Miesiąc: maj 2021

O owcach i wilku, o Pasterzu i najemniku

Nie jest zadaniem katolickiego kapłana wypędzać Chrystusowe, bezbronne owce na tereny łowieckie wilka!
Jest zadaniem – świętym obowiązkiem! – kapłana katolickiego przygarniać Chrystusowe owce do Chrystusowej, bezpiecznej zagrody. Tą zagrodą jest Kościół Katolicki – jeden, święty, katolicki, apostolski Kościół. Jedyny prawdziwy Kościół. Jedyny Kościół założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa (zob. Mt 16, 18). Jedyny Kościół do zbawienia prowadzący.


„Złodziej nie przychodzi, tylko żeby kradł, a zabijał i tracił. Ja przyszedłem, żeby życie miały, i obficiej miały. Jam jest pasterz dobry. Dobry pasterz duszę swoją daje za owce swoje. Lecz najemnik, i ten, co nie jest pasterzem, którego owce nie są własne, widząc wilka przychodzącego, i opuszcza owce, i ucieka, a wilk porywa, i rozprasza owce; najemnik zaś ucieka, bo jest najemnikiem, i nie zależy mu na owcach” (J 10, 10-13).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na uroczystość Trójcy Przenajświętszej, 30.05.2021 r.

Kazanie na uroczystość Trójcy Przenajświętszej, 30.05.2021 r.
Kościół pw. Św. Józefa Rzemieślnika, Międzybórz.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Piorunowanie

Ksiądz piorunuje przeciwko grzechowi. O ileż bardziej dusza, która jest w grzechu ciężkim, sama powinna piorunować przeciwko samej sobie!
Zbierz się. Przygotuj. I odpraw dobrą spowiedź. Quam primum!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Nie zwlekaj z nawróceniem ani dnia!

Jeżeli mamy nieszczęście popełnić grzech ciężki, nie zwlekajmy ze spowiedzią ani dnia!
Każdy dzień przeżyty w grzechu ciężkim, bez łaski uświęcającej, jest dniem straconym dla wieczności. A jeśli ktoś umiera w takim stanie i bez szczerego żalu za grzechy, idzie na wieczne potępienie, do piekła. Bywają śmierci nagłe i niespodziewane.
Są miejsca w Polsce, gdzie katolicki kapłan czeka w konfesjonale codziennie.


„Nie odwlekaj nawrócenia się do Pana
i nie odkładaj z dnia na dzień” (Ekli 5, 8).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Nawrócenie w rodzinie

Bywa, że żona chce nawrócić męża. Jeśli sama ma sumienie obciążone grzechem ciężkim, najpierw niech sama odprawi dobrą spowiedź, przywracając swojej duszy skarb łaski uświęcającej.
Bywa, że mąż chce nawrócić żonę. Jeśli sam ma sumienie obciążone grzechem ciężkim, najpierw niech sam odprawi dobrą spowiedź, przywracając swojej duszy skarb łaski uświęcającej.
Bywa, że ojciec chce nawrócić syna. Jeśli sam ma sumienie obciążone grzechem ciężkim, najpierw niech sam odprawi dobrą spowiedź, przywracając swojej duszy skarb łaski uświęcającej.
Bywa, że matka chce nawrócić córkę. Jeśli sama ma sumienie obciążone grzechem ciężkim, najpierw niech sama odprawi dobrą spowiedź, przywracając swojej duszy skarb łaski uświęcającej.
Święta Monika uczy nas o pierwszeństwie uświęcenia własnej duszy. Potem jest odpowiedzialność za zbawienie naszych bliskich – płynąca z czystego sumienia.
Czytajmy uważnie i po wielekroć żywot świętej Moniki!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Diabeł ukryty

Zdarza się, że małżeństwa, w których mąż i żona mają sumienia obciążone grzechem ciężkim, bywają związkami bardzo zgodnymi, niekonfliktowymi. Cóż za złudzenie!
O jakim dobrym związku może być mowa, jeśli brak łaski uświęcającej i Pan Bóg – przez grzechy – wypędzony z serca?


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Wspomożenie Wiernych, módl się za nami.

24 maja obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych.
7 października 1571 r. oręż chrześcijański odniósł pod Lepanto decydujące zwycięstwo nad flotą turecką. Na pamiątkę tego zwycięstwa papież św. Pius V włączył do Litanii Loretańskiej wezwanie Auxílium Christianórum, ora pro nobis – Wspomożenie Wiernych, módl się za nami.
W roku 1815 papież Pius VII, po powrocie do Rzymu z pięcioletniej niewoli napoleońskiej w Fontainebleau, na podziękowanie za opiekę Matki Bożej nad Kościołem, ustanowił to święto dla miasta Rzymu i państwa kościelnego. W roku 1959 na prośbę biskupów polskich święto zostało rozciągnięte na nasz kraj.
Wzywając wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, módlmy się z ufnością i liczmy na hojność łaski z Nieba. Prośmy z pełnym zaufaniem o potrzebne łaski dla nas, dla naszych bliźnich, dla Kościoła Katolickiego i naszej Ojczyzny. W aktualnych czasach zamętu powszechnego módlmy się szczególnie o odrodzenie wiary katolickiej, katolickiego kultu, Kościoła Katolickiego i katolickiego papiestwa.
Jednym z najgorliwszych czcicieli i krzewicieli kultu Maryi Wspomożycielki Wiernych był św. Jan Bosko. Budując bazylikę Wspomożenia Wiernych w Turynie, kazał namalować i umieścić w niej na poczesnym miejscu obraz Maryi Wspomożycielki.
Tak motywował maryjny tytuł Wspomożenie Wiernych:

„Kiedy święta Elżbieta ujrzała Najświętszą Dziewicę wchodzącą do swojego domu, została napełniona Duchem Świętym do tego stopnia, że natchniona zaczęła prorokować: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona». Tymi słowami Duch Święty pouczył, że Najświętsza Dziewica, obdarzona łaskami z nieba, została wybrana, aby ludzkości znowu przynieść to błogosławieństwo, które zostało utracone przez Ewę i przez tyle wieków było z utęsknieniem oczekiwane.
Na słowa swojej krewnej Maryja odpowiedziała również pod natchnieniem Bożym: «Wielbi dusza moja Pana, bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia». Żeby więc chwała Maryi mogła rozszerzać się na wszystkie pokolenia i aby one mogły nazywać Ją błogosławioną, trzeba było, by wszystkie pokolenia doznawały z Jej strony niezwykłego i nieustannego dobrodziejstwa, które będąc stałym motywem ich wdzięczności uzasadniałoby wieczną Jej chwałę.
To stałe i cudowne dobrodziejstwo nie może być inne jak pomoc, którą Maryja świadczy ludziom, pomoc, która powinna obejmować wszystkie czasy oraz rozszerzać się na wszystkie miejsca i na wszystkich ludzi.
Tytuł «Wspomożenie chrześcijan», przypisywany Czcigodnej Matce Zbawiciela, nie jest rzeczą nową w Kościele Chrystusa, ale w tych ostatnich czasach zaczęto go używać w stosunku do Błogosławionej Dziewicy ze specjalnego względu. Obecnie do wzywania Maryi nie zmuszają nas sprawy prywatne, lecz bardzo ważne niebezpieczeństwa zagrażające wszystkim wiernym. Obecnie sam Kościół katolicki stał się przedmiotem ataków. Atakuje się jego prace, jego święte instytucje, jego głowę, jego naukę i karność. Kościół katolicki jest atakowany jako ostoja prawdy i nauczyciel wszystkich wiernych.
Dlatego, aby wyprosić od Boga szczególną pomoc w tych czasach, wszyscy katolicy na całym świecie uciekają się do Maryi jako wspólnej Matki, specjalnej Wspomożycielki rządzących i narodów katolickich.
Z całą słusznością twierdzimy, że Bóg Maryję ustanowił «Wspomożeniem chrześcijan» i że Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę.
Niech święta Dziewica pomaga nam wszystkim, abyśmy żyli przywiązani do nauki i Kościoła, których głową jest papież, zastępca Jezusa Chrystusa, i niech wyjedna nam łaskę wytrwania w świętej służbie Bożej na ziemi, byśmy mogli dojść do Niej w królestwie chwały w niebie” (ILG).

10 maja 1884 roku pisał w swoim liście z Rzymu, adresowanym do salezjanów i wychowanków w Turynie:

„W uroczystość Maryi Wspomożycielki będę już razem z wami przed obrazem naszej ukochanej Matki. Chcę, by to wielkie święto było obchodzone z całą okazałością, a ks. Lazzero i ks. Marchisio niech się postarają, żeby nie brakło radości także w jadalni. Święto Maryi Wspomożycielki powinno być preludium do wiekuistego święta, jakie obchodzić będziemy zjednoczeni wszyscy razem, gdy pewnego dnia znajdziemy się w niebie”.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na Zesłanie Ducha Świętego, 23.05.2021 r.

Kazanie na Zesłanie Ducha Świętego, 23.05.2021 r.
Kościół pw. Św. Józefa Rzemieślnika, Międzybórz.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Pokora w konfesjonale

W naszym przygotowaniu i odprawianiu spowiedzi może się wkraść do naszej duszy przeświadczenie, że nie jest z nami tak źle. I tak będziemy cieniować nasze wyznanie grzechów, aby tak właśnie się zaprezentować – że nie jest z nami tak źle.
Dusza prawdziwie nawracająca się będzie natomiast pokorna, zdając sobie doskonale sprawę, że wobec świętości Pana Boga każdy człowiek jest skalany. Grzeszny.
Stąd wyznanie grzechów takiej duszy będzie pokorne, szczere, prawdziwie będzie oskarżeniem siebie – z głęboką świadomością własnej grzeszności. Bez usprawiedliwiania siebie i bez wyszukiwania okoliczności łagodzących – „Wprawdzie uczyniłem to i to, ale…”.
Nie możemy w konfesjonale odgrywać roli adwokata wobec siebie samego!
Mamy na siebie Panu Bogu naskarżyć.
Mamy siebie wobec Pana Boga oskarżyć!


„Kto ukrywa złości swe, szczęścia mieć nie będzie, lecz kto wyznaje i opuści je, miłosierdzie otrzyma” (Prz 28, 13).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Powaga argumentacji

Nieskorumpowana rzetelna diagnoza trwającego od ponad pięćdziesięciu lat procesu wprowadzenia w struktury kościelne zmienionej i nadal mutującej religii, nie jest subiektywnym zestawem opinii środowisk „tradycjonalistycznych” czy zacofanych duchownych. Jest obowiązkiem każdej duszy katolickiej!
Pryncypium diagnostyczne, jako wyznacznik uczciwej metodologii, jest następujące: mamy odwieczne, autentyczne, wiarygodne nauczanie katolickie prawowitych papieży i soborów. Dwadzieścia wieków!
Odwołując się do tychże treści, podejmujmy cierpliwy – i obowiązkowy dla duszy katolickiej(!) – trud diagnozowania tego wszystkiego, co od ponad pięćdziesięciu lat jest niekatolickim zmienionym kultem, niekatolicką zmienioną doktryną, niekatolicką zmienioną moralnością.
Odwieczne nauczanie papieży i soborów potępia zmienioną religię.
Argumentacja obiektywna. Katolicka.


Te owieczki Chrystusowe trafnie rozpoznały głos fałszu zwodziciela w duchownych szatach.
„Na szczęście powierzone mu owieczki Chrystusowe, bardzo około wiary katolickiej czujne i ostrożne, przypomniały sobie zawczasu przestrogi Mojżesza i mimo podziwu dla wymowy swego proroka i pasterza, poznały się na pokusie. Przedtem szły za nim, jak owczarnia za barankiem, teraz zaczęły przed nim umykać, jak przed wilkiem” (Św. Wincenty z Lerynu, Commonitorium).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Oddanie duszy całkowite

Gdy diabeł zdaje się coraz bardziej zaciskać odrażającą, zimną, stalową obręcz nad całym globem, serce miejmy mocno zjednoczone z Panem Bogiem. Trzeba się oddać Panu Bogu na przepadłe – bez rezerw, bez zastrzeżeń i niedomówień!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na Niedzielę w Oktawie Wniebowstąpienia Pańskiego, 16.05.2021 r.

Kazanie na Niedzielę w Oktawie Wniebowstąpienia Pańskiego, 16.05.2021 r.
Kościół pw. Św. Józefa Rzemieślnika, Międzybórz.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

O pokusach i ich zwalczaniu:
– modlitwa,
– katolicka lektura.

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Dwa aspekty równie ważne

Aby nie rozminąć się z prawdą, konieczna jest rzeczowa i wieloaspektowa lektura, dotycząca rozbioru Kościoła Katolickiego i katolickiego depozytu wiary – proces trwający powszechnie, od ponad pięćdziesięciu lat.
Niewykluczone, że to, co do tej pory na ten temat napisano w Polsce, w kręgach mniej czy bardziej koncesjonowanej Tradycji, jest dalece niewystarczające, jeśli chodzi o wymagania prawdy. Żenujące są medialne odsłony podmalowywania „kościoła” posoborowego.
Katolik czyta.
Aby nie rozminąć się z łaską, konieczna jest rzetelna praca nad sobą. Nie wystarczy żyć w stanie łaski uświęcającej. Trzeba wzrastać w życiu łaski, w uległości łasce, w wierności codziennej modlitwie, w konsekwentnym odrzucaniu grzechu. Konieczna jest prostolinijność wobec Pana Boga, co zakłada między innymi gotowość do znaczącego przeorganizowania konstelacji personalnych – wielu zerwie z nami kontakty, Pan Bóg skojarzy inne układy, bazujące na szczerości i prawdzie.
Katolik rzetelnie pracuje nad doskonałością swojej duszy. Nad uświęceniem swojej duszy.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Dopuścić prawdę do głosu

Oczywiście, nie ma nic niestosownego w poznawaniu kolejnych odsłon destrukcji katolickiego depozytu wiary – w zakresie kultu, doktryny i moralności. Trzeba jednak pamiętać, że zmiana religii nastąpiła nie osiem lat temu i ma miejsce nie tylko w Niemczech, ale powszechnie – od ponad pięćdziesięciu lat. Czy dożyliśmy czasów, że uczciwość metodologiczna jest towarem rzadkim?


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na Wniebowstąpienie Pańskie, 13.05.2021 r.

Kazanie na Wniebowstąpienie Pańskie, 13.05.2021 r.
Kościół pw. Św. Józefa Rzemieślnika, Międzybórz.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Modlitwa po Komunii Świętej

Ze szczególną gorliwością módlmy się zawsze po Komunii Świętej, gdy Pan nasz Jezus Chrystus przebywa w naszym sercu – prawdziwie, rzeczywiście, substancjalnie.
Z wielkim uszanowaniem, w skupieniu, z miłością i czcią

– uwielbiajmy wtedy Pana Jezusa,
– dziękujmy za wszystkie łaski,
– przepraszajmy za swoje grzechy,
– prośmy ufnie o potrzebne łaski.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.