w swoim życiu popełniliśmy kiedykolwiek grzech śmiertelny, czy nie, uczyńmy mocne postanowienie, aby nigdy w życiu nie popełnić grzechu śmiertelnego. Jest ono jak najbardziej w zakresie naszych możliwości. Jeżeli uczynimy dobry użytek z wolnej woli i jeśli pokornie będziemy prosić Pana Boga o łaskę, postanowienie zrealizujemy. Postarajmy się!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Obowiązek

„Słudzy nieużyteczni jesteśmy; cośmy winni byli uczynić, uczyniliśmy” (Łk 17, 10).

Związanie się wyłącznie z katolickim kultem i wyznawanie katolickiej wiary to elementarne obowiązki.
Jeśli więc jesteśmy związani wyłącznie z katolickim kultem i wyznajemy katolicką wiarę, spełniamy swój obowiązek wobec Pana Boga. Nie ma tu miejsca na wywyższanie się ponad innych, na pogardzanie innymi, na uważanie się za lepszego od innych. Jest proste i pokorne poczucie obowiązku, z którego należy się – wobec Pana Boga – wywiązać wiernie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Dwa zakresy

Katolicki depozyt wiary, przekazywany nieomylnie przez wieki przez Urząd Nauczycielski Kościoła, przyjmujemy bez wątpliwości – ze stuprocentową pewnością. Jest prawdą.
Natomiast trwająca już kilkadziesiąt lat sytuacja w strukturach kościelnych diagnozowana jest w tym czasie przez osoby duchowne i świeckie. Diagnozy różnią się w niejednym aspekcie. Kwestie są dyskutowane. Nie byłoby roztropne ani zasadne dogmatyzowanie opinii.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.