Miesiąc: Luty 2016

Codziennie modlimy się za kapłanów

Wyborny dobry uczynek:
Z wiarą codziennie odmówić jedno „Zdrowaś Maryjo” za spowiedników i kaznodziejów – kapłanów rzymskokatolickich – zwłaszcza za tych, których z racji jasnego głoszenia prawdy dosięgają rozmaite restrykcje.
Będzie dużo dobrych owoców z takiej naszej skromnej, lecz systematycznej, codziennej modlitwy.
Oremus!

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Rzymski katolik myśli i rozróżnia

Sollícite cura teipsum probábilem exhibere Deo, operarium inconfusíbilem, recte tractantem verbum veritatis. Profana autem inaniloquia devita, magis enim proficient ad impietatem, et sermo eorum ut cancer serpit.
„Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy. Unikaj zaś światowej gadaniny; albowiem uprawiający ją coraz bardziej będą się zbliżać ku bezbożności, a ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć wokoło” (2 Tm 2, 15-17).

Natura ludzka jest otwarta na dobro i prawdę. Właściwe naturze ludzkiej są bariery, zabezpieczenia przed złem i fałszem.
Zrodzone w laboratoriach zła nachalne globalne perswazje rozbrajające zmierzają do ulepienia człowieka o zatraconych zdolnościach rozróżniania (distínguere) dobra i zła, prawdy i fałszu.
Zrodzone w laboratoriach zła nachalne globalne perswazje rozbrajające zmierzają do ulepienia człowieka o zatraconych naturalnych barierach, zabezpieczeniach przed złem i fałszem.
Zrodzone w laboratoriach zła nachalne globalne perswazje rozbrajające zmierzają do ulepienia człowieka o cechach, które można określić: gościnność dla złego i gościnność dla fałszu.
Jeszcze widzimy absurdalność tych nurtów zwodniczych. Oby wiedza teoretyczna nie obróciła się nam na potępienie.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Przestroga przed spowiedzią świętokradzką

konfesjonał (1)

„Kaznodzieje moi, prawcie kazania, a prawcie je przeciw niegodnym spowiedziom, albowiem wskutek złych spowiedzi więcej niż połowa chrześcijan idzie na potępienie” (św. Teresa z Avili).

W ostatnich pięćdziesięciu latach zamęt i destrukcja dosięgają niemal wszystkich dziedzin życia Kościoła. Trzeba więc i wyartykułować, co następuje.
Sakrament Pokuty nie działa magicznie, automatycznie. Zakłada się bowiem zawsze i wymaga – przy każdej spowiedzi – aby penitent był duchowo dysponowany i dobrze przygotowany do spowiedzi.
Kościół precyzuje, na czym ta dobra dyspozycja i to dobre przygotowanie polegają. Należy jak najdokładniej wypełnić pięć warunków dobrej spowiedzi. Są one następujące:

– rachunek sumienia,
– żal za grzechy,
– mocne postanowienie poprawy,
– wyznanie grzechów, czyli szczera spowiedź,
– zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Każdy z tych warunków jest jednakowo ważny, istotny i niezbędny. Dlatego każdy z tych warunków należy wypełnić jak najdokładniej, aby mieć pewność, że spowiedź jest odprawiona ważnie, to znaczy, że łaska rozgrzeszenia skutecznie uświęciła serce grzesznika.

Przy grzechach ciężkich należy dokładnie podać:

– o jaki grzech chodzi,
– ważniejsze okoliczności
– oraz liczbę grzechów.

Kto pod pretekstem miłosierdzia relatywizuje ścisłą konieczność wypełnienia wszystkich pięciu warunków dobrej spowiedzi, nie jest godny miana pasterza, prowadzi na bezdroża, ku potępieniu – naraża bowiem penitentów na spowiedzi nieważne czyli świętokradzkie, w których łaska przebaczenia nie dosięga skutecznie serca grzesznego, a w konsekwencji prowadzi do wiecznego potępienia, do piekła.
Bardzo zważajmy na to, kogo obieramy sobie na spowiednika i kierownika duchowego.
W ostatnich pięćdziesięciu latach zamęt i destrukcja dosięgają niemal wszystkich dziedzin życia Kościoła. I o tych sprawach trzeba zatem dzisiaj mówić. Z należną dyskrecją, lecz trzeba – dla pożytku dusz.

Więcej→


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Priorytet zbawienny

Quaerite autem primum regnum Dei et iustitiam eius,
et haec omnia adicientur vobis.
„Starajcie się naprzód o królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość,
a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6, 33).

Nie ma nic ważniejszego, mądrzejszego, piękniejszego niż prowadzić święte życie, co w istocie jest doskonałym uwielbieniem Pana Boga i dobroczynnym spełnieniem swego człowieczeństwa.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Czas zacząć prowadzić życie duchowe od podstaw

Poenitemini et credite Evangelio.
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1, 15).

Niedorzecznością jest nachalnie pragnąć uzyskać od Pana Boga koncesję na choćby jeden grzech powszedni. O grzechach śmiertelnych nawet nie mówimy.
Naprawdę, czas zacząć prowadzić życie duchowe od podstaw. Śmierć przyjdzie i Pan Bóg nas osądzi. Czas robić porządki w duszy i w głowie.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Nimby przyprawione i autorytety prawdziwe

Przez sam fakt bycia katolickim duchownym nie ma się monopolu na prawdę.
Przez sam fakt bycia egzorcystą nie ma się monopolu na prawdę.
W jakim sensie to stwierdzamy? W bardzo elementarnym sensie. Pytanie podstawowe jest bowiem takie, czy to, co mówi duchowny katolicki i czy to, mówi egzorcysta pozostaje w całkowitej spójności z Objawieniem Bożym zawartym Piśmie Świętym i Tradycji – rozumianej tak, jak ją przez wieki rozumiał Kościół.
Różne sytuacje bywają. Roztropność jest nam wszystkim potrzebna zawsze i wszędzie.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Powściągliwość rzymskich katolików na detoksie

Modernizm rozumiemy w znaczeniu, jakie wyartykułowane jest w encyklice św. Piusa X Pascendi→ (lektura obowiązkowa).
Jeśli jeszcze jesteśmy zakażeni modernizmem i tkwimy w nim po uszy, to nieco groteskowo brzmiałyby w naszych ustach słowa gromkiej krytyki modernizmu.
Jeśli, odkrywszy Tradycję, jesteśmy dopiero na pierwszych etapach detoksu, to nieco groteskowo brzmiałyby w naszych ustach słowa gromkiej krytyki modernizmu.
Mówimy to z szacunkiem dla rzymskich katolików szczerych, uwzględniając proces ich stopniowego wyzwalania się z oparów błędów.
Przybywa rzymskich katolików, którzy dopuszczają prawdę do głosu. Niekoniecznie muszą oni od razu mówić wiele. Jest czas wzrostu w ciszy.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Powrót do wiary katolickiej jest możliwy

Mówimy o Tradycji→, rozumianej tak, jak ją przez wieki rozumiał Kościół.
Do istoty bycia katolikiem należy przyjęcie wiarą i rozumem Objawienia Bożego zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji.
Zwalczanie Tradycji jest przejawem głupoty albo perwersji, albo zaprzedania się.
Głupotę należy przezwyciężać mądrością, perwersję – nawróceniem, zaprzedanie się – zerwaniem grzesznych więzi.
Powrót do wiary katolickiej jest możliwy. Święta powinność.
Zważmy na wagę kwestii: tylko wiara katolicka jest wiarą prawdziwą, mającą swoje źródło w Bogu w Trójcy Świętej Jedynym.
Tylko wiara katolicka daje zbawienie duszy.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus