Droga miłości

„Miłość jest cierpliwa, jest łaskawa, miłość nie zazdrości, na złość nie czyni, nie nadyma się, nie pragnie zaszczytów, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie myśli złego; nie raduje się z niesprawiedliwości, ale weseli się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrwa” (1 Kor 13, 4-7).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na Niedzielę Przewodnią, 16.04.2023

Kazanie na Niedzielę Przewodnią, 16.04.2023 r.
Lekcja: 1 J 5, 4-10
Ewangelia: J 20, 19-31

„Nie bądź niewierny, ale wierny” (J 20, 27)!

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na Poniedziałek Wielkanocny, 10.04.2023

Kazanie na Poniedziałek Wielkanocny, 10.04.2023 r.
Lekcja: Dz 10, 37-43
Ewangelia: Łk 24, 13-35

Poznawajmy wiarę katolicką!
Wyznawajmy wiarę katolicką!
Dajmy świadectwo wiary katolickiej!

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na Niedzielę Zmartwychwstania, 09.04.2023

Kazanie na Niedzielę Zmartwychwstania, 9.04.2023 r.
Lekcja: 1 Kor 5, 7-8
Ewangelia: Mk 16, 1-7

Pobierz »

.

Chrystus zmartwychwstał!
Prawdziwie zmartwychwstał!

Wszystkim Wiernym przybywającym do Oratorium Rzymskokatolickiego św. Józefa we Wrocławiu, oraz Rodakom z Polski i z zagranicy, łączącym się z nami za pośrednictwem internetu, składam serdeczne życzenia błogosławionych, zdrowych, pełnych radości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

z modlitwą
ks. Jacek Bałemba SDB


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Wielka Sobota A.D. 2023

Wśród wielkanocnych zwyczajów jest obrzęd poświęcenia pokarmów. Kapłan święci mięso, jajka, chleb, owoce i inne artykuły żywnościowe. Niech ten obrzęd będzie dla nas przypomnieniem, że pokarm jest darem Bożym, za który należy Panu Bogu dziękować.
Jeżeli w naszej praktyce nie mamy choćby krótkiej modlitwy przed posiłkiem i po posiłku, wprowadźmy ją od tegorocznych świąt Wielkanocnych! Codziennie – zwłaszcza przy głównych posiłkach: śniadaniu, obiedzie i kolacji – módlmy się przed i po posiłku. A przynajmniej przed i po posiłku pobożnie uczyńmy znak krzyża.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Wielki Piątek A.D. 2023

Wielki Piątek. Dzień Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa.
W tym roku, Roku Pańskim 2023, zwróćmy uwagę na jedną kwestię – na to, jak czynimy znak Krzyża. Czy z szacunkiem, niespiesznie, pobożnie? Czy bez szacunku, pospiesznie, niedbale?
Miłość do Chrystusa Pana ukrzyżowanego niech nam podpowie, co powinniśmy skorygować i poprawić, aby znak Krzyża czynić zawsze w sposób godny.
Uczmy także w naszych rodzinach dzieci, aby od najmłodszych lat znak Krzyża czyniły z szacunkiem, niespiesznie i pobożnie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Ks. Anthony Cekada, Praca rąk ludzkich. Teologiczna krytyka Novus Ordo Missae

Ks. Anthony Cekada, Praca rąk ludzkich. Teologiczna krytyka Novus Ordo Missae, Wydawnictwo 3DOM, Częstochowa 2023, s. 586, ISBN 978-83-67142-58-8

Cenne opracowanie, mrówcza praca Autora, pożytek poznawczy czytelnika. A tematyka paląca: reforma kultu – kwestia ostatnich kilkudziesięciu lat.
Polski czytelnik otrzymuje możliwość poznania jednego z najważniejszych dzieł dotyczących zmiany kultu. Nowa religia z jej nowym kultem – zainstalowane w oficjalnych strukturach kościelnych – z upływem lat ukazują coraz wyraźniej swoje destrukcyjne oblicze.
Podnoszone są m.in. aspekty historyczne, teologiczne, lingwistyczne, liturgiczne, artystyczne, ikonograficzne, architektoniczne, strukturalne, rubrycystyczne. Szeroka panorama zagadnień ujmowana z detaliczną precyzją.
Z pewnością uważna lektura obszernego tekstu ks. Antoniego Cekady zaowocuje nie tylko poszerzoną wiedzą, ale także dojrzałymi decyzjami: odrzuceniem kultu reformowanego i związaniem się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim. Dzieło poucza, przestrzega i mobilizuje do wierności katolickiemu depozytowi wiary.
Kwestie translatorskie zawsze pozostają w pewnej mierze dyskusyjne. Być może bardziej adekwatny do treści, dotyczącej nowej mszy ludzkiego tylko pomysłu, byłby tytuł: Dzieło rąk ludzkich.
Ukazanie się książki jest bardzo ważnym wydarzeniem na horyzoncie piśmiennictwa katolickiego ostatnich kilkudziesięciu lat i udostępnieniem kompetentnego głosu katolickiego kapłana w zakresie fundamentalnej dla wiary katolickiej tematyki. Oby przyniosło na polskiej ziemi obfite owoce w żmudnym procesie przywracania ortodoksji katolickiej pośród czasów zamętu powszechnego.

Krytyczne słowo Michała Rzepki, dotyczące wstępu do polskiego wydania, opublikowane na łamach bloga Sacerdos Hyacinthus, oby dodatkowo zachęciło Czytelników do lektury dzieła – uważnej i wnikliwej.
Michał Rzepka, Kilka słów o Wstępie do książki ks. A. Cekady więcej

ks. Jacek Bałemba SDB
Wielki Czwartek, 6 IV 2023 A.D.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na Niedzielę Palmową, 02.04.2023

Kazanie na Niedzielę Palmową, 2.04.2023 r.
Lekcja: Flp 2, 5-11
Ewangelia: Mt 26, 1-75; 27, 1-66

Wprowadzenie do Wielkiego Tygodnia

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Cel zbawienny

Pan nasz Jezus Chrystus założył Kościół Katolicki – jedyny prawdziwy Kościół – aby ocalać dusze od piekła i prowadzić do nieba.
Kapłan katolicki – krzewiąc katolicką doktrynę i sprawując święte sakramenty – ocala dusze od piekła i prowadzi do nieba.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Wiedza i życie

Jak najbardziej należy poznawać – coraz lepiej – katolicki depozyt wiary.
Jak najbardziej należy poznawać – coraz lepiej – wielowymiarowy problem zmiany religii, który od kilkudziesięciu lat dokonuje się w strukturach kościelnych.

Gdybyśmy jednak tej wiedzy – w jednym i drugim zakresie – nie przyjmowali, albo przyjmowali tylko w aspekcie teoretycznym, albo dzięki niej nie umacniali się w wierze, albo dzięki niej nie prowadzili życia coraz bardziej świętego, postępując w łasce uświęcającej i żyjąc według wymogów katolickiej wiary, wtedy cała ta wiedza – w jednym i drugim wymiarze – obróciła by się nam na potępienie. Odnosiłyby się do nas wtedy słowa surowej przestrogi Św. Piotra Apostoła:

„Albowiem jeśli ci, co przez poznanie Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa uszli zgnilizny świata, na powrót w nią się wdając, bywają zwyciężeni, to późniejsze ich rzeczy stają się gorsze, niż pierwsze. Gdyż lepiej by im było nie poznać drogi sprawiedliwości, niż po poznaniu odwrócić się wstecz od podanego sobie świętego przykazania” (2 P 2, 20-21).

Pilnie zatem zważajmy na to, co poznajemy, kogo i czego słuchamy, i jak żyjemy.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Modlitwa około sakramentalna

Jest obrzęd sakramentu.
Jest czas przed obrzędem sakramentu.
Jest czas po obrzędzie sakramentu.
Co czynię przed przyjęciem sakramentu?
Co czynię po przyjęciu sakramentu?
Trzeba się modlić! Przed i po przyjęciu sakramentu. Przed Mszą Świętą i po Mszy Świętej. Przed Komunią Świętą i po Komunii Świętej. Przed Sakramentem Pokuty i po Sakramencie Pokuty.
Niestosowne byłoby na przykład zaraz po zakończonej spowiedzi, zamiast uklęknąć, pomodlić się i podziękować Panu Bogu za łaskę przebaczenia grzechów, zaraz wdawać się w rozmowy z bliźnimi i nawet na chwilę nie klęknąć przed Bogiem.
Przed przyjęciem sakramentu należy się modlić.
I po przyjęciu sakramentu należy się modlić.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Co dzień choć cokolwiek postąpić ku coraz lepszemu!

Bóg zawsze jest gotów wspierać walecznych i ufających Jego łasce, bo On nastręcza nam walkę, abyśmy zwyciężali (…).
Powinno to być naszym głównym zadaniem: zwyciężać samego siebie, co dzień w walce ze sobą stawać się mocniejszym i co dzień choć cokolwiek postąpić ku coraz lepszemu.
Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Przedświąteczne przygotowanie duszy

Pro Christo ergo legatióne fúngimur, támquam Déo exhortánte per nos. Obsecrámus pro Christo, reconciliámini Déo.
„Za Chrystusa więc poselstwo sprawujemy, jakby Bóg napominał przez nas. Prosimy za Chrystusa: pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20)!

Powinniśmy pięknie uporządkować swoją duszę przed największymi świętami – Zmartwychwstaniem Pańskim. Dobrze się przygotujmy i odprawmy dobrą spowiedź, wypełniając wiernie 5 warunków dobrej spowiedzi.
Spowiadajmy się u ważnie wyświęconego katolickiego kapłana nieskazitelnej ortodoksji doktrynalnej, nawet jeśli trzeba będzie dojechać 100 kilometrów albo więcej.
W dobrym przygotowaniu i dobrym odprawieniu przedświątecznej spowiedzi będzie nam pomocne UWAŻNE wysłuchanie pięciu kazań o spowiedzi  – więcej.


Św. Teresa z Avili wołała do kapłanów: „Kaznodzieje moi, prawcie kazania, a prawcie je przeciw niegodnym spowiedziom, albowiem wskutek złych spowiedzi więcej niż połowa chrześcijan idzie na potępienie”.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.