Obowiązki stanu niedyspensowalne

Loquere et ne taceas.
„Przemawiaj i nie milcz” (Dz 18, 9).

Są obowiązki stanu duchowieństwa katolickiego. Do nich należy: bronić Kościół Katolicki, bronić depozyt wiary, bronić prawdę. Milczenie zaniedbujące oskarża.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus