O bulli Św. Piusa V Quo primum (4)

Dobrze uczynimy, jeżeli bullę Św. Piusa V Quo primum będziemy czytać po wielekroć.
Dobrze uczynimy, jeżeli tekst bulli Św. Piusa V Quo primum będziemy czytać z uwagą, ze zrozumieniem, dokładnie, sicut scriptum est – tak, jak jest napisane.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

O bulli Św. Piusa V Quo primum (3)

Za tydzień, 14 lipca Roku Pańskiego 2020, przypada rocznica 450-lecia bulli Quo primum Św. Piusa V, ustanawiającej po wsze czasy ryt Mszy Świętej.
Staraniem Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wydano tekst bulli w języku łacińskim i polskim.

Broszurę zawierającą tekst bulli możemy nabywać, pisząc na adres mailowy Stowarzyszenia:

 stowarzyszenie@wiernitradycjilacinskiej.pl

Zamawiajmy, czytajmy!

I dołóżmy starań, aby tekst dotarł do wielu dusz w Polsce
i w środowiskach polonijnych – gdziekolwiek na świecie!

– – –
Errata:
s. 7, werset 5 – jest: ac beatorum Patri et Pauli
powinno być: ac beatorum Petri et Pauli


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na 5 Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 5.07.2020 r.

Kazanie na 5 Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, wygłoszone 5.07.2020 r. w kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu, podczas Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

O bulli Św. Piusa V Quo primum (2)

Św. Pius wydaje bullę Quo primum „ut sacerdotes intelligant, quibus precibus uti, quos ritus, quasve caeremonias in Missarum celebratione retinere posthac debeant” – „aby kapłani wiedzieli jakich modlitw używać, oraz jakich odtąd, przy odprawianiu Mszy Świętej, rytów i ceremonii przestrzegać”.
Ryty i ceremonie. Użyty spójnik nie jest przypadkowy. Ten aspekt jest prawie nieobecny w wielu opracowaniach dotyczących Mszy Świętej w rycie rzymskim.

Przypomnijmy tekst doniosły teologa – pokornego wobec misterium katolickiego kultu:

„Liturgia jest nierozłącznie związana z religią; można powiedzieć, że ceremonie są kluczem do religii, bez którego nie możemy wejść do jej sanktuarium. Jej tajemnice posiadają wprawdzie święty mrok, którego nie sposób do końca zgłębić, ale ceremonie rozciągają ponad nim tyle światła, ile potrzeba nierozjaśnionemu ludzkiemu oku, które nigdy całkiem jasno na te tajemnice spojrzeć nie zdoła i tylko poprzez wiarę do oglądania dociera.
Z pewnością! Nie pozna się religii, jeśli nie pozna się jej ceremonii lub pozna je tylko pobieżnie. Wrogowie religii rozpoznali dokładnie, jak ścisły jest związek ceremonii z najważniejszymi aspektami religijnymi i że legną te drugie w gruzach, jeśli się te pierwsze usunie. Dlatego atakują oni religię poprzez jej ceremonie; próbują w nich odkrywać jak najwięcej rzeczy bagatelnych, zbędnych, sprzecznych, a nawet i przesądnych, tak żeby po ich wskazaniu, ceremonie usunąć lub co najmniej sprowadzić do poziomu całkowitej prostoty.
Te fałszywe zarzuty przeciwko ceremoniom przedkładają wrogowie religii w tak lśniący i doniosły sposób, że nawet najbardziej prawowierni mężowie i wierni dają się tym oczarować i nie tylko są gotowi do uznania niektórych kościelnych ceremonii za obojętne i zbędne, lecz wstydzą się brać w nich udział, a przynajmniej potajemnie życzą sobie znacznego zmniejszenia ich ilości. Nie rozpoznają oni jednak, że poprzez to działanie przykładają ich świętej religii morderczy nóż do gardła. Ten błąd wynikać może z tego, że nie pojmują oni ani ceremonii samych w sobie, ani ich znaczenia, ani też ich nierozerwalności z tym, co istotne”.

25 października 1809 r.
O. Edilbert Menne, franciszkanin
(tł. T. O.)


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

O bulli Św. Piusa V Quo primum (1)

W tym roku – 14 lipca – przypada 450-lecie publikacji bulli Św. Piusa V Quo primum, regulującej po wsze czasy katolicki kult: sprawowanie Mszy Świętej w rycie rzymskim. Zapoznawajmy się detalicznie z tym dokumentem, czytając go po wielekroć, przyswajając jego treść i udostępniając innym.
Warto i trzeba(!) zauważyć, że wszyscy Papieże, aż do połowy XX wieku, z najwyższym respektem traktowali regulacje Św. Piusa V, czego świadectwem było między innymi zamieszczanie bulli Quo primum na czołowym miejscu w każdym wydaniu Mszału Rzymskiego – Missale Romanum.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Aspekt doniosły

Zarówno sposób przyjmowania Komunii Świętej, jak i każdy inny detal rytu rzymskiego Mszy Świętej, jest doskonały i nie wymaga żadnej reformy.
Kto związał się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim – Mszą Świętą w rycie rzymskim – włącza się w odwieczny katolicki nurt kultyczny, godny Boga i dla dusz zbawienny.
Kto związał się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim – Mszą Świętą w rycie rzymskim – jest wolny od wszelkich rozterek sumienia związanych z powszechnym spektrum profanacji, uzurpacji i innych aberracji, mających miejsce w tzw. mszy posoborowej.
Jeśli jeszcze nie podjęliśmy decyzji miłej Niebu, nie zwlekajmy!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Cum festinatione!

cum festinatióne – z pośpiechem, śpiesznie
hodie – dzisiaj
cras – jutro

Cras, cras, cras… (co się czyta: kras, kras, kras). Prawie jak wrona: kra, kra, kra. Co się z łaciny tłumaczy: jutro, jutro, jutro.
Diabeł tak niejednokrotnie dmucha do ucha.
Mam spełnić swój obowiązek dzisiaj. „Cras!”.
Mam pomodlić się dzisiaj. „Cras!”. Jutro, jutro…
Cras? Jutro? A właśnie, że dzisiaj! Hodie!

Exsúrgens María ábiit in montána cum festinatióne in civitátem Juda.
„Powstawszy Maryja udała się śpiesznie w okolicę górzystą do miasta Judy” (Łk 1, 39).

Naśladując Matkę Bożą, spieszącą do swojej krewnej, Św. Elżbiety, pospieszajmy i my z wypełnieniem świętych naszych obowiązków dzisiaj. Modlitwę na dzisiaj, odmówię dzisiaj. Dobre uczynki, które mam spełnić dzisiaj, spełnię dzisiaj. Hodie. Cum festinatióne!

„Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie,
nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie!” (Hbr 3, 15).

Czas na wypełnienie woli Bożej jest dzisiaj. Hodie.
Dołóżmy starań!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Uroczystość Krwi Przenajdroższej Pana Naszego Jezusa Chrystusa

Unus mílitum láncea latus eius apéruit, et contínuo exívit sánguis et aqua.
„Jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok Jego i natychmiast wypłynęła krew i woda” (J 19, 34).

1 lipca przypada Uroczystość Krwi Przenajdroższej Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
Jeśli okoliczności nam pozwalają, z gorliwością weźmy udział we Mszy Świętej.
W lipcu, w naszych prywatnych modlitwach, codziennie odmawiajmy Litanię do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana.

Tekst litanii w języku polskim i łacińskim dostępny jest m.in. tutaj


Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach Twoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym ze świętymi Twymi chwalił Cię
Na wieki wieków. Amen.


O Krwi najdroższa, o Krwi odkupienia,
napoju życia z nieba dla nas dany!
O zdroju łaski, o ceno zbawienia,
Ty grzechowe leczysz rany!

Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta,
abyś nas wszystkich życiem napawała;
abyś dla świata, Krwi Boska, Prześwięta,
miłosierdzie wybłagała!

O Krwi najdroższa, przez Serce przeczyste,
gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi,
cześć Tobie niesiem, dzięki wiekuiste,
z Aniołami, ze Świętymi.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29.06.2020 r.

Kazanie na Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wygłoszone 29.06.2020 r. w kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu, podczas Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Zadania papieża

Kościół Katolicki naucza:

Neque enim Petri successoribus Spiritus Sanctus promissus est, ut eo revelante novam doctrinam patefacerent, sed ut, eo assistente, traditam per Apostolos revelationem seu fidei depositum sancte custodirent et fideliter exponerent” (Conc. Vaticanum I, Sessio IV, 18 Jul. 1870, Constitutio dogmatica I Pastor aeternus de Ecclesia Christi).

Albowiem następcom Piotra Duch Święty został obiecany nie w tym celu, by na podstawie Jego objawienia podawali nową naukę, lecz aby przy Jego pomocy święcie zachowywali i wiernie wyjaśniali otrzymane przez Apostołów Objawienie, tzn. depozyt wiary” (Sobór Watykański, Sesja IV, 18 VII 1870, I Konstytucja Dogmatyczna Pastor aeternus o Kościele Chrystusowym, rozdział IV).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na 4 Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 28.06.2020 r.

Kazanie na 4 Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, wygłoszone 28.06.2020 r. w kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu, podczas Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Wybory

Kult katolicki – Msza Święta w rycie rzymskim.
Wiara katolicka – lektura tradycyjnych katolickich katechizmów.
Życie święte – zachowanie stanu łaski uświęcającej i rzetelne wypełnianie obowiązków stanu.

Z takich wyborów pożytek dla Polski bezsporny.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Przypomnienie mobilizujące dla duchowieństwa i świeckich

Te poniższe katolickie wskazania gorliwego, świętego Biskupa trzeba często przypominać, zwłaszcza dzisiaj, gdy wielu kaznodziejów dezerteruje z zaszczytnej misji głoszenia całej, nieuszczuplonej i niezmutowanej doktryny katolickiej, i gdy fałszywie litujący się nad duchownymi świeccy wygłaszają „litościwe” niedorzeczne komentarze, typu: „No, tak, rozumiemy, że księża nie mogą dzisiaj powiedzieć wszystkiego, bo spotkałoby ich to czy tamto”. Fałszywa litość i niedorzeczna zgoda na okrajanie i deformowanie objawionej prawdy! Więc, drodzy Świeccy, dobrze się zastanówcie, czy chcecie mieć kaznodziejów, którzy Wam głoszą okrojoną i zdeformowaną prawdę?
Kościół Katolicki – także ustami świętych – jasno naucza:

Nie wolno nam zasłaniać pochodni wiary i przykazań, ale dla dobra powszechnego trzeba umieścić ją w Kościele jakby na świeczniku, abyśmy sami mogli korzystać z tego światła, a zarazem, by wszyscy wierzący mogli być przezeń oświecani” (Św. Chromacjusz, Komentarz do Ewangelii św. Mateusza).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Zakwestionowanie nieuchronne

Prędzej czy później dusza katolicka, która na działanie łaski Bożej jest otwarta, zmierzy się z tą kwestią.
Choćbyśmy w dobrej wierze przez długie lata byli nieświadomymi wyznawcami zmienionej religii, dopóki chodzimy po tym świecie, gdziekolwiek żyjemy, nigdy nie jest za późno, aby z błędów się wydobyć, podjąć decyzje wobec Boga słuszne i wstąpić na katolicką drogę zbawienia.
Nie obejdzie się bez zakwestionowania mniejszych czy większych obszarów odstępstwa, które w ostatnich kilkudziesięciu latach w dobrej wierze przyjmowaliśmy jako integralnie związane z wiarą katolicką.
A zatem? Duszo katolicka! Niezależnie od tego, ile wiosen egzystujesz na tym świecie, nie wahaj się zakwestionować w Twoim myśleniu i Twojej praktyce tego, co Pan Bóg pozwolił Ci uświadomić sobie jako niezgodne z niezmutowaną katolicką wiarą, tradycyjnym katolickim kultem, ewangeliczną katolicką moralnością.
„Nie bądźcie więc dla siebie wrogami i nie wahajcie się zawrócić ze złej drogi” (Św. Hipolit, Odparcie wszelkich herezji).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Po śladach Św. Jana Chrzciciela

Św. Jan Chrzciciel jest głosicielem nieskorumpowanym, prostolinijnym, pokornym wobec Boga i posłusznym Bogu – to, co należało od Boga ludziom powiedzieć, powiedział. Bez względu na osoby. Mówi prawdę. Wskazuje na Chrystusa.
Kapłan katolicki jest głosicielem nieskorumpowanym, prostolinijnym, pokornym wobec Boga i posłusznym Bogu – to, co należy od Boga ludziom powiedzieć, mówi. Mówi prawdę. Bez względu na osoby. Wskazuje na Chrystusa.
Roztropny katolicki duchowny nie zabiega o rozwijanie kontaktów towarzyskich z ludźmi, którzy przychodzą do niego do spowiedzi. Pomijając wzgląd ludzki, jest zawsze gotowy wszystkim i każdemu – małym i wielkim – mówić to, co jest słuszne, głosić Bożą naukę i nastawać „w porę i nie w porę” (2 Tm 4, 2). Spełnia misję wysłannika Bożego. Z takiej kapłańskiej służby dusze odniosą pożytku wiele.
W czasach zamętu powszechnego głos Prawdy nie zamilknął.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Diabeł odegnany

To jest pewne: diabeł jest bardzo zainteresowany, aby dusze pod te trzy adresy codziennie nie zaglądały. Na wiele sposobów usiłuje odciągnąć dusze od katolickich treści, od Prawdy, od kapłana.
Trzeba diabła odegnać! Czytam, słucham, rozważam, wprowadzam w czyn. Chętnie.

A adresy są te trzy:

sacerdoshyacinthus.com

actualia.blog

verbumcatholicum.com

Komu już Pan Bóg w duszy łaską zrozumienia zaświecił, trzy adresy odwiedza codziennie!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Troska o zbawienie własnej duszy zawsze nagląca i priorytetowa

Czasy zamętu powszechnego. Nie ma nic zdrożnego, jeśli rzeczowo dociekamy, kto w Kościele jest masonem, albo kto mówi i działa jak mason, albo kto, ile i jakich błędów nawprowadzał do Kościoła przez ostatnie lat kilkadziesiąt.
I wszelkie inne starania, mające na celu odkrycie prawdy o niszczeniu Kościoła, katolickiej doktryny, kultu i moralności są uprawnione, a nawet są obowiązkiem duszy katolickiej, która wiedzieć powinna, co jest istotnie katolickie, a co nim nie jest. A wiedzieć powinna, aby to, co jest katolickie, przyjąć, a to, co katolickim nie jest – odrzucić.
Równocześnie powinna nam towarzyszyć rzetelna troska o uświęcenie i zbawienie własnej duszy. Czemu bowiem miałaby służyć nasza wiedza o masońskich wpływach w Kościele, jeśli nasza dusza leżałaby odłogiem, w grzechu i bezczynności?
Troska o uświęcenie i zbawienie własnej duszy skupia się, jak w soczewce, w szczerej, pokornej, dobrej spowiedzi. Diabeł skutecznie wygasił w wielu duszach zainteresowanie Sakramentem Pokuty.
Troskę o duszę należy powierzać spowiednikowi nieskazitelnej katolickiej ortodoksji. Nawet jeśli trzeba dojechać 100 kilometrów. Albo więcej.
A w konfesjonale nie udowadniamy spowiednikowi, że nie jesteśmy tacy źli, ale z pokorą i z sercem skruszonym wyznajemy Bogu nasze własne grzechy, któreśmy wobec Boga i ludzi popełnili.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na 3 Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 21.06.2020 r.

Kazanie na 3 Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, wygłoszone 21.06.2020 r. w kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu, podczas Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Uczciwość

I trzeba się przyznać do grzechu, i trzeba uderzyć się we własne piersi – ponad 50 lat temu nie obroniliśmy katolickiej Mszy Świętej. To jest nasza wielka wina. To jest moja wielka wina.
Czas na nawrócenie. Nie można się kultem Bożym bawić i biegać to tu, to tam. Skoro już ktoś dowiedział się o problemie zmiany wiary i kultu – proces w ramach struktur kościelnych – ma święty obowiązek wobec Boga wrócić do katolickiej wiary i do katolickiego kultu.
Msza święta w rycie rzymskim nie jest opcją. Powrót do niej jest katolickim obowiązkiem duszy wobec Boga.
Pospieszajmy z decyzjami miłymi Niebu!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 19.06.2020 r.

Kazanie na uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, wygłoszone 19.06.2020 r. w kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu, podczas Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.