Obowiązki stanu niedyspensowalne

Loquere et ne taceas.
„Przemawiaj i nie milcz” (Dz 18, 9).

Są obowiązki stanu duchowieństwa katolickiego.
Do nich należy bronić Kościół Katolicki.
Do nich należy bronić depozytu wiary.
Do nich należy bronić prawdy.
Do nich należy głosić prawdę o sądzie szczegółowym i o Sądzie Ostatecznym.
Do nich należy głosić prawdę o rzeczach ostatecznych – o Niebie, o czyśćcu i o piekle.
Milczenie zaniedbujące oskarża.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube