Miesiąc: lipiec 2022

Kazanie na VIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 31.07.2022

Kazanie na VIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 31.07.2022.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

Do codziennego uważnego czytania ortodoksyjnych katolickich treści powinna nas mobilizować i ta okoliczność, że od kilkudziesięciu lat katolicy na całym świecie są poddawani indoktrynacji, polegającej na tym, że de facto nową religię – w niejednym punkcie obiektywnie różniącą się od wiary katolickiej, odwiecznej, nieomylnej i niezmiennej – podaje się w oficjalnych strukturach kościelnych jako kontynuację czy rozwój doktryny katolickiej, i mówi się także o nowej doktrynie (herezja!). W kontekście tych niepospolitych okoliczności, tym bardziej widzimy jasno pilną konieczność poznawania katolickiej, odwiecznej, ortodoksyjnej, nieomylnej doktryny, podawanej przez wieki w Kościele Katolickim przez prawowitych papieży, biskupów i kapłanów.

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Obowiązek katolicki

Msza Święta w rycie rzymskim jest kultem katolickim.
Msza „posoborowa” – novus ordo missae – jest kultem reformowanym.
Katolik ma obowiązek związać się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim.

Nie ustawajmy w modlitwie o prawy rozum i o rychłe podjęcie katolickich decyzji dla duchownych i świeckich, pogrążonych jeszcze w nowej religii.


Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.

Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki” (Wyznanie wiary Św. Atanazego).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Dwie proste praktyki

Iluż błędom, niedorzecznościom, grzechom i nieszczęściom zapobiegłyby dwie proste praktyki:

  • Prosić częściej katolickiego kapłana o modlitwę i błogosławieństwo,
  • Prosić o radę i konsultować z katolickim kapłanem zwłaszcza ważniejsze sprawy i decyzje.

Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Niech rozkwita tysiąc kwiatów!

Wiara katolicka i prawy rozum uzasadniają podejście wielkoduszne: Jeśli chodzi o przywracanie kultu katolickiego – Mszy Świętej w rycie rzymskim – oby miejsc, w których przez katolickich kapłanów sprawowana jest katolicka Msza Święta, w połączeniu z krzewieniem katolickiej doktryny, było jak najwięcej!
Na chwałę Bożą i dla pożytku dusz – niech rozkwita tysiąc kwiatów!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Po prostu obowiązek (2/2)

Obowiązkiem katolika świeckiego jest związać się wyłącznie z kultem katolickim – nie reformowanym.
Obowiązkiem katolika świeckiego jest trzymać się katolickiej doktryny – nie reformowanej.

Msza Święta w rycie rzymskim jest kultem katolickim.
Doktryna, którą Kościół Katolicki – pod przewodem prawowitych papieży – krzewił przez wieki, jest doktryną katolicką.
Katolik świecki, który wiąże się z Mszą Świętą w rycie rzymskim – kultem katolickim – spełnia po prostu swój obowiązek.
Katolik świecki, który trzyma się doktryny, którą Kościół Katolicki – pod przewodem prawowitych papieży – krzewił przez wieki, spełnia po prostu swój obowiązek.
Taki katolik świecki będzie mógł pod koniec swojego ziemskiego życia wyznać z pokorą: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; cośmy winni byli uczynić, uczyniliśmy” (Łk 17, 10).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Po prostu obowiązek (1/2)

Obowiązkiem katolickiego kapłana jest sprawować kult katolicki – nie reformowany.
Obowiązkiem katolickiego kapłana jest krzewić katolicką doktrynę – nie reformowaną.

Msza Święta w rycie rzymskim jest kultem katolickim.
Doktryna, którą Kościół Katolicki – pod przewodem prawowitych papieży – krzewił przez wieki, jest doktryną katolicką.
Kapłan, który sprawuje Mszę Świętą w rycie rzymskim – kult katolicki – spełnia po prostu swój obowiązek.
Kapłan, który krzewi doktrynę, którą Kościół Katolicki – pod przewodem prawowitych papieży – krzewił przez wieki, spełnia po prostu swój obowiązek.
Taki kapłan będzie mógł pod koniec swojego ziemskiego życia wyznać z pokorą: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; cośmy winni byli uczynić, uczyniliśmy” (Łk 17, 10).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kierowco!

Kilka wskazań bezpiecznych dla kierowców:

1. Siadam za kierownicą zawsze w stanie łaski uświęcającej.

2. Przed jazdą i po dotarciu do celu czynię pobożnie znak Krzyża.
Lepiej, gdy przed jazdą krótko się pomodlę – odmawiając przynajmniej:

Znak Krzyża,
Pod Twoją obronę…
– Św. Krzysztofie, módl się za nami.

3. Mam na uwadze wymogi miłości bliźniego, zachowuję się taktownie i unikam agresji wobec innych użytkowników drogi.

4. Zachowuję przepisy ruchu drogowego – w trosce o bezpieczeństwo własne i bliźnich.


Łatwo przyswajalna strofa niech nas mobilizuje do modlitwy – za każdym razem, gdy siadamy za kierownicą:

Toyotą jadę, czy Mazdą,
przed każdą modlę się jazdą.
I modlę się zawsze po jeździe.
W pojeździe.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na VII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 24.07.2022

Kazanie na VII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 24.07.2022
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

Modlitwa, modlitwa, modlitwa.

„Kto się modli, ten się zbawi.
Kto się nie modli, ten się potępi”
(Św. Alfons Maria Liguori).

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Środek niewielki, a skutki wielkie

Dość powszechnymi zjawiskami w pewnych środowiskach są skłócenie, oszczerstwa, pycha, pospieszne wydawanie koturnowych sądów i osądów nad bliźnim, wścibskość, wglądanie w cudze sprawy i interpretowanie ich według własnych rojeń, bez troski o poznanie prawdy o osobach, faktach, okolicznościach, motywacjach.
W wielu wypadkach – jako remedium – wystarczyłoby zastosować najprostszy środek: spokojną i rzeczową rozmowę. Wiele spraw by się wyjaśniło, wiele serc by odtajało, wiele serc zostałoby uwolnionych od ciśnienia kłamstwa. W miejsce pychy, agresji, kłamstwa, intryg i koturnowych sądów i osądów, rozkwitałaby pokora, dobroć, prawda, prostolinijność i miłość.
Spokojna i rzeczowa rozmowa. Tak niewiele, a skutki wielkie. Dobroczynne!

„Któż między wami jest mądry i wyćwiczony? Niech przez dobre postępowanie pokaże uczynki swoje w skromnej mądrości. Lecz jeśli gorzką zazdrość macie i spory są w sercach waszych, nie chciejcie się wynosić i być kłamcami przeciwko prawdzie. Nie jest to bowiem mądrość z góry zstępująca, ale ziemska, cielesna, diabelska. Gdzie bowiem zazdrość i spór, tam niestałość i wszelka zła sprawa. Lecz mądrość, która jest z góry, najpierw z pewnością jest czysta, potem spokojna, skromna, ustępliwa, z dobrymi się zgadzająca, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, bez obłudy. A owoc sprawiedliwości bywa siany w pokoju dla czyniących pokój” (Jk 3, 13-18).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Tylko Kościół Katolicki ma prawo tak mówić

„Przyjdźcie do nas, bo tylko u nas jest zbawienie”. Tak ma prawo mówić nie żadna struktura czy strukturka partykularna, lecz – w autorytecie Pana naszego Jezusa Chrystusa – jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół.


Ecclesia ibi est, ubi fides vera est.
„Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara”
(św. Hieronim, Doktor Kościoła).

Rzecz oczywista, że chodzi tu o Kościół Katolicki i o wiarę katolicką.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Rada dla duszy pożyteczna

Bądźmy wytrwali w modlitwie. Wymóg miłości do Pana Boga – ponad wszystkich i ponad wszystko!
Jeżeli mamy dokładny rozkład codziennej modlitwy (a dobrze jest mieć takowy!), zachowujmy go z wielką skrupulatnością, nie pomijając nawet jednego Zdrowaś Maryjo.
Jeżeli z poważnych racji opuścilibyśmy jakąś część naszych modlitw, zaległości nadrabiajmy quam primum – najlepiej zaraz na drugi dzień. Dobrze też będzie w tymże następnym dniu rozpocząć właśnie od tych zaległych modlitw, a następnie przejść do bieżących modlitw dnia.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na VI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 17.07.2022

Kazanie na VI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 17.07.2022
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.
Lekcja: Rz 6, 3-11

Ewangelia: Mk 8, 1-9

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Dobroć Boża

Wielorakie są przejawy dobroci Bożej. Dobroć Boża przejawia się między innymi w tym, że Pan Bóg w czasach zamętu powszechnego umożliwia katolickim kapłanom codzienne składanie Najświętszej Ofiary Mszy Świętej.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Anioł Pański

Ángelus
Anioł Pański

K. Ángelus Dómini nuntiávit Maríae.
W. Et concépit de Spíritu Sáncto.

K. Ave, María, grátia pléna, Dóminus técum, benedícta tu in muliéribus, et benedíctus frúctus véntris túi, Iésus.
W. Sáncta María, Máter Déi, óra pro nóbis peccatóribus, nunc et in hóra mórtis nóstrae. Amen.

K. Ecce ancílla Dómini.
W. Fíat míhi secúndum vérbum túum.

K. Ave María, grátia pléna…
W. Sáncta María…

K. Et Vérbum cáro fáctum est.
W. Et habitávit in nóbis.

K. Ave María, grátia pléna…
W. Sáncta María…

K. Ora pro nóbis, sáncta Déi Génetrix.
W. Ut dígni efficiámur promissiónibus Chrísti.

K. Orémus. Grátiam túam, quaésumus, Dómine, méntibus nóstris infúnde; ut qui, Angelo nuntiánte, Chrísti Fílii túi incarnatiónem cognóvimus, per passiónem éius et crúcem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Chrístum Dóminum nóstrum.
W. Amen.

K. Glória Pátri et Fílio et Spirítui Sáncto.
W. Sícut érat in princípio et nunc, et sémper, et in saécula saeculórum. Amen. (3x)

K. Réquiem aetérnam dóna éis, Dómine.
W. Et lux perpétua lúceat éis.
K. Requiéscant in páce.
W. Amen.


Audio:


Tekst do wydruku:

ANIOŁ PAŃSKI – pdf


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Drogocenna cnota czystości

Pilnie zachowujmy wymagania dotyczące cnoty czystości – w myślach, słowach i uczynkach. W domu i poza domem. W kościele i na ulicy. W lecie i codziennie.
Wysokie wymagania w tej sferze stoją na straży życia łaski w duszy. Pan nasz Jezus Chrystus mówi: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8).


„Albowiem nie wezwał nas Bóg do nieczystości,
ale do uświęcenia się” (1 Tes 4, 7).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Możliwości realizacji dobra szeroko otwarte!

Niezależnie od tego, jak trudne i nieprzychylne nam byłyby okoliczności, w których się znajdziemy, miejmy na uwadze tę podstawową prawdę: Pan Bóg jest dobry i możliwość realizacji dobra – możliwość wypełniania przykazania miłości bliźniego – Pan Bóg pozostawia nam szeroko otwartą. Codziennie!
Będę realizował dobro, będę wypełniał przykazanie miłości bliźniego, gdy będę dobrze spełniał moje obowiązki stanu.
Będę realizował dobro, będę wypełniał przykazanie miłości bliźniego, gdy będę spełniał uczynki miłosierne względem ciała:

Łaknących nakarmić.
Pragnących napoić.
Nagich przyodziać.
Podróżnych w dom przyjąć.
Więźniów pocieszać.
Chorych nawiedzać.
Umarłych grzebać.

I uczynki miłosierne względem duszy:

Grzeszących upominać.
Nieumiejących pouczać.
Wątpiącym dobrze radzić.
Strapionych pocieszać.
Krzywdy cierpliwie znosić.
Urazy chętnie darować.
Modlić się za żywych i umarłych.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.