Pani Częstochowska czeka

Królowa Polski. Służymy naszej Królowej, gdy podejmujemy roztropne działania, mające na celu przywracanie katolickiego kultu. Zachowany w kaplicy jasnogórskiej katolicki ołtarz czeka na katolicką Mszę Świętą.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.