Katolik nie obraża Mszy Świętej

Missa (6)

Podnoszony tu i ówdzie zarzut, jakoby Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim była źródłem podziałów, jest wyrazem bezczelnego obskurantyzmu bądź antykatolickiej złej woli. W każdym przypadku jest urągający świętości Mszy Świętej.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube