Miesiąc: Grudzień 2015

Ad memoriam

Missa

Składam wyrazy szacunku i czci dla Czcigodnych śp. Biskupów i Kapłanów, którzy odeszli do wieczności a za życia na ziemi, pośród wielu trudności, zachowali wierność codziennej celebracji tradycyjnej Mszy Świętej→ i katolickiej niezmutowanej doktrynie, i uczyli wiernych drogi świętości zakorzenionej w Tradycji→. Albowiem ich kapłańska służba była miła Panu Bogu i pożyteczna dla zbawienia dusz.
Składam wyrazy szacunku i czci dla Czcigodnych Biskupów i Kapłanów, którzy w czasach pomieszania powszechnego, pośród wielu trudności, zachowują wierność codziennej celebracji tradycyjnej Mszy Świętej→ i katolickiej niezmutowanej doktrynie, i uczą wiernych drogi świętości zakorzenionej w Tradycji→. Albowiem ich kapłańska służba jest miła Panu Bogu i pożyteczna dla zbawienia dusz.
Oto piękne karty Kościoła. Wspomnienie ku podwyższeniu wiary katolickiej.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Żaden katolicki pasterz nie wzywa do globalnego mieszania się z innowiercami

Nie mówimy o pasterzach katolickich de nomine. Mówimy o pasterzach katolickich de facto. Mówimy o czasach, kiedy z ust najwyższych urzędników establishmentu posoborowego słyszymy antykatolickie sentencje, że nawracanie ludzi na wiarę katolicką jest głupotą, niedorzecznością, procederem zbędnym i niestosownym.
Powodowany troską o zbawienie dusz żaden katolicki pasterz nie będzie wykorzystywał religii do wzywania katolików do bezwarunkowego otwierania granic wszelkich dla ludzi innych religii. Jest niebezpieczeństwo indyferentyzmu religijnego. Jest zatem problem zagrożenia zbawienia wiecznego wielu.
To tylko jeden aspekt – najważniejszy z punktu widzenia katolickiej troski duszpasterskiej, troski o zbawienie dusz – Salus animarum suprema lex*. Są i inne aspekty – ważne.
Nie mówimy o pasterzach katolickich de nomine. Mówimy o pasterzach katolickich de facto. Żaden katolicki pasterz nie będzie wzywał do globalnego mieszania się z innowiercami.

– – –
* Zbawienie dusz najwyższym prawem.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Pięknie jest być katolikiem

Jeden jest Kościół założony przez Jezusa Chrystusa – jeden, święty, katolicki, apostolski.
Jedna jest prawdziwa wiara, której udziela (łaska) i naucza (doktryna) Jezus Chrystus – wiara katolicka, jedyna wiara dająca zbawienie duszy. Wiara spójna, niesprzeczna, prawdziwa. Umysł czuje się tu bezpieczny, bo jest w środowisku prawdy.
Jest coś niezwykle pięknego w pokornym przyjęciu całego, nieuszczuplonego i niezdeformowanego, depozytu wiary – Objawienia Bożego zawartego w Piśmie świętym i Tradycji, rozumianej tak, jak ją przez wieki rozumiał Kościół.
Jest coś niezwykle pięknego w oddawaniu czci Panu Bogu w świętej liturgii w taki sposób, jak to czynił Kościół przez wieki.
Jest coś niezwykle pięknego w prowadzeniu życia świętego według Ewangelii, począwszy od życia w łasce uświęcającej i od solidnego wypełniania obowiązków stanu, jak czyniły przed nami rzesze świętych.
Pięknie jest być katolikiem. Droga bezpieczna. Pewna. Droga zbawienia.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Upokórz się przed misterium Mszy Świętej

Missa (6)

Ciągle o Mszy Świętej→ – takiej, jaką Kościół sprawował przez całe wieki.
W Kościele Msza Święta jest u siebie. A ty, kimże jesteś, byś ją z Kościoła przepędzał, marginalizował ją i oskarżał? To ty jesteś gościem w Kościele, przyjętym, adoptowanym domownikiem. Ten status nie daje ci prawa pomiatania Mszą Świętą, która przez wieki konstytuowała Kościół Katolicki.
W Kościele Msza Święta jest u siebie. Mówimy o Mszy Świętej→ – takiej, jaką Kościół sprawował przez całe wieki.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Kobiety dochodzą do rozumu i wracają do katolickiej praktyki

Komunia Bp Schneider

Biskup Athanasius Schneider w wywiadzie→, jakiego udzielił w Waszyngtonie 14 lutego 2015, mówił między innymi:
„Prezbiterium musi zostać oddzielone od nawy przez balaski przed ołtarzem, aby pokazać, że ołtarz jest miejscem świętym. Jest to obraz nieba, do którego zmierzamy. Nawa jest jakby naszym środkiem transportu – łodzią [z łaciny] i w niej niejako podróżujemy, ale to ołtarz i Tabernakulum jest symbolem nieba, do którego zmierzamy. Z kolei kapłan reprezentuje Chrystusa, odprawia Mszę Świętą w zastępstwie Chrystusa-Głowy. Dlatego przy ołtarzu powinni być tylko ci, którzy w pewien sposób uczestniczą w kapłaństwie – tylko mężczyźni, nie kobiety, ponieważ nie mogą one przyjąć kapłaństwa. Kobieta reprezentuje całokształt wiernych. Dlatego to ministranci bądź mężczyźni powinni służyć podczas Liturgii, nawet jeśli nie są wyświęceni, ponieważ w pewien sposób są połączeni z kapłaństwem, przez swoją płeć. Dodatkowo, w kościele wszystko jest ułożone według hierarchii, na podobieństwo nieba: kapłan, diakon, ministranci – wszyscy reprezentujący kapłana odprawiającego Mszę Świętą. Nawet mali chłopcy reprezentują kapłana, choć oczywiście w sposób niesakramentalny. Także czytania i inne czynności powinny być wykonywane w prezbiterium przez mężczyzn”.
Wtargnięcie kobiet do prezbiterium jest całkowicie sprzeczne ze stałą dwutysiącletnią praktyką katolicką.
A tutaj przywołam to, o czym pisałem trzy lata temu. Tak, to jest wiadomość sprzed trzech lat. Otóż 13 lat temu pewna kobieta w środowisku polonijnym zaczęła biegać po prezbiterium i pełnić funkcję lektorki, czytając Pismo Święte podczas Mszy Świętych. 3 lata temu podjęła decyzję o wycofaniu się. Wiadomość przysłała mi osobiście.
Kobiety dochodzą do rozumu i wracają do katolickiej praktyki. Wypada mieć nadzieję, że porzucą przestrzenie aberracji i przyjdą do źródła krystalicznego – do Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.


 treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Jest Boże Narodzenie

Christus natus est nobis!
Chrystus nam się narodził!

BozeNarodzenie

Wszystkim Szanownym Czytelnikom oraz ich Rodzinom składam serdeczne życzenia błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz obfitości łask w Roku Pańskim 2016.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy z okazji Świąt ofiarowali mi dar życzliwego słowa i modlitwy.

z codzienną pamięcią w modlitwie
ks. Jacek Bałemba SDB

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus