Święta Moniko, módl się za nami!

Święta Monika, przez swoją wieloletnią modlitwę i łzy, wyprosiła u Boga łaskę nawrócenia swojego syna Augustyna z bezdroży błędu i grzechu.
Niewiasty, które w swojej rodzinie mają poważny problem błędu i grzechu swoich bliskich, niech dobrze poznają żywot Św. Moniki, niech ją proszą o pomoc i niech ją naśladują w wytrwałej i ufnej – choćby długoletniej – modlitwie o nawrócenie swoich bliskich!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.