Katolickie oczekiwania rzymskiego katolika

Jeśli chodzi o słowo duchownych katolickich, rzymski katolik ma jedno oczekiwanie: aby ich słowo mówione i pisane było mocno osadzone w Objawieniu Bożym zawartym w Piśmie świętym i Tradycji→ (rozumianej tak, jak ją przez wieki rozumiał Kościół). Wszystko inne to siano – protagonizm zbędny.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus