Miesiąc: sierpień 2020

Katolicka spójność myśli, słów i czynów

Mój śp. Ojciec w czasach – jak się to mówiło – „za komuny”, charakteryzował pewną kategorię ludzi: „Co innego myśli, co innego mówi, co innego robi”.
Dla zachowania niezbywalnych wymogów prawdy i dla własnego dobra, w palącej sprawie przywracania katolickiego kultu i katolickiej wiary, miejmy na uwadze spójność powyższych trzech elementów. Weryfikujmy ją u innych i sami ją zachowujmy.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na 13. Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 30.08.2020 r.

Kazanie na 13. Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, wygłoszone 30.08.2020 r. w kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu, podczas Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB

Ewangelia: Łk 17, 11-19
O pięknie łaski i o brzydocie grzechu

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Czynić dobro, ale jakie? – uzupełnienie istotne

W czasach, kiedy powszechnie przez wieki była krzewiona ortodoksyjna katolicka doktryna – na ambonie, w konfesjonale i na lekcjach religii – świecka dusza mogła być spokojna i nie musiała wiele czytać, by wiedzieć, jaka jest wiara katolicka i czym różni się ona od herezji.
Natomiast w czasach zamętu powszechnego, kiedy powszechnie od kilkudziesięciu lat krzewiona jest zmieniona doktryna – na ambonie, w konfesjonale i na lekcjach religii – świecka dusza musi wiele czytać, by wiedzieć, jaka jest wiara katolicka i czym różni się ona od herezji.
W czasach zamętu powszechnego lektura tradycyjnych katolickich katechizmów musi być wpisana w zakres obowiązków stanu. Zatem i w mój rozkład zajęć codzienny.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Augustynowe pouczenia

Historia sanctorum magistra vitae. Historia świętych nauczycielką życia. Święta matka i święty syn – święta Monika i święty Augustyn. Ale najpierw była wieloletnia modlitwa i łzy matki o nawrócenie syna, błąkającego się na bezdrożach grzechu i herezji. Owoce kilkudziesięcioletniej modlitwy okazały się nad wyraz szczęśliwe.
Pouczeni tym przykładem, módlmy się o wydobycie dusz ze zmienionej religii – powszechnie krzewionej od kilkudziesięciu lat. Począwszy od członków własnej rodziny.
Pouczeni tym przykładem, módlmy się o nawrócenie dusz na katolicką wiarę, jedyną prawdziwą wiarę, jedyną wiarę prowadzącą do zbawienia duszy. Wiecznego zbawienia.
Modlitwą uprzywilejowaną niech będzie Różaniec i fatimskie wezwanie do modlitwy o nawrócenie grzeszników. Wyznawanie fałszywej religii jest grzechem.
Wiele Różańców zaowocuje nawróceniem wielu dusz na wiarę katolicką. Zbawieniem.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Czynić dobro, ale jakie?

Katechizmowe przypomnienie:

Najprzedniejsze dobre uczynki

  1. Modlitwa.
  2. Post.
  3. Jałmużna.

Poza tym cnota roztropności skłania nas do realizacji tego, co do nas należy i do niezajmowania się tym, co do nas nie należy. Podstawową drogą świętości jest wierne wypełnianie obowiązków stanu.

„W czynieniu dobrze nie ustawajmy” (Ga 6, 9).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Chłopcy maryjni

Drodzy Rodzice, Ojcze i Matko, jeśli macie szczęście posiadania synów, uczcie chłopców – od maleńkości – gorliwej pobożności maryjnej. Niech chłopcy chętnie odmawiają Zdrowaś Maryjo, niech chętnie biorą do ręki Różaniec.
Gorliwa pobożność maryjna dobrze rokuje.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Pilnie pełnić dobre uczynki!

Apostoł Narodów poleca św. Tytusowi, biskupowi:
„Nauka ta zasługuje na wiarę, i chcę, abyś z całą stanowczością o tym mówił, że ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi” (Tt 3, 8).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na 12. Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 23.08.2020 r.

Kazanie na 12. Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, wygłoszone 23.08.2020 r. w kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu, podczas Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB

Ewangelia: Łk 10, 23-37
O miłości bliźniego

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Jedna kwestia

Choćbyśmy w naszym życiu położyli wyrazisty akcent na jedną tylko kwestię – na związanie się wyłączne z Mszą Świętą w rycie rzymskim i krzewienie jej znajomości wśród bliźnich – będzie to już bardzo wiele. Przysłużymy się chwale Bożej i oddamy drogocenną przysługę naszym bliźnim i własnej duszy.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Trzeba mówić expressis verbis!

Remedium na powszechne od kilkudziesięciu lat spektrum umniejszania kultu Eucharystycznego, profanacji, uzurpacji i innych aberracji – nasilające się i przyspieszające jeszcze bardziej od kilku miesięcy – jest dane Kościołowi Katolickiemu od wieków. Kościół Katolicki ma swój ryt własny. Doskonały w każdym detalu. Katolicki. Jest to ryt rzymski – Msza Święta w rycie rzymskim.
Wszelkie utyskiwania na zniszczenie kultu Eucharystycznego, które nie pokazują duszom jasno, jawnie i wyraźnie, expressis verbis, właściwego adresu – to znaczy Mszy Świętej w rycie rzymskim – są obarczone nieuczciwością wobec Boga, Kościoła i dusz. Zmowa milczenia jest dość powszechna. Niestety, nie jest to milczenie inspirowane Duchem Świętym.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Katolicka prostolinijność

Jeśli ktoś ciska gromy przeciwko modernizmowi i modernistom, a sam ciągle jeszcze związany jest ze zreformowanym kultem, to czy sam nie zalicza się do tychże, o których mówi krytycznie?
Pytanie nie jest rachunkiem sumienia robionym komukolwiek, ani wchodzeniem w sferę intencji, znaną Panu Bogu. Jest wołaniem o konsekwencję i prostolinijność. Katolicka prawda się ich domaga. A okoliczności coraz bardziej zagmatwane. Decyzje konsekwentne i prostolinijne na wagę złota. Mowa konsekwentna i prostolinijna na wagę złota.
Wierna prawdzie spójność myśli, słów i czynu wystawi mówcy dobre świadectwo. Uczyni go wiarygodnym. Przysłuży się wielu duszom.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Przyjęcie krzyża

W rozwoju życia duchowego kluczowym momentem jest świadome przyjęcie krzyża, zgoda na krzyż. Chodzi o krzyż ten właśnie, który przychodzi nam dźwigać ze zrządzenia Bożego – ani większy, ani mniejszy, tylko TEN WŁAŚNIE.
Dla własnego dobra – by nie ugrzęznąć w meandrach pychy, złudzenia i samooszukiwania się – nie uważajmy się za ludzi pobożnych i nawróconych, jeśli TEN WŁAŚNIE KRZYŻ chcemy odrzucić, odsunąć, zmniejszyć jego ciężar czy przerzucić na innych.
Podejmowanie w Kościele działań o szerszym zasięgu przed podjęciem powyższej decyzji jest obarczone wielorakim ryzykiem pobłądzenia.
Rozważajmy tajemnicę Męki Pańskiej. Chrystus uczy.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Św. Jacku, módl się za nami!

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką”. Stwórca wszechświata na początku tworząc niebo i ziemię, pozostawił ciemności nad bezmiarem wód. I rzekł: „Niechaj się stanie światłość. I stała się światłość”. I w ten sposób Bóg oświecił świat. A to, co uczynił u początku, dokonał też i przez błogosławionego Jacka. On, niby promień nowego słońca, rozproszył w Polsce ciemności grzechu, a serca Polaków oświecił światłem wiary. Światło dzienne przynosi ulgę w cierpieniach, budzi śpiących, każe śpiewać ptakom, a dzikie zwierzęta zapędza do ich kryjówek. Tak i święty Jacek, wysłany do Polski przez błogosławionego Dominika, wyzwolił Polaków z występków, obudził ich z uśpienia, skierował ku niebu i oswobodził z władzy szatana.
Imię Jacek wywodzi się ze słowa hiacynt, które oznacza zarówno kwiat, jak i szlachetny kamień. Oba te znaczenia dobrze się odnoszą do błogosławionego Jacka. Hiacynt bowiem jest rośliną o purpurowym kwiecie, Jacek zaś był w pokorze serca jak roślinka, co nie wystrzela wysoko w górę, był jak kwiat czysty i zdobny dobrowolnym ubóstwem. A szlachetny kamień tej samej nazwy, o blasku czerwieni, jest podobny do złota i jak złoto trwały. Tak i błogosławiony Jacek jaśniał światłością życia i głoszeniem Ewangelii, niezłomny w szerzeniu katolickiej wiary. Tak więc się tłumaczy znaczenie tego imienia.
Błogosławiony Jacek surowość życia przejął jak ze źródła od świętego Dominika. Odznaczał się bowiem pokorą serca, dziewiczą czystością, gorącą miłością Boga i bliźnich; była ona tak wielka, że widok strapionych i płaczących wyciskał z jego oczu strumienie łez i z płaczem błagał dla nich o zmiłowanie Boże. Miał zwyczaj spędzać noce w kościele i rzadko kiedy udawał się na spoczynek, a zmęczony czuwaniem, kładł się na kamieniu przed ołtarzem lub na ziemi i tak odpoczywał, a ciało swoje co noc aż do krwi chłostał. W piątki oraz w wigilie błogosławionej Dziewicy i Apostołów pościł o chlebie i wodzie, a wszystkie chwile swojego życia Bogu poświęcał. Zawsze bowiem oddawał się czy to nauce, czy głoszeniu słowa Bożego, czy słuchaniu spowiedzi, czy modlitwie lub też nawiedzaniu chorych i tak słowem i przykładem budował bliźnich.
W przeddzień uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny święty Jacek modlił się przed Jej ołtarzem w kościele swojego zakonu w Krakowie i gdy tak we łzach i modlitewnym uniesieniu rozważał Jej radosne i cudowne Wniebowzięcie, ujrzał wielkie światło spływające na ołtarz. Zbliżyła się do niego błogosławiona Dziewica i rzekła: „Synu mój, Jacku, raduj się, albowiem twoje modlitwy miłe są mojemu Synowi i Zbawicielowi i o cokolwiek będziesz prosił za moją przyczyną, to otrzymasz”. To rzekłszy, wśród świateł i chórów anielskich odeszła do nieba. A święty mąż Jacek, pocieszony tym objawieniem, z ufnością wypraszał u Boga to, czego pragnął.

Z dzieła Życie i cuda świętego Jacka, spisane przez Stanisława z Krakowa, lektora Zakonu Kaznodziejskiego, Wyd. L. Ćwikliński, MHP, IV, 1961, s. 841-894; cyt. za: ILG.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na święto Św. Joachima, 16.08.2020 r.

Kazanie na święto Św. Joachima, Wyznawcy, Ojca NMP, wygłoszone 16.08.2020 r. w kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu, podczas Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na Wniebowzięcie NMP, 15.08.2020 r.

Kazanie na Wniebowzięcie NMP, wygłoszone 15.08.2020 r. w kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu, podczas Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Przygotowanie do uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (3)

Ważne jest, abyśmy świętując Boże tajemnice przedkładane przez Kościół Katolicki w ciągu roku liturgicznego, rozumieli ich istotę.
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Od wieków Kościół Katolicki wyznawał tę prawdę. A uroczyście ogłosił ją jako dogmat wiary katolickiej Papież Pius XII. W uroczystość Wszystkich Świętych, dnia 1 listopada 1950 roku, w Konstytucji Apostolskiej Munificentíssimus Deus Ojciec Święty uroczyście obwieścił:

„Dlatego zaniósłszy do Boga wielokrotne korne błaganie i wezwawszy światła Ducha Prawdy, ku chwale Boga Wszechmogącego, który szczególną Swą łaskawością obdarzył Maryję Dziewicę, na cześć Syna Jego, nieśmiertelnego Króla wieków oraz Zwycięzcy grzechu i śmierci, dla powiększenia chwały dostojnej Matki tegoż Syna, dla radości i wesela całego Kościoła, powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą ogłaszamy, wyjaśniamy i określamy, jako dogmat przez Boga objawiony, ŻE NIEPOKALANA BOGARODZICA ZAWSZE DZIEWICA MARYJA, PO ZAKOŃCZENIU BIEGU ŻYCIA ZIEMSKIEGO, ZOSTAŁA Z CIAŁEM I DUSZĄ WZIĘTA DO NIEBIESKIEJ CHWAŁY”.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Przygotowanie do uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (2)

Skoro już podjęliśmy miłą Niebu decyzję związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z Mszą Świętą w rycie rzymskim, dołóżmy starań, aby brać w niej udział coraz lepiej – w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym. Dotyczy to dni powszednich, a szczególnie świątecznych!
Sobór Trydencki naucza: „Jest jasne, że należy dołożyć wszelkich starań i dokładności, aby ta Ofiara była składana z największą możliwą wewnętrzną prawością i czystością serca, a także z wyrazami zewnętrznej pobożności i szacunku”.
Do owych wyrazów zewnętrznej pobożności i szacunku można zaliczyć między innymi ubiór, strój, który powinniśmy zakładać, idąc na katolicką Mszę Świętą, szczególnie w niedziele i inne dni świąteczne.

Mężczyźni zadbani:

– pod krawatem,
– garnitur,
– stosowna koszula,
– ogoleni,
– buty wypastowane.

Niewiasty:

– strój gustowny, z zachowaniem wymogów niewieściej skromności,
– stosowne nakrycie głowy przywołuje pokorę Matki Bożej wobec majestatu Boga.

Msza Święta jest kultem Bożym. A kult Boży wymaga stroju odświętnego. Strój odświętny różni się od stroju powszedniego, codziennego.
Przez wieki – także w naszej Ojczyźnie – wierni różnych stanów doskonale to rozumieli i wiedzieli, że do kościoła należy ubierać się inaczej niż na co dzień. Odróżniało się rozumnie strój codzienny od stroju świątecznego.


Jeśliby któryś z Panów nie miał jeszcze stroju odświętnego, niechże podejmie decyzję poważną i uczyni solidny zakup: spodnie, marynarka, koszula, krawat.
Żona patrzy do szafy, widzi i mówi zdziwiona: A cóż my tutaj mamy?
A mąż odpowie: Aaa, kochanie, to jest mój strój na niedzielną Mszę Świętą w rycie rzymskim!
Żona odpowie: Wspaniale!


W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny godnie uczcijmy Matkę Bożą – także przez strój stosowny na katolickiej Mszy Świętej w rycie rzymskim.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.