Miesiąc: kwiecień 2023

Hojność i skąpstwo

“Jezus siedząc naprzeciw skarbony, patrzał jak rzesza rzucała pieniądze do skarbony i wielu bogatych rzucało wiele. A gdy przyszła jedna uboga wdowa, włożyła dwa szelążki to jest tyle co grosz. A przywoławszy uczniów swoich, rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że ta uboga wdowa więcej włożyła, niźli wszyscy, którzy kładli do skarbony. Albowiem wszyscy rzucali z tego, co im zbywało, a ta z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała, całe utrzymanie swoje” (Mk 12, 41-44).

Bywa, że osoby niezamożne są bardziej skore, aby udzielać ze swoich dóbr, aniżeli osoby majętne.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Droga

„Ukaż mi drogę, którą mam iść,
bo ku tobie podniosłem duszę moją!”
(Ps 142, 8)

Gdy trucizna ariańska zakaziła już nie cząstkę jakąś tylko, lecz prawie cały świat, gdy w błąd wprowadzono to przemocą, to podstępem wszystkich prawie biskupów łacińskiego świata i jakaś mgła osiadła na sercach, że nie wiedziano, za kim w tym zamęcie pójść, wtedy każdego prawdziwego miłośnika i czciciela Chrystusa, który przedłożył starą wiarę nad nowe błędnowierstwo, całkowicie ominęła ta zaraza.
Św. Wincenty z Lerynu, Commonitorium


Ta jest droga, chodźcie po niej,
a nie zbaczajcie ani na prawo, ani na lewo!
(Iz 30, 21)


We wszystkim niech się dzieje
najświętsza, najmędrsza, najdoskonalsza WOLA BOŻA!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Umocnienie

Katoliccy duchowni, niosący zaszczytne brzemię zachowania i krzewienia depozytu wiary, z pewnością umocnią się świadectwem Św. Wojciecha i słowem z żywotu świętego biskupa i męczennika:

Nie stracił nic na tym święty Wojciech, że Prażanie z nauki i pracy jego korzystać nie chcieli. Bóg bowiem wynagrodził go tak dobrze, jak gdyby był z najlepszym skutkiem pracował. Niech Bóg będzie jedynym celem prac i zabiegów twoich, a nie będziesz się potrzebował troszczyć o to, jak ci się powiodą. Wówczas choćbyś ani nagrody, ani wdzięczności od ludzi nie doznał, choćbyś nawet nie widział upragnionych owoców twej usilnej pracy, nic na tym nie stracisz, bo w każdym razie czekać cię będzie bogata i pewna zapłata u Boga.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na uroczystość Św. Wojciecha, 23.04.2023

Kazanie na uroczystość Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, 23.04.2023 r.
Lekcja: Hbr 5, 1-6
Ewangelia: J 10, 11-16

Za przykładem Św. Wojciecha
toczmy dobry bój o wiarę katolicką!

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Grzechy mowy

Obmowa jest grzechem.
Oszczerstwo jest grzechem.
Plotka jest grzechem.
Pomówienie jest grzechem.
Potwarz jest grzechem.
Pochopny sąd jest grzechem.

Pochopne podejrzenie jest grzechem.
Niszczenie dobrej opinii bliźniego jest grzechem.
Fałszywe oskarżenie jest grzechem.
Znieważanie bliźniego jest grzechem.

Czego zakazuje piąte Przykazanie Boże?
Piąte Przykazanie Boże: „Nie zabijaj”, zakazuje nam zabijać, bić, ranić i w inny sposób wyrządzać fizyczną krzywdę naszym bliźnim, czy to osobiście, czy też za pośrednictwem kogoś innego, a także zakazuje życzyć bliźniemu zła i znieważać go słownie.

Co powinien uczynić człowiek, który skrzywdził swego bliźniego na ciele lub na duszy?
Człowiek, który skrzywdził swego bliźniego na ciele lub na duszy, powinien nie tylko wyznać swój grzech, ale musi także naprawić szkodę przez wynagrodzenie swemu bliźniemu strat, które spowodował, odwołać błędy, które głosił i dać dobry przykład.

Czy wystarczy wyznać grzech popełniony przeciwko ósmemu Przykazaniu Bożemu?
Nie wystarczy wyznać grzechu popełnionego przeciwko ósmemu Przykazaniu Bożemu, ale należy ponadto odwołać wszelkie wypowiedziane oszczerstwa i w miarę możliwości naprawić wyrządzone krzywdy.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X

„Jeśli kto w słowie nie upada, ten jest mężem doskonałym; może także na wodzy trzymać całe ciało” (Jk 3, 2).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Droga miłości

„Miłość jest cierpliwa, jest łaskawa, miłość nie zazdrości, na złość nie czyni, nie nadyma się, nie pragnie zaszczytów, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie myśli złego; nie raduje się z niesprawiedliwości, ale weseli się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrwa” (1 Kor 13, 4-7).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na Niedzielę Przewodnią, 16.04.2023

Kazanie na Niedzielę Przewodnią, 16.04.2023 r.
Lekcja: 1 J 5, 4-10
Ewangelia: J 20, 19-31

„Nie bądź niewierny, ale wierny” (J 20, 27)!

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na Poniedziałek Wielkanocny, 10.04.2023

Kazanie na Poniedziałek Wielkanocny, 10.04.2023 r.
Lekcja: Dz 10, 37-43
Ewangelia: Łk 24, 13-35

Poznawajmy wiarę katolicką!
Wyznawajmy wiarę katolicką!
Dajmy świadectwo wiary katolickiej!

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na Niedzielę Zmartwychwstania, 09.04.2023

Kazanie na Niedzielę Zmartwychwstania, 9.04.2023 r.
Lekcja: 1 Kor 5, 7-8
Ewangelia: Mk 16, 1-7

Pobierz »

.

Chrystus zmartwychwstał!
Prawdziwie zmartwychwstał!

Wszystkim Wiernym przybywającym do Oratorium Rzymskokatolickiego św. Józefa we Wrocławiu, oraz Rodakom z Polski i z zagranicy, łączącym się z nami za pośrednictwem internetu, składam serdeczne życzenia błogosławionych, zdrowych, pełnych radości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

z modlitwą
ks. Jacek Bałemba SDB


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Wielka Sobota A.D. 2023

Wśród wielkanocnych zwyczajów jest obrzęd poświęcenia pokarmów. Kapłan święci mięso, jajka, chleb, owoce i inne artykuły żywnościowe. Niech ten obrzęd będzie dla nas przypomnieniem, że pokarm jest darem Bożym, za który należy Panu Bogu dziękować.
Jeżeli w naszej praktyce nie mamy choćby krótkiej modlitwy przed posiłkiem i po posiłku, wprowadźmy ją od tegorocznych świąt Wielkanocnych! Codziennie – zwłaszcza przy głównych posiłkach: śniadaniu, obiedzie i kolacji – módlmy się przed i po posiłku. A przynajmniej przed i po posiłku pobożnie uczyńmy znak krzyża.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Wielki Piątek A.D. 2023

Wielki Piątek. Dzień Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa.
W tym roku, Roku Pańskim 2023, zwróćmy uwagę na jedną kwestię – na to, jak czynimy znak Krzyża. Czy z szacunkiem, niespiesznie, pobożnie? Czy bez szacunku, pospiesznie, niedbale?
Miłość do Chrystusa Pana ukrzyżowanego niech nam podpowie, co powinniśmy skorygować i poprawić, aby znak Krzyża czynić zawsze w sposób godny.
Uczmy także w naszych rodzinach dzieci, aby od najmłodszych lat znak Krzyża czyniły z szacunkiem, niespiesznie i pobożnie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Ks. Anthony Cekada, Praca rąk ludzkich. Teologiczna krytyka Novus Ordo Missae

Ks. Anthony Cekada, Praca rąk ludzkich. Teologiczna krytyka Novus Ordo Missae, Wydawnictwo 3DOM, Częstochowa 2023, s. 586, ISBN 978-83-67142-58-8

Cenne opracowanie, mrówcza praca Autora, pożytek poznawczy czytelnika. A tematyka paląca: reforma kultu – kwestia ostatnich kilkudziesięciu lat.
Polski czytelnik otrzymuje możliwość poznania jednego z najważniejszych dzieł dotyczących zmiany kultu. Nowa religia z jej nowym kultem – zainstalowane w oficjalnych strukturach kościelnych – z upływem lat ukazują coraz wyraźniej swoje destrukcyjne oblicze.
Podnoszone są m.in. aspekty historyczne, teologiczne, lingwistyczne, liturgiczne, artystyczne, ikonograficzne, architektoniczne, strukturalne, rubrycystyczne. Szeroka panorama zagadnień ujmowana z detaliczną precyzją.
Z pewnością uważna lektura obszernego tekstu ks. Antoniego Cekady zaowocuje nie tylko poszerzoną wiedzą, ale także dojrzałymi decyzjami: odrzuceniem kultu reformowanego i związaniem się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim. Dzieło poucza, przestrzega i mobilizuje do wierności katolickiemu depozytowi wiary.
Kwestie translatorskie zawsze pozostają w pewnej mierze dyskusyjne. Być może bardziej adekwatny do treści, dotyczącej nowej mszy ludzkiego tylko pomysłu, byłby tytuł: Dzieło rąk ludzkich.
Ukazanie się książki jest bardzo ważnym wydarzeniem na horyzoncie piśmiennictwa katolickiego ostatnich kilkudziesięciu lat i udostępnieniem kompetentnego głosu katolickiego kapłana w zakresie fundamentalnej dla wiary katolickiej tematyki. Oby przyniosło na polskiej ziemi obfite owoce w żmudnym procesie przywracania ortodoksji katolickiej pośród czasów zamętu powszechnego.

Krytyczne słowo Michała Rzepki, dotyczące wstępu do polskiego wydania, opublikowane na łamach bloga Sacerdos Hyacinthus, oby dodatkowo zachęciło Czytelników do lektury dzieła – uważnej i wnikliwej.
Michał Rzepka, Kilka słów o Wstępie do książki ks. A. Cekady więcej

ks. Jacek Bałemba SDB
Wielki Czwartek, 6 IV 2023 A.D.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.