Miesiąc: maj 2022

Ut in ómnibus glorificétur Déus!

María Regína est et dispensátrix grátiæ.
„Maryja jest Królową i szafarką łask”.
(Św. Bonawentura)

Matka Boża jest Królową. Trzyma na ręku Pana Jezusa w koronie, i sama ma na głowie koronę, a w ręku trzyma berło – symbole władzy królewskiej.
Podniosłym świętem Najświętszej Maryi Panny Królowej kończymy miesiąc maryjny – maj Roku Pańskiego 2022, miesiąc przebogaty w łaski i obfitujący w wydarzenia doniosłe, sytuujące się w perspektywie integralnego przywracania wiary katolickiej.

Ut in ómnibus glorificétur Déus.
Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na Niedzielę podczas Oktawy Wniebowstąpienia, 29.05.2022

Kazanie na Niedzielę podczas Oktawy Wniebowstąpienia, 29.05.2022 r.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na Wniebowstąpienie Pańskie, 26.05.2022

Kazanie na Wniebowstąpienie Pańskie, 26.05.2022 r.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Wniebowstąpienie Pańskie

Z Katechizmu Katolickiego Św. Piusa X:

Czego naucza nas szósty artykuł Wyznania wiary: wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego?
Szósty artykuł Wyznania wiary naucza nas, że Jezus Chrystus, czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu, na oczach swych uczniów, własną mocą wstąpił do nieba, a jako Bóg będąc równym w chwale swemu Ojcu, został jako człowiek wyniesiony ponad wszystkich Aniołów i świętych i ustanowiony został Panem wszystkich rzeczy.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Ku uczczeniu Matki Bożej

Kto jest początkującym w zakresie znajomości łaciny kościelnej, dobrze uczyni, jeśli w dzisiejsze święto Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia wiernych, wyuczy się doskonale Pozdrowienia anielskiego w języku Kościoła.

Ave, María, gratia plena, Dóminus tecum; benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris túi, Jesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nóstrae. Amen.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie przed świętem NMP Wspomożenia wiernych, 22.05.2022

Kazanie przed świętem NMP Wspomożenia wiernych, 22.05.2022 r.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Radość duszy prostolinijnej

Dusza prostolinijna i uległa działaniu Ducha Świętego cieszy się z każdej innej duszy, która porządkuje swoje życie i nawraca się na wiarę katolicką – tę samą, którą Kościół Katolicki pod przewodem prawowitych papieży krzewił przez wieki.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

O Sakramencie Kapłaństwa

Z Katechizmu Katolickiego Św. Piusa X:

Czym jest sakrament kapłaństwa?
Kapłaństwo jest sakramentem, który daje władzę sprawowania świętych obowiązków związanych z kultem Bożym i zbawieniem dusz, który wyciska na duszy osoby przyjmującej ten sakrament charakter sługi Bożego.

Kiedy Jezus Chrystus ustanowił sakrament kapłaństwa?
Jezus Chrystus ustanowił sakrament kapłaństwa podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy udzielił Apostołom i ich następcom władzy konsekrowania Przenajświętszego Sakramentu. Następnie w dzień swego zmartwychwstania udzielił im władzy odpuszczania i zatrzymywania grzechów, a więc ustanowił ich pierwszymi kapłanami Nowego Przymierza w pełni ich władzy kapłańskiej.

Kto jest szafarzem sakramentu kapłaństwa?
Szafarzem sakramentu kapłaństwa jest biskup.

Czy godność kapłana chrześcijańskiego jest wielką godnością?
Godność kapłana chrześcijańskiego jest w istocie wielką godnością z powodu dwojakiej władzy, której Jezus Chrystus udzielił kapłanom, a więc władzy nad Jego rzeczywistym ciałem i nad Jego ciałem mistycznym czyli Kościołem oraz z powodu Boskiej misji, która została powierzona kapłanom, aby prowadzili ludzkość do wiecznego zbawienia.

Czy kapłaństwo katolickie jest niezbędne w Kościele?
Kapłaństwo katolickie jest niezbędne w Kościele, gdyż bez niego wierni byliby pozbawieni Ofiary Mszy Świętej i większej części sakramentów, nie miałby ich kto nauczać zasad wiary i byliby jak trzoda bez pasterza wydana na łup wilków, a więc Kościół nie mógłby przetrwać w takiej formie jak go ustanowił Jezus Chrystus.

Czy zatem kapłaństwo katolickie będzie zawsze istnieć?
Kapłaństwo katolickie będzie zawsze istnieć, aż do końca czasu, pomimo wojny jaką z nim prowadzą siły piekła, gdyż Jezus Chrystus obiecał, że bramy piekielne nie przemogą przeciwko Jego Kościołowi.

Czy grzechem jest znieważanie kapłanów?
Znieważanie kapłanów jest bardzo ciężkim grzechem, gdyż zniewagi i obelgi wymierzone w kapłanów spadają na samego Jezusa Chrystusa, który powiedział swym Apostołom: «Kto wami gardzi, ten mną gardzi».

Jakie są obowiązki wiernych względem tych, którzy zostali powołani do kapłaństwa?
Wierni powinni:
1) Pozostawić swym dzieciom i osobom zależnym pełną wolność pójścia za głosem powołania.
2) Modlić się do Boga, aby zechciał udzielić swemu Kościołowi dobrych pasterzy i gorliwych sług. Modlitwy te powinny być odmawiane zwłaszcza w okresie Suchych Dni.
3) Okazywać szczególny szacunek osobom poświęconym służbie Bożej przez święcenia kapłańskie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Powinność wdzięcznej pamięci

„Ja was posłałem żąć to, nad czym nie pracowaliście; inni się napracowali, a wyście weszli w ich prace” (J 4, 38).

Wdzięczność należy się Panu Bogu za nielicznych katolickich duchownych – biskupów i kapłanów – którzy już ponad pięćdziesiąt lat temu diagnozowali, że oto zaprowadza się powszechnie nową religię, która obiektywnie różni się od wiary katolickiej.
Żmudny proces przywracania katolickiego depozytu wiary – w zakresie kultu, doktryny i moralności – dokonuje się za dni naszych dzięki działaniu łaski Bożej i dzięki świadectwu wierności wspomnianych duchownych.

Ks. Ugo Carandino w 2021 roku pisał o tamtych okolicznościach:

Tegoroczny kalendarz „Sodalitium” obiera sobie za cel oddanie hołdu wszystkim, kapłanom i świeckim, którzy od 1969 r. nie chcieli porzucić Najświętszej Ofiary Mszy i którzy nie przyjęli w ten sposób nowego rytu, odprawianego przez nowych „intruzów”. Znajdziemy w nim celowo zapomniane strony ponownych prześladowań w imię „wiosny” Vaticanum II, kiedy to najbardziej gorliwi „soborowcy” (niektórzy po prostu w celu zrobienia kariery: och, jak niebezpieczna jest ambicja!) narzucili reformę liturgiczną i doktrynalne aggiornamento, z wściekłością przypominającą terror jakobiński. Jeden z kapłanów, którzy nie przyjęli nowego mszału, zmarły w zeszłym roku, powiedział mi, że po Soborze zorganizowano spotkania w dekanatach jego diecezji, aby przedstawić nową linię postępowania i odkryć potencjalnych przeciwników, których następnie odizolowywano i poddawano presji psychologicznej: były to maoistyczne systemy obozów reedukacyjnych! W najlepszym przypadku przydzielano ich do jakichś małych parafii w górach, gdzie było więcej kóz niż chrześcijan, tak jak w jego przypadku, żeby ograniczyć szkody, które wyrządziłby uparty „oporny”, nadal używający mszału, rytuału i katechizmu swoich święceń, żeby pozostać wiernym teologii i aktom magisterium studiowanym w seminarium. W innych przypadkach dochodziło do zerwania z biskupem, borykano się z problemami ekonomicznymi, żeby przetrwać. Do tego dochodzi dramat zakonników i zakonnic, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich zgromadzeń z bólem serca w celu zachowania Wiary (i uniknięcia śmierci duszy) dzięki rytowi, który wyraża tę wiarę bez dwuznaczności. Wokół garstki kapłanów wiernych Mszy św. Piusa V gromadzili się wierni, którzy nie zamierzali przyjąć nowej religii opartej na nowej mszy i którzy w każdą niedzielę odbywali długie podróże, żeby oddać Bogu należną cześć i zapewnić uświęcenie sobie oraz swojej rodzinie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Aby podejmować decyzje roztropne

„Nie możemy sobie samym zbytnio zawierzyć, albowiem często brak nam łaski Bożej i rozeznania (…).
Niekiedy włada nami namiętność, a my sądzimy, że to gorliwość” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).

Nigdy nie podejmujmy decyzji (zwłaszcza ważniejszych i dotyczących dłuższej przyszłości) pod wpływem emocji. Podejmowanie bowiem decyzji pod wpływem emocji jest obarczone dużym ryzykiem błędu, rozminięcia się z Wolą Bożą i szkody dla naszej duszy.
Przed podjęciem decyzji – zwłaszcza ważniejszych i dotyczących dłuższej przyszłości – dobrze będzie:

– odprawić szczerą, dobrą i dobrze przygotowaną spowiedź,
– być w stanie łaski uświęcającej,
– modlić się o światło od Pana Boga w danej kwestii,
– poradzić się w tej kwestii osoby roztropnej, zwłaszcza roztropnego katolickiego ortodoksyjnego duchownego.

Nawet prosta mądrość ludowa, wynikła z obserwacji różnych sytuacji ludzkiego życia, ukuła powiedzenie: „Co nagle, to po diable”. Nie zawsze tak bywa, ale bywa.
Aby ustrzec się decyzji pochopnych, błędnych i szkodliwych, zastosujmy przynajmniej cztery powyższe wskazówki. W niejednej okoliczności okażą się nam bardzo przydatne!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie w przeddzień święta Św. Andrzeja Boboli, 15.05.2022

Kazanie w przeddzień święta Św. Andrzeja Boboli, 15.05.2022 r.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Św. Andrzej Bobola – świadek wiary katolickiej

Módlmy się – z pełnym zaufaniem! – do Św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, o odrodzenie wiary katolickiej w naszej Ojczyźnie i na całym świecie – aby powracały prawdziwe sakramenty święte, aby powracał prawdziwy katolicki kult, aby powracała prawdziwa ortodoksyjna katolicka doktryna, aby powracała prawdziwa katolicka moralność.
W ten sposób, przez naszą wytrwałą modlitwę i podejmowane w tym zakresie przez nas działania, Pan Bóg będzie uwielbiony, a dusze będą wkraczać na drogę zbawienia – w wierze katolickiej, jedynej prawdziwej wierze, jedynej wierze dającej zbawienie.

Św. Andrzeju Bobolo, przyjdź nam z pomocą.
Św. Andrzeju Bobolo, módl się za nami!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

10 lat bloga Sacerdos Hyacinthus

Dzisiaj mija 10 lat istnienia bloga Sacerdos Hyacinthus.
Za wszystkie dobre owoce krzewionych przez kapłana katolickich treści – Bogu niech będą dzięki.

  • Korzystajmy pilnie z krzewionych przez kapłana treści,
  • Polecajmy je innym,
  • Módlmy się o dobre ich owoce – w Polsce i za granicą.

Internet jest cennym darem Bożym – bardzo nam pomocnym do przywracania wiary katolickiej.

Sacerdos Hyacinthus
wejście

Przy tej okazji dziękuję serdecznie wszystkim Ofiarodawcom. Dzięki Waszej hojności mogą być opłacane między innymi roczne abonamenty blogów, co umożliwia ich prowadzenie bez reklam. Bóg zapłać.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Gdzie jest Kościół?

Ecclésia íbi est, úbi fídes véra est.
„Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara”
(Św. Hieronim, Doktor Kościoła).

Rzecz oczywista, że chodzi tu o Kościół Katolicki i o wiarę katolicką, którą Kościół Katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, pod przewodem prawowitych Papieży nieomylnie krzewił przez wieki.
Rzecz oczywista, że chodzi tu o wiarę katolicką, jedyną prawdziwą wiarę, jedyną wiarę dającą zbawienie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Uczciwość metodologiczna historyka

Nową religię narzucono katolikom w oficjalnych strukturach kościelnych nie w roku 2013, ani nie dwa lata temu, ani nie tylko w Niemczech, ani nie tylko w Asyżu, ani nie tylko w Abu Zabi, lecz ponad pięćdziesiąt lat temu i powszechnie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.