Modlitwa i świadectwo

Byłoby urągające Majestatowi Bożemu, gdyśmy modlili się o powszechny powrót ortodoksji katolickiej, a jednocześnie nie czynili nic, aby ten powrót się urzeczywistnił.
Co nam zatem czynić trzeba? Jeśli zwiążę się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim – Mszą Świętą w rycie rzymskim – i jeśli codziennie ślęczeć będę nad tradycyjnymi katolickimi katechizmami, będą to już decyzje i działania dojrzałe. Przyczynię się w ten skromny sposób do powszechnego powrotu ortodoksji katolickiej.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.