Miesiąc: Lipiec 2015

Bp Athanasius Schneider, Corpus Christi. Komunia święta i odnowa Kościoła

Layout 1

W tych dniach na rynku księgarskim ukaże się nowa książka poruszająca jeden z najbardziej fundamentalnych katolickich tematów – kult Najświętszego Sakramentu: „Corpus Christi. Komunia święta i odnowa Kościoła”.
Biskup Athanasius Schneider, diagnozując sytuację Kościoła w naszych czasach, wskazuje na jeden z symptomów kryzysu, który jest równocześnie jedną z jego głównych przyczyn. Chodzi o nonszalancję i niezliczone profanacje, jakie mają miejsce wobec największego daru, jaki zostawił Kościołowi Chrystus – wobec Najświętszego Sakramentu. Rangę kwestii uwydatnia cenne słowo wprowadzające Kard. Raymonda L. Burke.
Ukazując negatywne skutki rozpowszechnionej praktyki Komunii na rękę i w postawie stojącej, Autor postuluje stopniowy i radykalny powrót do tradycyjnego sposobu przyjmowania Komunii Świętej – w postawie klęczącej i do ust, w pokornej postawie wyrażającej ewangeliczne dziecięctwo wobec Boga.
Głos Pasterza wołający o poszanowanie dla Najświętszego Sakramentu – jeden z niewielu wybrzmiewający z tak przejmującą klarownością w czasach pomieszania powszechnego – będzie z pewnością drogocenną pomocą dla wszystkich, którzy podejmują zaszczytne starania o przywrócenie najpiękniejszych gestów czci i szacunku dla Pana Jezusa ukrytego Najświętszym Sakramencie.

Informacje o książce,

o możliwości jej nabywania

oraz o spotkaniach Biskupa z polskimi czytelnikami

znajdziemy TUTAJ→

Cenne będzie rozpowszechnienie powyższych informacji.

– – –

Bp Athanasius Schneider, Corpus Christi. Komunia święta i odnowa Kościoła, tł. ks. Jacek Bałemba SDB, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2015, s. 120.

Nie ma fatum!

Przyroda (1)

Nad życiem człowieczym nie ciąży żadne fatum.
Suma grzechów nie musi się w moim życiu dopełnić.
Jest wolna wola.
Jest Boże wezwanie.
Wolna wola może odpowiadać wiernie na Boże wezwanie.
Mogę wybierać dobro.
Mogę realizować dobro.

Nad życiem człowieczym nie ciąży żadne fatum.
Suma grzechów nie musi się w moim życiu dopełnić.

„Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania” (Syr 15, 15).

Czuwajmy…

drzewo

Życie jest kruche.
I nigdy nie wiemy, kiedy Pan nas zawoła do wieczności.
Piekło istnieje.
Bardzo musimy czuwać na swoją duszą.
„A jeżeli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia,
gdzie znajdzie się bezbożny i grzesznik?” (1 P 4, 18).

Pan Jezus mówi: „Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama
i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich,
którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga,
która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!” (Mt 7, 13-14).

Czuwajmy!

Ludzka reakcja czy tępe milczenie?

„Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!” (Rdz 4, 10).

Fakt skojarzenia wizerunku Chrystusa ukrzyżowanego z sierpem i młotem jest skandalem na niewyobrażalną skalę.

Fakt spokojnego potraktowania przez mass media mieniące się katolickmi skojarzenia wizerunku Chrystusa ukrzyżowanego z sierpem i młotem jest skandalem na niewyobrażalną skalę.

Wobec tak niesłychanej niestosowności, która rozegrała się na wysokich szczeblach establishmentowych, należało spodziewać się reakcji adekwatnych. Dostąpiliśmy natomiast tępego milczenia.

Przez wzgląd na miliony ofiar bestialsko mordowanych przez zaprzedanych komunistycznemu szaleństwu – non possumus!

Nie godzi się milczeć przez wzgląd na miliony ofiar bestialsko mordowanych przez zaprzedanych komunistycznemu szaleństwu.

Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie,
Zapomnij o mnie. –
(A. Mickiewicz, Dziady, cz. III, scena 1)

Dwie rzeczowe lektury wyjaśnią nam wiele:
Józef Mackiewicz, Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy.
Maurice Pinay, Spisek przeciwko Kościołowi, t. I i II.
Rzymski katolik kształci się chętnie.

Głos Biskupa. Nowa ważna książka w obronie czci Najświętszego Sakramentu.

Layout 1

W pierwszych dniach sierpnia 2015 na rynku księgarskim ukaże się
cenna i ważna książka:

Bp Athanasius Schneider, Corpus Christi. Komunia święta i odnowa Kościoła.
Przedmowa Kard. Raymond L. Burke

Niewielki fragment pięknie obrazuje tematykę książki.
Pisze Biskup:

«Sakramentalna obecność Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest o wiele wspanialsza od Jego obecności w świętej księdze Pisma Świętego. W konsekwencji, o ileż wspanialsze powinny być oznaki czci oddawane Jego sakramentalnemu Ciału, jak w sposób wzruszający napominał św. Franciszek: „Całując wam stopy, błagam was wszystkich, bracia, z taką miłością, na jaką mnie stać, abyście tak jak tylko możecie, okazywali wszelkie uszanowanie i wszelką cześć Najświętszemu Ciału i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, w którym to, co jest w niebie i to, co jest na ziemi, zostało obdarzone pokojem i pojednane z Wszechmogącym Bogiem” .
„Proszę was bardziej niż gdyby chodziło o mnie samego, (…) błagajcie pokornie duchownych, aby ponad wszystko czcili Najświętsze Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz święte imiona i słowa Jego napisane, które konsekrują Ciało. (…) i niech je noszą z wielką czcią i roztropnie udzielają innym. (…) a gdy kapłan je konsekruje na ołtarzu i na inne miejsce przenosi, niech wszyscy ludzie na klęczkach oddają chwałę, uwielbienie i cześć Panu Bogu żywemu i prawdziwemu” .
Oby także w naszych czasach żarliwe słowa świętego Biedaczyny rozbrzmiewały echem w Kościele, jako pokorna prośba skierowana do pasterzy Kościoła, aby w sposób konkretny i skuteczny zadbali o to, by eucharystyczne Ciało Chrystusa było traktowane z maksymalną troską i otrzymywało należną cześć podczas udzielania Komunii świętej, oraz, na ile to tylko możliwe, by została wykluczona możliwość utraty nawet najmniejszych cząstek eucharystycznych i kradzieży konsekrowanych Hostii. Błagalny głos św. Franciszka rozbrzmiewa za naszych dni w głosie wielu zwykłych wiernych, którzy płaczą i boleją z powodu rozpowszechnionego, a niebezpiecznego i mniej godnego rytu Komunii na rękę i na stojąco. Niestety, głos tych najmniejszych czcicieli Eucharystii nie dociera tam, gdzie mógłby znaleźć zrozumienie i odzew, ponieważ tłumi go mocniejszy od niego głos eklezjalnego establishmentu. Ta książeczka napisana przez biskupa ma za zadanie oddać głos tym licznym milczącym maluczkim, którzy pragną bronić najuboższego, najsłabszego i najbardziej bezbronnego w Kościele naszych czasów: Jezusa Eucharystycznego».

– – –

Bp Athanasius Schneider przyjeżdża do Polski na promocję swojej książki

Planowane spotkania:

15 VIII 2015 Kraków

18 VIII 2015 Poznań

19 VIII 2015 Licheń

Szczegóły wkrótce.

Postulat duchowy – nieodzowny!

Poznawanie prawdy o procesach deformowania i niszczenia wiary katolickiej w żadnym przypadku nie może nas doprowadzać do przygnębienia, zniechęcenia czy utraty nadziei. Przeciwnie!

Poznawanie prawdy o procesach deformowania i niszczenia wiary katolickiej w żadnym przypadku nie może nas doprowadzać do szukania pretekstu do usprawiedliwiania własnych zaniedbań i grzechów. Przeciwnie!

Poznawanie prawdy o procesach deformowania i niszczenia wiary katolickiej ma nas prowadzić do tym gorliwszego starania o świętość własnego życia. Taki jest postulat duchowy płynący z wiary katolickiej.

„Będziecie dla Mnie święci, bo Ja jestem święty, Ja Pan” (Kpł 20, 26).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube