Kobiety dochodzą do rozumu i wracają do katolickiej praktyki

Komunia Bp Schneider

Biskup Athanasius Schneider w wywiadzie→, jakiego udzielił w Waszyngtonie 14 lutego 2015, mówił między innymi:

„Prezbiterium musi zostać oddzielone od nawy przez balaski przed ołtarzem, aby pokazać, że ołtarz jest miejscem świętym. Jest to obraz nieba, do którego zmierzamy. Nawa jest jakby naszym środkiem transportu – łodzią [z łaciny] i w niej niejako podróżujemy, ale to ołtarz i Tabernakulum jest symbolem nieba, do którego zmierzamy. Z kolei kapłan reprezentuje Chrystusa, odprawia Mszę Świętą w zastępstwie Chrystusa-Głowy. Dlatego przy ołtarzu powinni być tylko ci, którzy w pewien sposób uczestniczą w kapłaństwie – tylko mężczyźni, nie kobiety, ponieważ nie mogą one przyjąć kapłaństwa. Kobieta reprezentuje całokształt wiernych. Dlatego to ministranci bądź mężczyźni powinni służyć podczas Liturgii, nawet jeśli nie są wyświęceni, ponieważ w pewien sposób są połączeni z kapłaństwem, przez swoją płeć. Dodatkowo, w kościele wszystko jest ułożone według hierarchii, na podobieństwo nieba: kapłan, diakon, ministranci – wszyscy reprezentujący kapłana odprawiającego Mszę Świętą. Nawet mali chłopcy reprezentują kapłana, choć oczywiście w sposób niesakramentalny. Także czytania i inne czynności powinny być wykonywane w prezbiterium przez mężczyzn”.

Wtargnięcie kobiet do prezbiterium jest całkowicie sprzeczne ze stałą dwutysiącletnią praktyką katolicką.
A tutaj przywołam to, o czym pisałem trzy lata temu. Tak, to jest wiadomość sprzed trzech lat. Otóż 13 lat temu pewna kobieta w środowisku polonijnym zaczęła biegać po prezbiterium i pełnić funkcję lektorki, czytając Pismo Święte podczas Mszy Świętych. 3 lata temu podjęła decyzję o wycofaniu się. Wiadomość przysłała mi osobiście.
Kobiety dochodzą do rozumu i wracają do katolickiej praktyki. Wypada mieć nadzieję, że porzucą przestrzenie aberracji i przyjdą do źródła krystalicznego – do Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube