Pewność i wątpliwości

Pewność dotyczy katolickiego depozytu wiary. Credo!
Wątpliwości dotyczą niejednego aspektu aktualnej sytuacji Kościoła.
Kilka lat temu jeden z kapłanów wyraził opinię, iż sytuacja jest tak pogmatwana, że nie przewidział jej żaden katolicki podręcznik do teologii.
Może najgorszą rzeczą byłoby silić się na perswazję (cui bono?), iż od ponad pięćdziesięciu lat wszystko mieści się w ramach katolickiej ortodoksji.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.