Miesiąc: sierpień 2022

Kazanie na IX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 7.08.2022

Kazanie na IX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 7.08.2022.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.
Ewangelia: Łk 19, 41-47.

„Dom mój jest domem modlitwy”
(Łk 19, 46).

„Przyszedłem po to,
aby Bogu oddać chwałę
i aby uświęcić swoją duszę”.
Dobrze uczyniłeś!

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Rachunek sumienia z wiary i miłości do Mszy Świętej

Wiara i miłość do katolickiej Mszy Świętej weryfikują się między innymi przez częstotliwość obecności.
Jeśli obowiązki stanu i okoliczności mi pozwalają, czy chętnie i często przybiegam w dni powszednie na Mszę Świętą w rycie rzymskim, odprawianą przez katolickiego kapłana?


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Proporcje

Wszystkie zasoby portfela najbogatszych ludzi na świecie i wszystkie zasoby banków na świecie, razem wzięte, nie mogą nawet iść w porównanie z wartością jednej katolickiej Mszy Świętej i jednej, dobrze odprawionej spowiedzi.
Czy mówiąc to, dezawuujemy ofiarność wiernych, wspierających zasobami swego portfela najpilniejszą sprawę przywracania i utrzymania katolickiego kultu i katolickiej wiary? Bynajmniej! Tylko rzeczy właściwie przedstawiamy. W prawdzie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

By kult katolicki nie zniknął z powierzchni ziemi

Papież Św. Pius V, Quo primum témpore (fragmenty):

Ponadto, na mocy treści niniejszego aktu i mocą Naszej Apostolskiej władzy, przyznajemy i uznajemy po wieczne czasy, że dla śpiewania bądź recytowania Mszy Świętej w jakimkolwiek kościele, bezwzględnie można posługiwać się tym Mszałem, bez jakichkolwiek skrupułów sumienia lub obawy o narażenie się na karę, sąd lub cenzurę, i że można go swobodnie i zgodnie z prawem używać. Żaden biskup, administrator, kanonik, kapelan lub inny ksiądz diecezjalny, lub zakonnik jakiegokolwiek zgromadzenia, jakkolwiek nie byłby tytułowany, nie może być zobowiązany do odprawiania Mszy Świętej w inny sposób, niż przez Nas polecono. Podobnie nakazujemy i oznajmiamy, iż nikt nie może być nakłaniany bądź zmuszany do zmieniania tego Mszału; a niniejsza Konstytucja nigdy nie może być unieważniona lub zmieniona, ale na zawsze pozostanie ważna, i będzie mieć moc prawną, pomimo wcześniejszych konstytucji lub edyktów zgromadzeń prowincjalnych bądź synodalnych, i pomimo zwyczajów ww. kościołów, ustanowionych bardzo dawnym lub odwiecznym nakazem, zachowując tylko zwyczaje mające ponad 200 lat (…).
…nikomu nie wolno naruszyć lub nierozważnie zmienić tego tekstu Naszego zezwolenia, ustanowienia, nakazania, polecenia, skierowania, przyznania, indultu, deklaracji, woli, dekretu i zakazu. Ktokolwiek by ośmielił się tak uczynić, niech wie, iż naraża się na gniew Boga Wszechmogącego oraz błogosławionych Apostołów Piotra i Pawła.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.