Miesiąc: lipiec 2020

Uważajmy, co siejemy!

Co po nas zostanie? Uważajmy, co siejemy – słowem i czynem. Dobro, które czynimy, przyniesie owoc w sercach naszych bliźnich. Zło, które czynimy, trudno będzie naprawić.
Berengariusz, który negował katolicką doktrynę o Najświętszym Sakramencie, kiedy już się nawrócił i wyrzekł się błędów, przed śmiercią lękał się nie tyle o zbawienie swojej duszy, co o zbawienie tych, których swoją herezją do błędu skłonił.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

By umysł wykazał się suwerennością

Aby umysł nasz funkcjonował na właściwych obrotach – w prawdzie! – i by wykazał się suwerennością wobec otaczających nas błędów, trzeba spełnić przynajmniej pięć warunków:

– życie w stanie łaski uświęcającej,
– unikanie jak ognia wszelkich grzechów przeciwnych cnocie czystości,
– radykalne ograniczenie kontaktu z mediami obcymi wierze katolickiej i tymi, które podają się za katolickie, a podają treści odbiegające od katolickiego depozytu wiary,
– prowadzenie głębokiego, regularnego życia modlitwy,
– codzienny kontakt z prawdą – codzienna lektura tradycyjnych katolickich katechizmów.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Betonowe etykietki

NB Artykuł nie dotyczy prawowitych procedur sądowniczych, lecz okoliczności życia codziennego i międzyludzkich odniesień.


Nolíte iudicáre, ut non iudicémini.
„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni” (Mt 7, 1).

Wśród grzechów przeciwnych miłości bliźniego jest proceder, który moglibyśmy obrazowo nazwać: przyklejanie bliźnim betonowych etykietek. Szafowanie na prawo i lewo epitetami niewzruszonymi: ten lub tamten człowiek jest taki i basta! Niewzruszona pewność. Już opinii na temat tego a tego człowieka nie zmienię. On jest taki i basta!
Człowiek, który przykleja bliźnim betonowe etykietki, oprócz tego, że grzeszy (dopuszczając się grzechu obmowy lub oszczerstwa, lub niszczenia dobrej opinii), wykazuje się brakiem realizmu. Nie bierze bowiem pod uwagę wolnej woli. Nie bierze pod uwagę, że człowiek, dopóki żyje tu, na ziemi, może się zmienić – czasem w jednej chwili, czasem jedną decyzją, czasem niespodziewanie. I może w jednej chwili z diabła stać się aniołem, albo z anioła stać się diabłem. Dzisiaj wydając wyrok na tego oto człowieka, przyklejając mu betonową etykietkę, mogę już się mylić, bo ten człowiek może już nie być taki, jak wczoraj, jak miesiąc temu, jak rok czy lata temu.
Wielkim realizmem wykazał się święty Augustyn, gdy pisał:

„Wszędzie pełno nierozważnych sądów. Ten, o którym zwątpiliśmy, nagle się nawraca i staje się najlepszym. Ten zaś, po którym wiele się spodziewaliśmy, nieoczekiwanie upada i staje się najgorszym” (Kazanie 46 – O pasterzach).

Strzeżmy się przyklejania bliźnim betonowych etykietek! Człowiek może się zmienić. A jeśli dopuściliśmy się grzechu oszczerstwa, czyli krzewienia o bliźnim złych nieprawdziwych opinii, przypisując mu złe słowa, których nie wypowiedział, złe czyny, których nie popełnił lub złe intencje, których nie miał, mamy święty obowiązek oszczerstwo odwołać. W przeciwnym wypadku nawet spowiedź nie przyniesie nam odpuszczenia naszego grzechu. Grozi nam wieczne potępienie. Obowiązek odwołania oszczerstwa jest ścisły. Odwołanie, słowo sprostowania, powinno zostać wypowiedziane i powinno dotrzeć do wszystkich, do których wcześniej padło słowo oszczerstwa.
Osądzanie bliźniego i wydawanie na niego wyroków, przyklejanie bliźnim betonowych etykietek, jest wchodzeniem w buty Pana Boga. Zuchwałość to niezwykła.
Pisze Apostoł Narodów: „Kim jesteś ty, co się odważasz sądzić cudzego sługę? To, czy on stoi, czy upada, jest rzeczą jego Pana” (Rz 14, 4).
„Przeto nie możesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy zabierasz się do sądzenia. W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, [w tej] sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co osądzasz” (Rz 2, 1).
„Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc” (1 Kor 4, 5).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Męski zakup

Skoro już podjęliśmy miłą Niebu decyzję związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z Mszą Świętą w rycie rzymskim, dołóżmy starań, aby brać w niej udział coraz lepiej – w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym.
Sobór Trydencki naucza: „Jest jasne, że należy dołożyć wszelkich starań i dokładności, aby ta Ofiara była składana z największą możliwą wewnętrzną prawością i czystością serca, a także z wyrazami zewnętrznej pobożności i szacunku”.
Do owych wyrazów zewnętrznej pobożności i szacunku można zaliczyć między innymi ubiór, strój, który powinniśmy zakładać, idąc na katolicką Mszę Świętą.

Mężczyźni zadbani, pod krawatem!

Msza Święta jest kultem Bożym. A kult Boży wymaga stroju odświętnego.
Przez wieki – także w naszej Ojczyźnie – wierni różnych stanów doskonale to rozumieli i wiedzieli, że do kościoła należy ubierać się inaczej niż na co dzień. Odróżniało się rozumnie strój codzienny od stroju świątecznego.

Jeśliby któryś z Panów nie miał jeszcze stroju odświętnego,
niechże podejmie decyzję i uczyni zakup:
spodnie, marynarka, koszula, krawat.
Kolorystycznie stosowne, do okoliczności odpowiednie.

To już jest coś: mężczyzna ma w szafie strój na niedzielną Mszę Świętą. Zakłada go, kiedy wybiera się na katolicką Mszę Świętą – Mszę Świętą w rycie rzymskim.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na święto Św. Anny, 26.07.2020 r.

Kazanie na święto Św. Anny, wygłoszone 26.07.2020 r. w kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu, podczas Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Mężczyzna wybiera się na Mszę Świętą w rycie rzymskim

Skoro już podjęliśmy miłą Niebu decyzję związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z Mszą Świętą w rycie rzymskim, dołóżmy starań, aby brać w niej udział coraz lepiej – w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym.
Sobór Trydencki naucza: „Jest jasne, że należy dołożyć wszelkich starań i dokładności, aby ta Ofiara była składana z największą możliwą wewnętrzną prawością i czystością serca, a także z wyrazami zewnętrznej pobożności i szacunku”.
Do owych wyrazów zewnętrznej pobożności i szacunku można zaliczyć między innymi ubiór, strój, który powinniśmy zakładać, idąc na Mszę Świętą.

Mężczyźni zadbani, pod krawatem!

Msza Święta jest kultem Bożym. A kult Boży wymaga stroju odświętnego.
Przez wieki – także w naszej Ojczyźnie – wierni różnych stanów doskonale to rozumieli i wiedzieli, że do kościoła należy ubierać się inaczej niż na co dzień. Odróżniało się rozumnie strój codzienny od stroju świątecznego.
A jeśli dla kogoś jest pewną niedogodnością przy temperaturach upalnych ubierać się do kościoła odświętnie, niech pomyśli, że Msza Święta jest uobecnieniem Golgoty i niezmierzonych cierpień Zbawiciela, i niech w duchu umartwienia ofiaruje swoje niewielkie niedogodności Chrystusowi. Byłoby dowodem mizernego poziomu duchowości, gdyby mężczyzna wybierający się do kościoła myślał bardziej o swojej wygodzie niż o cierpieniach Zbawiciela i o daniu dobrego, budującego przykładu innym uczestnikom celebracji.
Dzieci zapamiętają na całe życie dobry przykład swojego ojca, który szacunek dla Mszy Świętej okazywał przez strój odświętny. To jest ojcowska nauka dawana dzieciom, zwłaszcza synom – nie słowami, ale własnym przykładem.
Jeśli myślimy o poważnym przywracaniu w naszej Ojczyźnie katolickiego kultu – Mszy Świętej w rycie rzymskim – musi to być widoczne, także w stroju stosownym. Szacunek dla Mszy Świętej okazuje się także w ten sposób.
Mężczyźni niech staną na wysokości zadania! Msza Święta jest bowiem wydarzeniem uroczystym, świętym, wzniosłym. Najświętszym!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kierowcy!

25 lipca przypada święto Św. Jakuba Apostoła oraz wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżnych.
Reguła bezpieczeństwa:

Wyruszamy w trasę z czystym sercem – w stanie łaski uświęcającej.

Przed każdą jazdą modlimy się, przynajmniej tak:

– Znak Krzyża,
– Pod Twoją obronę…
– Św. Krzysztofie, módl się za nami.

Opieka Boża i zachowanie przepisów ruchu drogowego niech nas bezpiecznie prowadzą!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Epizod budujący

Lata siedemdziesiąte, więc jeszcze głęboka komuna. Szkoła Podstawowa nr 103 im. Stanisława Wyspiańskiego, przy ul. Zachodniej 2 we Wrocławiu. Na skutek późniejszych restrukturyzacji oświatowych szkoła już nie istnieje.
Był ówcześnie dość powszechny wśród dziatwy szkolnej zwyczaj prowadzenia pamiętnika, który dawało się kolegom i koleżankom z klasy, aby wpisali tam myśl stosowną. Bywało, że i nauczyciele zostawiali swoje wpisy, jeśli się ich o to poprosiło.
Pani Maria Wrona uczyła nas matematyki i przez kilka lat była naszą wychowawczynią. Z datą 25 stycznia 1972 roku wpisała mi do pamiętnika:

Sercem bądź zawsze przy Tym, który jest „… drogą, prawdą i życiem”.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kilka refleksji do osób starszych

Dojrzałością wieku starszego jest świadomość przemijalności i coraz wyraźniejsze skoncentrowanie na sprawach najistotniejszych, do których należy sprawa zbawienia duszy, zjednoczenie duszy z Bogiem, przygotowanie duszy do wieczności.
Niedojrzałością wieku starszego byłoby przedłużanie młodości, przesadna aktywność w sprawach zewnętrznych i doczesnych, styl życia taki, jakby życie doczesne miało tu trwać wiecznie.
Jeśli dzieci są już odchowane i są na swoim, przywilej zmniejszenia zakresu absorbujących obowiązków osoba dojrzała potraktuje jako wezwanie do spożytkowania czasu w aspekcie wieczności.
Dobrze zatem uczyni osoba starsza, jeśli:

– więcej czasu poświęci modlitwie, częściej i na dłużej weźmie do ręki Różaniec,
– częściej – także w dni powszednie – weźmie udział we Mszy Świętej w rycie rzymskim,
– codziennie poświęci czas na budującą lekturę, zwłaszcza na katolickie tradycyjne katechizmy, żywoty Świętych oraz pisma kanonizowanych mistyków, pouczenia o modlitwie, przyjmowaniu sakramentów świętych i życiu duchowym.

W ten sposób osoba starsza godnie uczci Pana Boga i uświęci swoją duszę, przygotowując ją do wieczności. Wiele łask wyprosi także innym i będzie w stanie udzielić roztropnej rady – zawsze w zakresie nieskazitelnego katolickiego depozytu wiary.
Jest do odradzenia(!) tracenie czasu na media z nazwy katolickie, które de facto krzewią zmienioną religię. Tą zmienioną religią jesteśmy karmieni od kilkudziesięciu lat. Zmieniona religia prowadzi do piekła, choćby wyglądała pastelowo i miała łagodny głos.
Czas wracać do wiary katolickiej. Tylko wiara katolicka prowadzi do wiecznego zbawienia duszy.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Leon XIII o Najświętszym Sakramencie

„Sakrament ten winien być uważany za ognisko, w którym się skupia całe życie chrześcijańskie. Dzieje się to wtedy, gdy staje się on przedmiotem pobożnego rozmyślania, gdy oddaje się należną mu cześć, czy wreszcie wtedy, gdy przyjmuje się go z czystością i świętością serca. Wszystkie inne środki pobożności, jakiekolwiek by nie były, w nim się streszczają i ostatecznie zmierzają do tego jednego. Dlatego nie dziwi nas ta przyjazna zachęta Chrystusa i jeszcze wspanialsza obietnica, która głównie sprowadza się do tej tajemnicy i w niej się codziennie spełnia: «Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11, 28)”.

Leon XIII, Mírae caritátis – O Przenajświętszej Eucharystii


Jeśli obowiązki stanu nam pozwalają,
przybiegajmy na Mszę Świętą w rycie rzymskim w dni powszednie!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kościół Katolicki o obrzędach Sakramentów

Sobór Trydencki, Sesja 7, 3 marca 1547, Dekret o sakramentach, Kanony o sakramentach w ogólności, Kanon 13

Si quis dixerit, receptos et approbatos Ecclesiæ Catholicæ ritus, in solemni Sacramentorum administratione adhiberi consuetos, aut contemni, aut sine peccato a ministris pro libito omitti, aut in novos alios per quemcumque Ecclesiarum Pastorem mutari posse: anathema sit.

Gdyby ktoś mówił, że przyjęte i uznane obrzędy Kościoła Katolickiego, zwyczajowo stosowane przy uroczystym udzielaniu Sakramentów, mogą być lekceważone lub dowolnie i bez grzechu pomijane, lub zmieniane na inne nowe przez któregokolwiek Pasterza Kościołów – niech będzie wyklęty.


Kanon ma charakter doktrynalny, a nie czysto dyscyplinarny. Rzeczową analizę tego zagadnienia podaje m.in. mgr inż. Michał Rzepka w artykule Kanon 13 Sesji VII Soboru Trydenckiego, konstytucja Quo primum a zakres zmian w liturgii. Artykuł został opublikowany w 1 numerze czasopisma „Goniec Tradycji” (s. 6-11).
Czasopismo możemy otrzymać, kontaktując się z Wydawcą, którym jest Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus – kontakt i zamówienia
 tutaj

Dzięki uprzejmości Wydawcy, udostępniamy wersję do pobrania:

M. Rzepka, Kanon 13…pdf

Katolik kształci się chętnie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na 7. Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 19.07.2020 r.

Kazanie na 7. Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, wygłoszone 19.07.2020 r. w kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu, podczas Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB

Słowa świętej Ewangelii: Mt 7, 15-21

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Idziemy do kościoła

Skoro już podjęliśmy miłą Niebu decyzję związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z Mszą Świętą w rycie rzymskim, dołóżmy starań, aby brać w niej udział coraz lepiej – w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym.
Sobór Trydencki naucza: „Jest jasne, że należy dołożyć wszelkich starań i dokładności, aby ta Ofiara była składana z największą możliwą wewnętrzną prawością i czystością serca, a także z wyrazami zewnętrznej pobożności i szacunku”.
Do owych wyrazów zewnętrznej pobożności i szacunku można zaliczyć między innymi ubiór, strój, który powinniśmy zakładać, idąc na Mszę Świętą.

Mężczyźni zadbani, pod krawatem.
Niewiasty ubrane gustownie
i z zachowaniem wymogów niewieściej skromności.

Przez wieki – także w naszej Ojczyźnie – wierni różnych stanów wiedzieli, że do kościoła należy ubierać się odświętnie.
Msza Święta jest bowiem wydarzeniem uroczystym, świętym, wzniosłym.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Źródła na czas zamętu powszechnego: sakramenty święte

Sakramentalne źródła życia duchowego.
Życie duchowe – coraz doskonalsze zjednoczenie naszej duszy z Bogiem – oprzyjmy na praktyce częstej spowiedzi i częstej Komunii Świętej.
Spowiedź odprawiana u kapłana nieskazitelnej ortodoksji katolickiej, nawet jeśli trzeba dojechać 100 kilometrów i więcej.
Spowiedź odprawiana przynajmniej raz miesiącu i jak najszybciej w razie popełnienia grzechu ciężkiego (Boże, uchowaj).
Komunia Święta przyjmowana podczas Mszy Świętej w rycie rzymskim, nawet jeśli trzeba dojechać 100 kilometrów i więcej.
Komunia Święta przyjmowana w każdą niedzielę oraz – jeśli obowiązki stanu nam pozwalają – w dni powszednie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Źródła na czas zamętu powszechnego: doktryna katolicka

Kompletujmy Bibliotekę ’58!
Systematyczna codzienna lektura katolickich treści – zwłaszcza z poniższych trzech nurtów tematycznych – pozwoli nam wiarę katolicką poznać i w niej wzrastać oraz uczyni nas zdolnymi do zdiagnozowania i odrzucenia powszechnie od kilkudziesięciu lat krzewionych pod katolickim szyldem błędów. Lektura ta pouczy nas także o życiu duchowym, byśmy troskę o postęp naszej duszy w świętości mieli na uwadze codziennie i detalicznie:

tradycyjne katolickie katechizmy,
żywoty Świętych,
pisma kanonizowanych mistyków, pouczenia o modlitwie, przyjmowaniu sakramentów świętych i życiu duchowym.

Jeżeli z tych trzech zakresów tematycznych będziemy czytać choćby po jednej stronie dziennie – codziennie – w krótkim czasie dusza nasza odniesie pożytku wiele.

Biblioteka ’58.
Na lekturę katolicką czas mieć muszę. Codziennie.
Minimum: 3 strony dziennie. Codziennie.
Lektura zbawienna.
W czasach zamętu powszechnego – konieczna!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Rocznice

14 lipca Roku Pańskiego 2020 obchodziliśmy 450. rocznicę bulli św. Piusa V Quo primum.
W ubiegłym roku – Roku Pańskim 2019 – obchodziliśmy 50. rocznicę powszechnego wprowadzenia novus ordo missae, mszy zreformowanej.
Wobec tych okoliczności warto przypomnieć dwa referaty, które zostały wygłoszone w ubiegłym roku w Warszawie.Krótka analiza krytyczna Novus Ordo Missae darem dla Kościoła na czasy zamętu powszechnego
.Mgr inż. Michał Rzepka, Najsmutniejsza z rocznic albo Złote Gody Novus Ordo, czyli Krótka analiza informacyjna rytu Pawła VI (wykład w dwóch częściach).

Cz. 1:

Cz. 2:


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Św. Pius V, bulla Quo primum, 14 lipca 1570 A.D.

Dzisiaj – 14 lipca Roku Pańskiego 2020 – przypada 450. rocznica papieskiej bulli Św. Piusa V Quo primum, ustanawiającej po wsze czasy katolicki kanon Mszy Świętej – ryt i ceremonie.
Poważne przyjęcie rozporządzeń świętego Papieża i powrót do katolickiego kultu – Mszy Świętej w rycie rzymskim – sprawi, że Pan Bóg w Trójcy Świętej Jedyny będzie godnie i doskonale czczony.
Poważne przyjęcie rozporządzeń świętego Papieża i powrót do katolickiego kultu – Mszy Świętej w rycie rzymskim – sprawi, że będzie stopniowo zanikać całe spektrum profanacji, uzurpacji i aberracji, związanych z mszą reformowaną – novus ordo missae.
Kardynał Alfredo Ottaviani i Kardynał Antoni Bacci pisali 25 września 1969 roku:

Novus Ordo Missae – biorąc pod uwagę elementy nowe i podatne na rozmaite interpretacje, ukryte lub zawarte w sposób domyślny – tak w całości, jak w szczegółach, wyraźnie oddala się od katolickiej teologii Mszy Świętej, sformułowanej na XX sesji Soboru Trydenckiego. Ustalając raz na zawsze kanony rytu, Sobór ten wzniósł zaporę nie do pokonania przeciw wszelkim herezjom atakującym integralność tajemnicy Eucharystii.

Dzisiaj biegnijmy z gorliwością, aby wziąć udział we Mszy Świętej w rycie rzymskim i z serca Panu Bogu za ten najdrogocenniejszy dar podziękować!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Przepraszam

Słowo przepraszam zostało przeze mnie wypowiedziane publicznie z ambony w Gietrzwałdzie, dnia 13 czerwca Roku Pańskiego 2020 – w kontekście 30. rocznicy moich święceń kapłańskich, które przyjąłem 12 czerwca Roku Pańskiego 1990.
Po miesiącu ponawiam to słowo publicznie – w kontekście 450. rocznicy bulli Św. Piusa V Quo primum, która przypada 14 lipca Roku Pańskiego 2020.

„Za wszystko, cokolwiek przez te 30 lat było moją niewiernością nieskazitelnemu depozytowi wiary w zakresie głoszonej doktryny, sprawowanego kultu i świętości życia kapłańskiego – przepraszam Pana Boga, Kościół i dusze.
Proszę Pana Boga i Matkę Bożą o łaskę wierności do końca. A czcigodnych konfratrów w kapłaństwie oraz drogich wiernych proszę o modlitwę”.

Skromny wątek osobisty – od 35:15:


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na 6. Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 12.07.2020 r.

Kazanie na 6. Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, wygłoszone 12.07.2020 r. w kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu, podczas Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.