Zwyczajna katolicka wierność

Missa (3)

Podstawową sprawą dla zbawienia duszy jest  zachowanie wierności Objawieniu Bożemu, zawartemu w Piśmie Świętym i Tradycji, które Kościół Katolicki przez wieki wiernie przekazywał.
Jeśli katolicy, którzy w spokoju ducha pragną wierzyć tak, jak Kościół przez wieki wierzył i pragną czynić to, co Kościół przez wieki czynił, i pragną modlić się tak, jak Kościół przez wieki się modlił, są klasyfikowani jako ludzie dziwni, separujący się i nieposłuszni, obrazuje to skalę kryzysu, z jaką mamy do czynienia.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube