Ewangeliczne przejawy miłości

Pan Jezus mówi:
„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę” (J 14, 23).

Wyrazem miłości do Chrystusa jest zatem zachowywanie Jego nauki.
Wyrazem niedostatku miłości lub braku miłości do Chrystusa jest niezachowywanie Jego nauki.

A także…

Wyrazem miłości do Chrystusa jest wierne głoszenie Jego nauki.
Wyrazem niedostatku miłości lub braku miłości do Chrystusa jest fałszowanie lub przemilczanie Jego nauki.

A także…

Wyrazem miłości do człowieka jest wierne głoszenie nauki Chrystusa.
Wyrazem niedostatku miłości lub braku miłości do człowieka jest fałszowanie lub przemilczanie nauki Chrystusa.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube